Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

N-VA – Dreigen Dwalen Dwaas

N-VA-kamerlid Zuhal Demir trekt hard van leer omdat ACV voorzitter Marc Leemans aan de slag is op de IAO-Conferentie in Genève. Ze vraagt zich af of de vakbonden het sociaal overleg wel serieus nemen. Het ACV is meer dan een eenmansorganisatie die zonder hun voorzitter geen poot kunn...

Alter Summit: voor een ander Europa

De uitbouw van een Europa op basis van gelijkheid, solidariteit en waarachtige democratie: dát is de prioriteit van het Alter Summit. Deze alternatieve top van verschillende sociale bewegingen, vakbonden en academische netwerken wil daarom de kern van het Europese beleid veranderen. ...

ACV-CSC METEA roept woensdag 8 mei 2013 uit tot METEA-team dag

Aan de vooravond van Rerum Novarum staat ACV-CSC METEA stil bij de belangeloze inzet die 10.000 militanten steeds leveren. In woelige tijden is het niet vanzelfsprekend om militant te zijn. Met de ‘METEA TEAM Dag’ vestigt ACV-CSC METEA op 8 mei 2013 de aandacht op de ‘werking aan de...

Over de geleidelijkheid der dingen

Door Marc Van der Bracht (Nationaal Secretaris bij ACV-CSC METEA) Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is ongrondwettig en beide statuten moeten “geleidelijk” eengemaakt worden. Dat oordeelde het Arbitragehof (= college van toprechters dat o.a. moet waken op de naleving van...

21 februari 2013: Nationale manifestatie in Brussel

De drie vakbonden willen duidelijk maken dat de werknemers het beu zijn. Werknemers worden zwaar op de proef gesteld: besparingen, herstructureringen… allemaal ten koste van de werkende mens. En dit zowel in grote als kleine ondernemingen, bovendien talmt de overheid met het uitvoere...

Haalt De Lijn een nieuwe Fyra naar België?

Alle (deel)regeringen in België hebben de mond vol van investeren in de eigen economie, ... relance noemen ze dat. Meestal komen ze met die boodschap naar buiten naar aanleiding van een herstructurering of een sluiting van een grote fabriek. Opel, Ford, Arcelor Mittal, ... telkens wo...

Dit is misdadig!

Ford sluit in 2014 De aarde beeft, de grond verschuift onder onze voeten. Al onze aandacht gaat naar de getroffen werknemers en hun gezinnen. Wij zullen er ten allen tijde voor hen zijn en blijven. Op 19 september bracht “goed nieuws” rust in de onderneming: De Europese directie h...

ACV-CSC METEA mobiliseerde op 8 oktober voor een sterke, duurzame en sociale industrie. Op initiatief van IndustriAll (de Europese federatie van werknemers uit de industrie) werkten we hierin samen met de andere centrales uit de industrie (ook LBC-NVK/CNE en ACV BIE). Wij roepen op...

Zelfs in het jaar 2012 zijn er nog werkgevers die het sociaal overlegmodel in België via ondernemingsraden en comités preventie en bescherming niet aanvaarden! Het verhaal  In 1999 startte dit bedrijf in de technische outsourcing en evolueerde tot vandaag naar een bedrijf, opereren...

… blijkbaar verwonderen sommige opiniemakers zich over het succes van de staking bij ARBEIDERS en in de INDUSTRIE… Als men wat tijd had genomen in de periode voor de stakingsdag om bij de mensen te luisteren naar wat hen tegelijk angstig én kwaad maakte dan had men dit effect al op ...

Load More