De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Erfgoeddag zondag 1 mei 2011 in het teken van Armoede.
Tijdingen, Oostende erfgoeddag 2011 -

Erfgoeddag zondag 1 mei 2011 in het teken van Armoede.

zondag 24 april 2011 06:58
Spread the love

Ook in Oostende zijn er rondleidingen, workshops en lezingen.

Meer info: http://www.uitinoostende.be/activiteitendetail.aspx?id=23984

Een greep uit het aanbod:
– Wandeling: Duitse kustverdediging wereldoorlog I en II; tussen 10 en 18 uur. Atlantikwall / Provinciedomein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636
De bezoeker maakt een wandeling langs de batterij Aachen uit WO I en de batterij Saltzwedel neu uit WO II, beide unieke restanten van grootschalige vestingbouw.
– Rondleiding: Fort Napoleon verrast; tussen 10 en 18 uur. Fort Napoleon, Vuurtorenweg z/n.
Doorheen de 200 jaar geschiedenis van het Fort Napoleon was het er vaker armoe troef voor krijgsgevangenen en soldaten die er tijdelijk verbleven. Het was er koud, vochtig en tochtig, de voorzieningen voor hygiëne waren zo goed als onbestaande , de voeding was beperkt. Voor Erfgoeddag zullen deze barre leefomstandigheden binnen de muren van het Fort speciaal worden toegelicht.
– Rondleiding: Zoe mager of u Groate; om 10, 14 en 16 uur. Start aan Station aan het beeld Vissersvrouwen, Stationsplein
Al eens gehoord van Paster Pype? Wat priester Daens was voor Aalst was priester H. Pype voor Oostende. Hij is de eerste die aan de armoede en de soms onmenselijke toestand, waarin de vissers leefden, verandering bracht. Op de wandeling komen we nog meer bekende mensen tegen die de armoede wilden aanpakken. Wat is de situatie vandaag. Wilt u er meer over weten dan moet je beslist in Oostende zijn.  RESERVATIE NODIG: lange_nel@hotmail.com, 059/80.73.81. Maximum max. 25 personen per wandeling/per gids
– Workshop: ‘Armoe – animatiefilm’; tussen 14 en 16 uur. Mu-zee-um vzw, De Omnia, Sint-Sebastiaansstraat 16.
Een origineel verhaal, beeldend erfgoed en een portie humor zetten ‘Armoe troef’ in de kijker! Een cross-over tussen creatieve ambachten en hedendaagse technieken. Zet je verhaal, een oud schilderij om in een filmpje en dit met heel leuke technieken zoals pixilatie, cut-out, verf, plasticine,…Check daarna de filmpjes op www.mu-zee-um.be & kies de armoe troef link!
– Museumspel voor het gezin; tussen 10 en 18 uur. Mu.ZEE, Romestraat 11
Midden negentiende eeuw was Oostende een stad vol tegenstelling. Onder invloed van Leopold I en II werd het een badstad in een Belle Epoque stijl. De trein bracht vele toeristen naar de badstad. Ze verbleven er om te kuren. Enkele honderden meters verder leefden arme vissers. Ensor, Permeke, Spilliaert en Brusselmans brachten het armoedige vissersleven vaak in beeld.
– Lezing: Medico-sociale problemen in Firenze gedurende de 15de en de 16de eeuw; om 16 uur. Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7
In het 15de en 16de eeuws Firenze heersten rijke koopmansfamilies. Door diverse tussenkomsten zorgden zij voor het welzijn van het proletariaat, door armoede blootgesteld aan epidemieën, natuurlijke catastrofes en oorlogsgeweld. Hospitalen, weeshuizen e.d. werden ontwikkeld. Dit was revolutionair voor die tijd! Met voorbeelden geeft Prof. Em. Ivo De Leeuw een historisch overzicht. RESERVATIE NODIG: cultuurinfopunt@oostende.be, 059/29.51.51. maximum 50 plaatsen
– Expo: Armoede troef…ook arme voorouders hadden een familiegeschiedenis; tussen 10 en 18 uur. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Kan. Dr. L. Colensstraat
Onze archieven bulken van materiaal met aandacht voor de sociale geschiedenis en de strijd voor de sociale rechten van onze voorouders. We besteden extra aandacht aan de Vissersopstand van 1887. Een sociaal drama waarin de armoede van de toenmalige vissersbevolking beslist een rol speelde. Ook de migratie naar de USA en Guatemala tijdens de hongerjaren van 1845-1850 worden belicht.
– Rondleiding: Het dagelijks brood; tussen 10 en 18 uur. Permekemuseum, Gistelsesteenweg 341, 8490 Jabbeke
Constant Permeke gebruikt donkere aardkleuren om de natuur, het plattelandsleven en het vissersbestaan in beeld te brengen. Permeke beschouwt het platteland niet als het decor van zondagse uitstapjes, maar als de plek waar het harde bestaan van de boer zich afspeelt. Robuuste boeren en boerinnen, sjofel geklede werkers die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Donkere armoede. De werkelijkheid van elke dag.
– Evocatie: Middeleeuws vissersleven; doorlopend open tussen 10 en 18 uur. Walraversijde / Provinciedomein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636
Re-enactors ensceneren het dagelijks leven van de laat-middeleeuwse vissers van Walraversijde in de gereconstrueerde gebouwen op de archeologische vindplaats.

take down
the paywall
steun ons nu!