De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De inzet is groter…
Tijdingen -

De inzet is groter…

zaterdag 14 mei 2011 13:57
Spread the love

De neoliberale denktank ‘Libera’ schonk de Prijs voor de Vrijheid aan Anthony Daniels, beter bekend onder zijn schrijversnaam Theodore Dalrymple. Bart De Wever mocht de prijs overhandigen. Het weekblad Knack gaf Dalrymple een uitgebreid interview – een lovend interview. Terwijl in hetzelfde nummer gewaarschuwd wordt over het ‘sociaal bloedbad’ dat Europa voorbereidt.

De N-VA is de grootste partij in Vlaanderen, zonder sociaal programma. De Wever is niet uit de pers te branden. In Vlaanderen is het Vlaamse emancipatiestreven totaal losgeweekt van de sociale doelstellingen. N-VA en De Wever willen Vlaanderen herleiden tot een neoliberale Staat waar zelfs Bert De Graeve van Bekaert niet voor kiest. Bart De Wever gaat naar London om de lof te zingen van de conservatieve regering van David Cameron.

In Vlaanderen is de overgrote meerderheid van de bevolking werknemer en in hoge mate gesyndiceerd. Men schijnt zich niet te beseffen dat een doorgedreven neoliberale politiek een echte ramp zou betekenen voor de overgrote meerderheid van de bevolking.

Wij hebben de geschriften van  Theodore Dalrymple gelezen. Sommige beweringen zijn terecht: hij hekelt het hedendaagse denken dat mensen gepredisposeerd zijn door een pijnlijke jeugd. Maar hij heeft geen oog voor de sociale ongelijkheidsproblemen.

Het zijn handige neoliberale geschriften, vandaar de Libera-prijs. Hij biedt het neoliberalisme een verantwoording. Zijn jarenlange ervaring als psychiater in de sociale sector heeft hem geen stof gegeven om grondig over de sociale ongelijkheid te bezinnen.

Wij hopen dat de Vlamingen grondiger gaan nadenken vóór ze kiezen voor een neoliberale Staat…

take down
the paywall
steun ons nu!