Veel Amazon-werknemers in het depot van Shakopee, Minnesota, zijn migranten uit Oost-Afrika en African-Americans. Foto: Fibonacci Blue/CC BY-SA 2:0
Analyse - Sonali Kolkhatar, Naked Capitalism, Independent Media Institute,

Waarom Jeff Bezos en Amazon doodsbenauwd zijn voor vakbonden

Wie nog niet overtuigd was dat kopen bij Amazon je medeplichtig maakt aan brutale uitbuiting, lees dit en stop radicaal met aankopen bij Amazon.com en andere mega-slavendrijvers van de 21ste eeuw. In de Europese vestigingen is het een ietsje minder erg, maar allesbehalve goed. Lees hier waarom je vanaf vandaag beter stopt met kopen bij Amazon.com. Er zijn trouwens degelijke alternatieven voor deze sociale gruwel. Een beetje zoeken en je vindt ze wel.

donderdag 23 december 2021 16:34
Spread the love

 

In de VS mishandelt Amazon zijn werknemers door slechte werkomstandigheden en misdadige campagnes om vakbondsvertegenwoordiging te voorkomen.

In het stadje Bessemer – Alabama organiseerde de vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU – Kleinhandel, Groothandel en Depots) in februari en maart 2021 een historische vakbondsverkiezing voor de plaatselijke vestiging van Amazon. Dit leidde evenwel tot een verontrustend verlies voor de vakbond: meer dan 70 procent van de deelnemende werknemers wees de vertegenwoordiging af.

Intussen werd deze veelbesproken stemming echter ongeldig verklaard door de National Labor Relations Board (NLRB), het onafhankelijk agentschap voor arbeidsrelaties1 van de overheid in de VS.

Die beslissing is het gevolg van een petitie die Stuart Appelbaum, RWDSU-voorzitter, in april 2021 bij de NLRB indiende. Hij beschuldigde Amazon het stemgedrag van zijn werknemers te hebben gemanipuleerd en kreeg gelijk. Het overheidsorgaan concludeerde dat Amazon schaamteloos de stembusgang had verstoord en dat de verkiezingen moeten worden herhaald.

Het vonnis van de NLRB beschrijft hoe het bedrijf, ondanks een eerder verbod door de NLRB, toch een stembus organiseerde aan de ingang van het betrokken magazijn. De medewerkers kregen zo de indruk dat de multinational betrokken partij was bij de telling van de stemmen.

Foto genomen tijdens de inhuldiging van het kraaknette depot in Bessemer, Alabama. Niet te zien op de fot: personeel en goederen … Foto: Joe Songer/al.com

Ook deelde Amazon anti-vakbondsfolders uit in de aanwezigheid van managers, zodat werknemers hun aanhang of tegenstand voor de oprichting van een vakbondsvertegenwoordiging kenbaar moesten maken.

Tijdens de hele verkiezingsperiode organiseerde het bedrijf voor kleine groepjes medewerkers eveneens ‘captive audience meetings’. Zes dagen per week, achttien uur per dag werden zo de 6000 stemgerechtigde personeelsleden van het depot overstelpt met anti-vakbondsretoriek.

Lisa Henderson, regionale NLRB-directeur die de beslissing nam voor een nieuwe stemming, hekelde Amazons “flagrante minachting” voor vrije en eerlijke verkiezingen. Ze besloot dat de distributiereus “in wezen de stembusgang had gekaapt en de forse indruk had gewekt dat het controle uitoefende op het proces.”

Het hoeft dus niet te verbazen dat de deelname laag uitdraaide en dat uiteindelijk slechts twaalf procent van de stemgerechtigde werknemers die eraan deelnamen voor een vertegenwoordiging koos.

Amazon anticipeerde echter op de uitspraak van de NLRB en effent nu opnieuw de weg voor inmenging. Begin november 2021 berichtte Reuters dat het bedrijf “zijn campagnes in de vestiging heeft opgedreven, waardoor duizenden medewerkers gedwongen worden deel te nemen aan vergaderingen, anti-vakbondsberichten in de toiletten worden opgehangen en personeel van de westkust werd overgevlogen.”

Deze herhaalde en agressieve pushbacks door een van de grootste werkgevers ter wereld wijst duidelijk op de vastberadenheid van Amazon om zijn medewerkers elke vorm van inspraak te ontzeggen.

Amazon-verdeelcentrum in San Fernando de Henares op 40 kilometer van Madrid. Foto: Wikiwand

Kelly Nantel, een woordvoerder van de online gigant, verklaarde dat personeelsleden geen vakbond nodig hebben omdat ze in een ‘directe relatie’ staan met hun werkgever. Een lachwekkend idee gezien de onevenwichtige machtsverhouding tussen dit kolossale bedrijf en elk van de bijna één miljoen werknemers afzonderlijk.

Door dit compromisloze verzet tegen het principe van vakbondsvertegenwoordiging, oordeelde de NLRB in een apart vonnis dat het ontslag van twee medewerkers, die opkwamen voor betere werkomstandigheden, eveneens illegaal was.

Het is duidelijk waarom Amazon in de VS een dergelijke agressieve houding inneemt tegen vakbonden. In de EU zijn de werknemers van het bedrijf immers wél vertegenwoordigd en eisen ze betere lonen en betere werkomstandigheden.

