De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpse haven mag niet meer dan 1 symbolische euro betalen voor de opel-terreinen
Antwerpen, Opel Antwerpen, ACV-CSC, METEA -

Antwerpse haven mag niet meer dan 1 symbolische euro betalen voor de opel-terreinen

dinsdag 22 februari 2011 16:42
Spread the love

Eind 2010 sloot OPEL Antwerpen de deuren. Hierdoor verloren 2551 werknemers hun job. Dit sociaal bloedbad volstaat echter niet voor General Motors. GM wil blijkbaar het onderste uit de kan halen door haar gronden duur te verkopen. Dit is  sociaal onverantwoord en onaanvaardbaar! ACV  Antwerpen en ACV-CSC METEA willen dat GM de gronden onmiddellijk aan de haven overdraagt en dit voor de prijs van 1 symbolische Euro!

De sluiting van Opel heeft een duidelijk effect op de werkloosheidscijfers in Antwerpen. Waar er zich overal een daling aftekent zien we in Antwerpen een forse stijging van de categorie werkzoekenden ‘vrij ingeschreven’. In vergelijking met december 2010 een stijging met 10,8 % en in vergelijking met januari vorig jaar met 22,6%.

Eind jaren ‘60 nam GM de recent gesloten fabriek in gebruik. De gronden voor deze vestiging had ze zeer goedkoop kunnen kopen van de Antwerpse haven. Voor de haven betekende dit immers tal van nieuwe arbeidsplaatsen. Toen GM in 2007 dreigde de fabriek te sluiten, kocht de Antwerpse haven voor veel geld een deel van de gronden terug. Ook op deze wijze deden de Antwerpse werknemers (belastingsbetalers) een serieuze duit in het OPEL-zakje !

Het ACV eist daarom dat de gronden slechts voor een symbolische Euro aan de haven worden overgedragen. Immers, een hoge prijs voor de gronden, betekent een serieuze belemmering voor de uitbouw van nieuwe activiteiten op de site. Bovendien is het ACV van oordeel, dat de herstructurering en het bijhorende sociaal plan door GM zelf moeten betaald worden en niet door (subsidies van) de Antwerpse haven.

De gronden moeten ook zo snel mogelijk worden overgedragen. De Antwerpse regio, die zwaar getroffen werd door de crisis, kan de uitbouw van nieuwe activiteiten zeer goed gebruiken. ACV Antwerpen meent dat de gronden aangewend moeten worden voor een nieuw, duurzaam industrieel project; dat jobs creëert voor de voormalige OPEL-werknemers en de vele kansengroepen op de Antwerpse arbeidsmarkt. Een industrieel project dat innovatie hoog in het vaandel draagt, ecologisch verantwoord en toekomstgericht is. Kortom, een industrieel project dat kansen biedt voor Antwerpen en voor Vlaanderen.

Het is hoog tijd dat GM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt!
Het is hoog tijd dat GM haar schuld tegenover de Antwerpse regio en Vlaanderen inlost!

Meer informatie: 
– Ilse Dielen, Verbondssecretaris ACV ANTWERPEN  0478/459551

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!