De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open denkdag over het holebi- en transthema in de stad Antwerpen.
Antwerpen, Het roze huis, Antidiscriminatie, Holebi's en transgenders, Geweld tegen holebi's, Discrimatie, Transgender personen -

Open denkdag over het holebi- en transthema in de stad Antwerpen.

maandag 30 december 2013 11:50
Spread the love

Het Roze Huis organiseerde onlangs onder de paraplu van Antwerpen aan ’t Woord een open denkdag over het holebi- en transthema in de stad Antwerpen.

Dit was geïnspireerd door een bevraging bij de achterban over enkele grote thema’s waarvan holebi’s en transgenders wakker liggen: veiligheid, discriminatie en vooroordelen, welzijn en ontmoetingsmogelijkheden zijn enkele voorbeelden.

Een reflectie i.v.m. werkgroep “veiligheid”.

Marcia van Het Roze Huis modereerde de gesprekken over veiligheid als thema nr 1.

Ons groepje bestond uit de woordvoerster van de Antwerpse Politie, een politie inspecteur, een jurist, mevrouw Yasmine Kherbache sp.a districtsschepen en kabinetschef van premier Elio Di Rupo, Kenneth van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en een paar “meedenkers”.

Kenneth stak van wal met een presentatie van het Interfederaal Actieplan Geweld.

Januari 2013: lancering van het actieplan tegen holebi en transgender geweld.

Een greep uit het onderzoek met in het achterhoofd dat deze cijfers ondergerapporteerd zijn!

 • Transgenders

Discriminatie: 37 procent ondervindt soms problemen (sport en ontspanning, verenigingsleven, bank, winkel, horeca, straat)

Onveiligheid: 27 procent mijdt sociale plaatsen

Geweld: 4 op 5 maakte ooit een vorm van geweld mee (verbaal, fysiek, seksueel, materieel)

 • Holebi’s

Discriminatie: 17.7 procent van de holebi’s heeft discriminatie ervaren

Onveiligheid: 1 op 3 (Brussel)

Geweld: 50-70 procent van de holebi’s heeft al verbale agressie ervaren, bedreiging 20-25 procent, fysieke agressie 10 procent

Het Interfederaal Actieplan Geweld valt onder de bevoegdheid van minister Milquet en er zou een Gelijke Kansen administratie opgericht zijn.

De prioriteiten zijn a.v.: kennis/wetgeving/preventie/sensibilisering/slachtofferhulp/opvolging en vervolging

 • Kennis: er wordt gefocussed op meer samenwerking tussen regio’s en administraties om o.a. de onderzoeksopdrachten te bundelen en gezamenlijke aanbestedingen te doen alsook om onderzoek te realiseren naar de dadermotieven/-profielen

 • Wetgeving: de wetgeving zal aangepast worden opdat de genderidentiteit en expressie kan uitgebreid worden. Internationaal beweegt er ook wat: ondersteuning via het Fundamental Rights Agency en het European Institute for Gender Equality. De ondersteuning wordt uitgebreid met de European Commission against Racism and Intolerance. De verdediging zit in een Roadmap for Equality on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity

De principes met betrekking op holebi’s en transgenders worden uitgedragen in het Yogakarta

 • Preventie: Ook bij de Politie wordt er aandacht besteed en zit het LGBT thema in de basisopleiding en voortgezette opleiding. Bij de Gezondheidszorg & Welzijnsorganisaties wordt de deskundigheid verhoogd.

 • Sensibilisering: via het onderwijs, eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Sensibilisering van het publiek = opnemen van sociale verantwoordelijkheid. De rol van de traditionele en sociale media en campagnes.

 • Slachtofferhulp: het LGTB thema komt regelmatig op de arrondissementele raden voor slachtofferzorg. De bestaande opleiding voor slachtofferbejegening bij de Politie wordt verbreed alsook wordt het informatieaanbod voor de slachtoffers uitgebreid.

 • Opvolging en vervolging: sensibiliserende acties m.b.t. aangiftebereidheid, registratie van haatmisdrijven i.v.m. gender id, faciliteiten verbeteren i.v.m. de uitwisseling van statistieken & strategische analyses door de Politie, sensibilisering, training en advies bij Politie en magistratuur

Tot hier de presentatie, tijd voor de denkoefening:

 • Kunnen er vanuit het Roze Huis initiatieven opgezet worden om verandering te brengen?

 • Het probleem voor heel veel slachtoffers is dat men niet op de hoogte gehouden wordt van het verloop

 • De aangifte bereidheid is laag want de perceptie is: “men doet er toch niets aan”

 • De klachten- en onthaalbalie is overstelpt door onderbemanning. Er is weinig feedback, o.a. van het parket! Het is voor hen niet prioritair en er wordt veel geseponeerd. Er zou een betere samenwerking tussen politie en parket dienen te komen

 • De politieopleiding is een onderdeel in het contact en info verstrekking van het Roze Huis voor de voortgezette opleiding. Op het moment van een klachtregistratie heb je de optie om feedback te krijgen maar het parket bepaalt en voert uit. “Attest van klachtneerlegging”

 • Elke klacht vertaald in een PV zou moeten worden doorgestuurd aan het parket maar dit gebeurt niet altijd… Wie beslist er of iets doorgaat?…

 • De fundamentele stap qua opvolging is de vaststelling en dan de attestatie van de aangifte. Vertrouwen dient gewekt te worden dat er bijstand is = samenwerking tussen politie en justitie

 • Men dient inzage te kunnen krijgen in het verloop van de aangifte en om een goed dossier te maken dient het slachtoffer gerust gesteld te worden en assistentie te verkrijgen. Vraag is dan of de dienst slachtofferhulp niet kan uitgebreid worden of deze taak aan de wijkagent kan gegeven worden. Er is ook de Blauwe Lijn.

 • Communicatie is het sleutelwoord

 • Er dient een grondwetswijziging te komen want momenteel is enkel oproepen tot haat op basis van herkomst correctioneel strafbaar en nog niet vanwege geslacht of geaardheid.

 • A.d.h.v. enkele foto’s waar je je opmerking bij kon kleven met een post-itje kwam nog naar voren:

meer zichtbaarheid is nodig en coördinatie met andere steden b.v. met ludieke en/of speelse infostandjes (een dokter bibber bv of een kwis), een media strategie dient uitgedokterd te worden qua beelden en teksten, activiteiten om eenzame mensen proberen aan te trekken, sensibilisering, acties uitbreiden tegen geweld,…

Kortom: er is nog werk aan de winkel, stap voor stap.

take down
the paywall
steun ons nu!