De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vaka 1/2: Vakbond voor de halvering van de kinderarmoede. Bron: Vaka 1/2
Lieven De Pril, Vaka 1/2

Canada doet wat Vlaanderen niet lukt: kinderarmoede halveren

donderdag 23 mei 2019 18:16
Spread the love

De kinderarmoede in Canada is de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Dat is het gevolg van een radicale omslag in het systeem van de kinderbijslag, zegt armoede-expert Wim Van Lancker in ‘De wereld vandaag’. “Vlaanderen heeft op dat gebied een kans gemist.” (Artikel van Frank Segers do 28 feb, red.
De Vlaamse regering had in haar regeerverklaring beloofd de kinderarmoede te halveren, maar dat is niet gelukt: de kinderarmoede is zelfs gestegen, in schril contrast dus met Canada. “Je ziet het mooie effect van een radicale beleidskeuze”, zegt Van Lancker.  “Men heeft ervoor gekozen om de kinderbijslag zo te hervormen dat die bijna volledig ten goede komt van de laagste inkomens. Wie goed verdient krijgt minder of zelfs geen kinderbijslag. Dat is een keuze die men bij ons veel minder heeft durven maken.”

“Vlaanderen heeft op dat vlak kansen laten liggen met de recente hervorming van de kinderbijslag. Die hervorming heeft zeker zijn goede kanten, maar bij de fundamentele keuze aan wie men het geld geeft, heeft men niet durven raken aan de middenklasse. We hebben nu een systeem waarbij elk kind ongeacht de achtergrond hetzelfde bedrag krijgt, met voor de laagste inkomens een toeslag”, stelt Van Lancker.

In Vlaanderen heeft men niet durven raken aan de middenklasse

“Over de hervorming is er in Canada wel discussie geweest, vooral over de kostprijs ervan, maar men heeft toch doorgezet. Het geld dat de mensen met de laagste inkomens krijgen, wordt ook meteen terug in de economie gepompt. Er zijn nu al analyses die aantonen dat de consumptiepatronen van de laagste inkomens zijn toegenomen.”

“We hoeven niet meteen het hele Canadese systeem over te nemen, er zijn ook andere beleidsinstrumenten mogelijk”, zegt Van Lancker. “Ik denk vooral aan het ondersteunen van huurders met een laag inkomen. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, waar men een huursubsidie heeft die zeer ruimhartig is en ervoor zorgt dat de laagste inkomens veel minder kosten hebben om te wonen, wat meteen tot een hogere levensstandaard leidt.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!