De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een eindeloos verhaal
Tijdingen -

Een eindeloos verhaal

zondag 24 april 2011 06:44
Spread the love

De kranten stonden er vol van: het interview van VT4 met Roger Vangheluwe. Met tegenzin komen we hierop terug. Pedofielen liegen en minimaliseren hun misdaden, daarover is iedereen akkoord.

Maar er zijn nog andere bedenkingen te maken. De Roomse Kerk moet veel nederiger zijn en zich niet afficheren als Goddelijk instituut. Het is een menselijke organisatie die over de eeuwen heen, reeds veel zware fouten gemaakt heeft. En wat de zaak van de voormalige bisschop nu ook zeer duidelijk maakt, ook een slecht systeem van selectie en bevordering heeft gehanteerd. Het kindermisbruik is heel erg, maar afgezien daarvan mocht Vangheluwe nooit priester en zeker geen bisschop geworden zijn. Dat blijkt overduidelijk in het interview.

Met zo een persoon is geen enkele organisatie gediend. De kerk is al over tijd in haar proces tot eigentijdsheid. De theoloog Jurgen Metdepenningen heeft gelijk wanneer hij aandringt op een nieuw concilie. Heel de verschijningsvorm zit fout. De pomp en de praal zijn noch met Jezus, en al evenmin met de hedendaagse tijd te combineren. De huidige Belgische bisschoppen vallen mee. Ze lijken toch veel belang te hechten aan het verkondigen van de Liefde van Jezus.

God bestaat als mysterieuze verwachting bij heel veel mensen. Structuren en reglementen vormen een belemmering om God te verwachten. Onze wereld heeft nood aan een instituut dat de naastenliefde predikt in verhouding met de mensen. Niemand kan God bezitten en zeker niet in Zijn naam spreken en bevelen. Men kan zich hoogstens verenigen om God te zoeken, de naastenliefde te bedrijven en te zoeken naar zinvolle gedragsregels.

In deze tijd is de menselijke hoogmoed gestoeld op kennis en kunde, maar ook dat staat niet in de boodschap van Jezus. Kristenen worden verondersteld Kristus na te volgen en Hem te zoeken in nederigheid en bescheidenheid.

De wereld wordt overheerst door concurrentie en allerlei machtssystemen; daardoor is het bijzonder moeilijk om Jezus na te volgen.

take down
the paywall
steun ons nu!