De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociale netwerktechnologie kan vertrouwen tussen burger en overheid herstellen
Antwerpen, Burgerparticipatie, Sociale media -

Sociale netwerktechnologie kan vertrouwen tussen burger en overheid herstellen

maandag 16 september 2013 10:13
Spread the love

Ook onderwijsbaas Mieke Van Hecke vindt dat het vertrouwen tussen de overheid en de burger zoek is[1]. Een nieuw democratisch systeem kan het tij keren.  Via een sociale netwerksite kunnen burgers online samenwerken met de overheid.

Wantrouwen ondermijnt samenleven

De controledrang van het bestuur staat in hoge versnelling en leidt tot reglementitis van alles wat leeft en beeft. Ze perst met het laatste vitale sap van de samenleving meteen ook de zin tot verantwoordelijkheid van haar burgers uit. De meerderheid van de Belgen (79%) vermoedt corruptie bij haar nationale instellingen en vooral politieke partijen moeten het ontgelden[2][3]. Op wie moeten we binnenkort stemmen? Burgers zien verantwoordelijkheden steeds meer als een taak van de overheid. Ze zoeken de achterpoortjes. Het ontduiken van belasting, politiek in achterkamers en schimmige belangen zijn bijna grondwet in dit land. Het leidt tot wantrouwen en spanningen, die de samenleving ondermijnen.

Actief burgerschap met sociale media

Ik pleit voor een transparant, democratisch systeem waarin individuele burgers, niet-gouvernementele organisaties en overheid samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. De technologie van sociale netwerk sites maakt dit mogelijk. Wikipedia, een zelf-selecterend en zelf-regulerend organisme, ontstond door het massaal samenbrengen van menselijke expertise. Ook op Facebook en Twitter vormen mensen spontaan groepen die uiteenlopende informatie delen.

President Obama wist het ‘mass empowerment’ te benutten. Hij opende ter ondersteuning van zijn kandidatuur in 2009 een open forum met Google Moderator[4]. Alle burgers konden vragen stellen, samen debatteren en de meest relevante thema’s oplijsten. Obama beantwoordde publiekelijk de belangrijkste kwesties. Misschien werd hij daarom ook verkozen tot president van de VS?

Vroeg begonnen is half gewonnen, ook voor participatie. Al van bij de startfase kan een publieke consultatie een draagvlak creëren. Experten van de overheid kunnen het proces overzien, opdelen en feedback geven op specifieke onderdelen. Vooral de grote uitdagingen zoals mobiliteit, leefbaarheid, economie en gezondheid hebben baat bij publieke samenwerking omdat de toekomstige impact groot is.

Lange Wapper 2.0 in Antwerpen

Het verkeersinfarct rond Antwerpen vormt zo’n uitdaging. Hoe zou samenleving 2.0 dit aanpakken? Ze maakt een website waar iedereen creatieve en innovatieve oplossingen kan aanbrengen die de leefbaarheid en mobiliteit verhogen. De Belgen reageren gretig want er is buiten de overheid héél wat kennis over de creatie van zo’n leefbaar stadsweefsel. Kennis van meerdere lokale actiegroepen komt samen. Door de complexiteit van de materie maken de hersenen van geëngageerde burgers overuren. De overheid toont hen wat ze met de nieuwe informatie doet. Het wederzijds respect groeit. Een duurzaam draagvlak ontstaat, over de opeenvolgende verkiezingen heen.

In samenleving 2.0 vormen creativiteit en innovatie de zuurstof voor een vitale samenwerking. Wie wil er niet solidair zijn in zo’n samenleving? Dan betalen we straks misschien maar al te graag onze belastingen. Want mijn geld is straks ons geld.

Voetnoten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!