Huishoudhulpen in actie aan hoofdkantoor Federgon, 13 september 2023.

9 maanden zonder akkoord: huishoudhulpen organiseren fake babyshower bij sectororganisatie Federgon

Vandaag, 13 september, hebben de huishoudhulpen weer actie gevoerd. Ze organiseerden een fake babyshower voor het bureau van sectororganisatie Federgon aan Tour&Taxis in Brussel. De werkneemsters zijn niet te spreken over het gebrek aan respect vanuit werkgeverszijde.

woensdag 13 september 2023 13:10
Spread the love

 

Negen maanden na het uitbrengen van het rapport van de welzijnsinspectie negeren de werkgevers nog steeds de resultaten van dit onderzoek, dat de bevindingen van verschillende wetenschappelijke studies van de laatste vijf jaar bevestigt.

Net daarom ontmoette een delegatie huishoudhulpen eind augustus minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke op het kabinet. Het gesprek met de minister wierp zijn vruchten af: “De actie wordt op het juiste moment gevoerd en is zeer goed en zelfs noodzakelijk. Werknemers moeten altijd in goede en gezonde omstandigheden kunnen werken,” stelde hij.

Drie maanden geleden hebben de vakbonden de wishlist van de huishoudhulpen ingediend (eisenbundel naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord). Tot op vandaag hebben de huishoudhulpen geen antwoord gekregen op hun terechte vragen. Het is nogmaals duidelijk dat de huishoudhulpen en hun welzijn niet op de prioriteitenlijst van de commerciële bedrijven staan. Ze hebben daarentegen wel het onfatsoen om € 5 extra per uur te vragen aan de overheid. Schaamteloos willen ze steeds meer overheidsgeld om uit te geven aan hun aandeelhouders.

Daarom vragen we de subsidiërende overheden om actie te ondernemen. In Wallonië heeft minister Morreale de beweging op gang gebracht met onder meer een verplicht huisbezoek en een regelmatige medische controle voor huishoudhulpen. Het is nu aan de andere regeringen om dit voorbeeld te volgen, zodat de huishoudhulpen betere arbeidsomstandigheden krijgen.

De vakbonden wijzen erop dat het in de eerste plaats de bedoeling is om lokale jobs te creëren en zwartwerk tegen te gaan en zo dus gezinnen te helpen. Het is nooit de bedoeling geweest om aandeelhouders te verrijken. De prioriteit moet nu zijn om het welzijn en de koopkracht van de huishoudhulpen te verbeteren. Daar kunnen de huishoudhulpen niet nog eens 9 maanden op wachten

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!