In november 2021, tijdens de piekperiode voor online aankopen in Duitsland, verlieten vakbondsleden om die reden hun werkplaats. In 2020 staakten Italiaanse werknemers elf dagen voor een extra pauze van vijf minuten zodat hygiënemaatregelen tegen de pandemie konden worden uitgevoerd. Tijdens de eerste maanden van de pandemie eisten Franse vakbonden van hun kant het stilleggen van alle activiteit om de veiligheid van de werkers te waarborgen. Een Franse rechtbank gaf de stakers daarin gelijk en verklaarde dat alle niet-essentiële leveringen moesten worden opgeschort.

Het afgelopen jaar smeedden vakbondsleiders in verschillende Europese landen ook samenwerkingsverbanden om volgens Business Insider “ideeën uit te wisselen… over strategieën om druk uit te oefenen op de multinational zodat werkomstandigheden beter worden.”

Deze Europese en internationale solidariteit tussen personeelsleden is net wat Amazon in de VS ten allen prijze wil voorkomen.

Het antwoord van eigenaar Jeff Bezos op de verkiezingen in Bessemer was dat hij zich zou inzetten om van zijn bedrijf  “de Beste Werkgever en Veiligste Werkplek ter Wereld” te maken. De RWDSU beschouwde dit dan ook als de impliciete toegeving dat de multinational daadwerkelijk zijn werknemers slecht had behandeld.

Wanpraktijken werden immers door verschillende onderzoeken aan het licht gebracht. Zo ontdekte de New York Times eerder in 2021 het extreem hoge personeelsverloop in de vestiging op Staten Island in de staat New York.

Studies onthulden ook dat de managers van het betrokken depot nauwkeurig elke denkbare parameter van snelheid, efficiëntie en productiviteit van zijn werknemers opvolgde. Over hun gezondheid en over COVID-19-besmettingen werden daarentegen bijzonder weinig of geen data verzameld door het bedrijf.

In dezelfde periode dat de magazijniers in Bessemer overstelpt werden met anti-vakbondspropaganda, haalde het bedrijf recordwinsten uit de toenemende afhankelijkheid aan online winkelen ten gevolge van de pandemie. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 stegen de winstmarges met 220 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De beslissing van de NLRB om de verkiezing in Bessemer over te doen weerspiegelt tevens de toenemende onvrede van Amerikaanse werknemers over de slechte werkomstandigheden en de lage lonen. Zowel de recente stakingsgolven tijdens de herfst, als het massaal collectief ontslag van werknemers, had een impact op Amazons vermogen nieuwe arbeidskrachten aan te werven.

Net als de RWDSU heeft bovendien een andere vakbond, de International Brotherhood of Teamsters2 (IBT), beloofd zich te organiseren in de Amazon-bedrijven. Hiervoor stemde de IBT tijdens de zomer van 2021 een historische motie als antwoord op de “existentiële dreiging die Amazon belichaamt voor de rechten en normen waarvoor onze leden in het verleden hebben gevochten.”

De inspanningen van Amazon om zijn Amerikaanse activiteiten ‘vakbondsvrij’ te houden, blijven tot nu echter vruchten afwerpen. Naast het uitrollen van een nieuwe campagne tegen de tweede stemming in Bessemer, lijkt het bedrijf ook de overhand te hebben gehaald op vakbondsinspanningen in het depot van Staten Island. Twee weken voor een NLRB-hoorzitting over de vraag of er voldoende belangstelling was voor een vakbondsvertegenwoordiging, trokken de werknemers daar om niet opgehelderde redenen hun verzoek in.

Anderzijds toonde een onderzoek van persagentschap Reuters met twintig jaar loongegevens, dat werknemers die door vakbonden vertegenwoordigd worden een duidelijk en toenemend voordeel hebben ten aanzien van andere. Het loonverschil tussen de twee groepen steeg van twintig dollar in 2013 tot vijftig dollar in 2019.

Reuters concludeerde dat “werknemers die lid zijn van een vakbond per week enerzijds meer uren presteren, maar wel volgens een bij voorbaat vastgelegd uurrooster.” Werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbond, werken daarentegen vaker volgens een variabel rooster dat afhangt van de inschattingen van het management over de drukte in het depot. De rechten van deze werknemers zijn met andere woorden ondergeschikt aan het winsten van het bedrijf.

Dit is misschien wat Amazon-woordvoerder Kelly Nantel bedoelde met het voordeel van een ‘directe relatie’ met de werknemers. Zij beweerde dat deze ‘directe relatie’ in het voordeel van de personeelsleden zou zijn. Een werkgever als Amazon heeft er echter alle belang bij elke collectieve tegenmacht te verhinderen.

 

Dit is een vertaling van Why Amazon Is Terrified of Its US Workers Unionizing. Sonali Kolhatkar is oprichtster, gastvrouw en producente van het televisie- en radioprogramma Rising Up With Sonali van Free Speech TV en de radioketen Pacifica. Zij schrijft ook voor Economy for All, een project van het Independent Media Institute die dit artikel produceerde.

De dag na dit artikel verschijnt een commentaar op het wangedrag van Amazon tegen zijn personeel in het depot in Edwardsville, Illinois, waar zes werknemers omkwamen onder het ingestorte dak tijdens de tornado’s van 12 december.

Note:

1   Vergelijkbaar met de Nationale Arbeidsraad (NAR) in België.

2   Oorspronkelijk een vakbond van koetsiers, daarna van vrachtwagenbestuurders, later van werknemers in de distributiesector. De ‘teamster’ was de koetsier die een span (een ‘team’) van twee, vier, zes paarden leidde.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!