De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welvaert, brief 004
Antwerpen, TimeCircus, Welvaert -

Welvaert, brief 004

zondag 12 mei 2013 19:59
Spread the love

De smaak van een visoog, geld en duurzaamheid.

Bram,

het mag gek lijken dat de smaak van een visoog iets te maken heeft met geld en duurzaamheid maar voor mij vloeide het allemaal samen.

Voor het eerst heb ik de walg-drempel overwonnen om zo’n groot visoog op te eten. De Brazilianen hier uit de sloppenwijken, de favelas, maken zo’n lekkere vissoep met een allegaartje van groenten, kruiden en de complete kop van een flinke vis, inclusief ogen dus.

De eerste keer dat ik het visoog aangeboden kreeg gaf ik het terug, maar zoiets hoor ik niet te doen, het is het meest voedzame stukje, het oog van de vis zit vol calcium en ijzer, beweert men hier. Ik moet nog eens aan Google vragen of dat wel zo ís maar eigenlijk is dat van minder belang, Toen ik vandaag het oog opat dacht ik aan het verre “Welvaert” aan uw interventie in de stad daar in Antwerpen. Het was weer zo’n moment van samen-klikkende puzzelstukjes. Het oog paste volledig in het boek van Bernard Lietar ‘Geld en Duurzaamheid, niet dat het boek over visogen zou gaan, verre van, het gaat over ons falend geldsysteem en suggereert alternatieve oplossingen die wél verbonden zijn met het sociale en ecologie, terwijl geld dat duidelijk niet is. Bernard Lietar is een hoge hoed uit de financiële wereld, hij werkte oa. bij de Centrale Bank van België en Gaia Hedge Funds en is nu hoogleraar aan de universiteit van Californië en de Universiteit van Financiën in Moskou.

Waar past het visoog nu in? hoor ik u denken. Kalm. We zijn op weg om het uit te leggen maar daarvoor moet ik eerst nòg een ommetje maken. Onze vriend David Bovée (Think Of One, Swan) was hier eergisteren nog en we gingen samen op prospectie in een gepacifieerde favela, een sloppenwijk die zich langzaam openstelt voor vreemden om er te wonen. De woningen zijn er goedkoop, zeer goedkoop zelfs naar Belgische normen. We hadden het met David ook over “Welvaert” en we bleken alle twee overtuigd dat uw 10 jaar project naar hier moet komen. Brazilië is een van de Bric landen, met India en China is het een van die zogenoemde boomende economieën en het zou het leerproces van Welvaert ontzettend verrijken. Hier is heel veel te krijgen, en deze brief moet u daarvan overtuigen.

Een visoog is duurzaam en spaart geld … als het opgegeten wordt.

Duurzaam omdat, hoe minder we consumeren hoe kleiner onze voetafdruk op onze overvolle planeet is, en vissen zijn al overbevist.

En wie de vis volledig op eet betaalt minder per kilo.

Een overduidelijke waarheid die niet alleen op vis toepasselijk is.

Als we met z’n 7 miljard allemaal samen zo redeneren wordt onze planeet, er beter van.

Samen met David ben ik er van overtuigd dat Welvaert, na Pilzen/Tsjechië en Lissabon/Portugal hier twee jaar in Recife/Brazilië moet liggen.

Brazilië is een land van extremen, boomende economie naast schrijndende armoede, geld versus visoog, vervuilende consumptie versus duurzaamheid.

Tot binnenkort

Abraço

John

take down
the paywall
steun ons nu!