De realiteit achter ‘hoera, het aantal werklozen daalt’

In drie jaar tijd zijn de uitgaven van de RVA met meer dan een miljard euro gedaald. Het aantal werklozen is in een kwarteeuw niet zo laag geweest. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de RVA. Maar dat rapport bevat ook enkele feiten die die jubelkreten in perspectief plaatsen.

vrijdag 18 maart 2016 12:00
Spread the love

De RVA moet minder uitkeringen betalen en dat is goed nieuws voor een regering die wil besparen in de sociale zekerheid. Maar achter de goednieuwsshow zitten enkele bittere cijfers verborgen. Er zijn inderdaad 62.459 minder werklozen die recht hebben op een uitkering.

Maar de formulering van die zin is belangrijk. Bij die groep zitten 29.155 schoolverlaters die geschrapt werden uit de statistieken. Door de inperking van de wachtuitkering hebben zij geen rcht meer op een uitkering.

Het rapport van de RVA bevat voor het eerst informatie over wat er met die mensen gebeurt als ze hun uitkering verliezen. Van de eerste groep mensen die uitgesloten werden, vond slechts 13,2 procent werk na zes maanden. Van meer dan 45 procent is geen spoor meer te vinden. “Zij verdwenen van de radar en worden dus niet meer begeleid”, zegt de socialistische vakbond ABVV daarover.

Bij die eerste groep die hun uitkering verloren, zaten veel mensen die al lang werkloos zijn. Naarmate er mensen bij kwamen die minder lang werkloos zijn, stijgt het aantal mensen die werk vindt na zes maanden tot 34,6 procent. Maar dat betekent nog altijd dat twee derde van de geschrapte werklozen gewoon zonder uitkering valt. Ook bij die groep verdwijnt bijna 30 procent van de radar.

Leefloon

Sommige mensen die hun uitkering verliezen, kloppen bij het OCMW aan. Het OCMW en de RVA spelen daardoor communicerende vaten. Het aantal leefloners (met een volledig leefloon) steeg sinds 2007 met 45 procent. Alleen al vorig jaar kwamen er bijna 10.000 bij.

Doordat de wachttijd verlengd werd tot één jaar zijn er ook 21.012 minder uitkeringsgerechtigde schoolverlaters. Vorig jaar liepen ook 94.355 werklozen een sanctie op waardoor ze tijdelijk hun uitkering verloren.

Maar het is vooral de stijging van het aantal arbeidsongeschikten die zorgen baart. Tussen 2013 en 2015 stegen de uitgaven voor zieke werknemers met 900 miljoen euro. Eind 2014 zaten 321.000 Belgen langer dan een jaar thuis met een ziekte-uitkering.

Niet toevallig viseert de regering, met Open VLD op kop, die groep. “Het kan niet dat de belastingbetaler blijft opdraaien voor het aan de kant schuiven van oudere werknemers. Al wie poten en oren heeft, moet aan de slag”, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten daarover.

In plaats van het probleem van de communicerende vaten te erkennen, kiest de regering er voor om alle vaten af te grendelen. De cijfers van de RVA bewijzen dat dat enkel betekent dat een deel werklozen gewoon verdwijnt uit alle statistieken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!