Opinie -

“Ook het personeel van de UGent bezet het UFO”

Ook het personeel van de Universiteit Gent is aanwezig op de bezetting van het UFO. Ze ondersteunen de actie van de studenten en delen hun eisen voor een tijdgebonden actieplan voor een verbreking met Israëlische instituties en het uitvoeren van de duurzaamheidsplannen voor 2030.

vrijdag 10 mei 2024 17:40
Spread the love

 

Een deel van het personeel van de UGent werkt vandaag vanuit het bezette UFO. Daarmee willen ze de studenten, voor wie ze reeds in een open brief hun ondersteuning uitdrukten, ook fysiek bijstaan. Met hun aanwezigheid in het UFO tonen de personeelsleden (zowel onderzoekers, ondersteunend personeel als professoren) dat niet alleen de studenten verontwaardigd zijn over de retoriek en het gebrek aan actie van het Universiteitsbestuur.

Die laatste legde het advies van haar eigen Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek naast zich neer. Dat advies luidde om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten. De personeelsleden aanwezig in het UFO distantiëren zich van de huidige beslissingen en de positionering van de UGent.

Afgelopen maandagavond reageerde de rector op de actie van de studenten en de open brief vanuit het personeel. In deze interne mail noemt hij elk verwijt dat de UGent mensenrechten zou schenden ongegrond en wordt nogmaals bevestigd dat hij het advies van de mensenrechtencommissie niet zal volgen.

Verder werd nog steeds geen contact opgenomen met studenten (noch medewerkers), ondanks een oproep tot ‘dialoog’. Daarmee veegt hij alle bezorgdheden van studenten en medewerkers van de baan.

Deze houding en communicatie van de rector stuitte op veel ergernis bij personeel en studenten, wat leidde tot een verderzetting van de bezetting. Een uitgebreider antwoord van het personeel en de studenten op de reactie van de rector wordt aanstaande maandag verwacht.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!