Foto: Elvert Barnes, Flickr / CC BY-SA 2.0 DEED

Aanval op Rafah: het Guernica van vandaag

De grondaanval op 7 mei door het Israëlische leger luidt een nieuwe humanitaire catastrofe in, die bovenop de al lange lijst van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van Tel Aviv komt.

dinsdag 14 mei 2024 13:22
Spread the love

 

De burgemeester van Rafah, Ahmed el Sofi, sprak van “een ongekende humanitaire catastrofe”, terwijl de secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarschuwde voor “een kolossale humanitaire catastrofe die een einde dreigt te maken aan onze inspanningen om de bevolking te steunen nu er hongersnood dreigt.”

“De grondinvasie van Rafah is onduldbaar vanwege de verwoestende humanitaire gevolgen en de destabiliserende impact in de regio”, aldus António Guterres.

Sterven of opkrassen

Opnieuw plaatst het Israëlische leger de burgerbevolking voor het dilemma: sterven onder hevige bombardementen of verhongering en deportatie naar onbeschermde gebieden.

Dezelfde criminele strategie werd eerder gebruikt in het noorden van de Gazastrook en daarna in het centrum, met twee resultaten: een afschuwelijke slachting en de uittocht van honderdduizenden Palestijnen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza waren er afgelopen vrijdag 34.943 mensen omgekomen sinds het begin van het Israëlische militaire offensief. De Israëlische regering schat het aantal Israëlische doden op 1.170.

Deze twee cijfers gewoon naast elkaar leggen weerlegt het idee van een oorlog tussen twee legers en toont zonneklaar dat hier sprake is van koloniale agressie waar legitiem verzet tegenover staat.

Massagraven

De ontdekking op 8 mei van een derde massagraf in het al-Shifa medisch complex in Gaza Stad legt de werkelijke oorlogsdoelen van de Israëlische militaire operatie bloot. Dit is geen antiterroristische operatie, maar een genocide. Het doel is niets minder dan het doden van zoveel mogelijk Palestijnse burgers in de hoop dat het Palestijnse volk de verzetsgroepen niet langer steunt en zich tegen hen keert.

Het communicatiekantoor in Gaza beschreef de ontdekte massagraven in een persbericht van 8 mei als volgt: “Medisch personeel heeft een derde massagraf ontdekt in al-Shifa waar tot nu toe 49 martelaren zijn opgegraven, terwijl de opgravingen nog doorgaan en we verwachten nog tientallen nieuwe lichamen te vinden”.

Het totaal aantal massagraven in Gaza komt nu op zeven

Het aantal ontdekte massagraven in ziekenhuizen in de Gazastrook (sinds het begin van de oorlog op 7 oktober) stijgt daarmee naar zeven: één massagraf in het Kamal Adwan ziekenhuis (in het noorden van de Gazastrook), drie massagraven in het al-Shifa medische complex in Gaza Stad en drie in het Nasser medische complex (in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook). Tot nu toe hebben medische teams in totaal 520 martelaren opgegraven uit de zeven massagraven.

Morele en politieke nederlaag

De goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 mei van een resolutie die bepaalt dat “de staat Palestina in aanmerking komt voor en moet worden toegelaten als lid van de Verenigde Naties” is een zware diplomatieke nederlaag van de zionistische staat.

Natuurlijk verandert dit niets in de nabije toekomst, omdat alleen de Veiligheidsraad zich zo’n lidmaatschap mag toekennen en Verenigde Staten daar hun veto over blijven uitspreken.

Toch toont de stemming het totale isolement van de zionistische staat. 143 van de 194 lidstaten stemden voor de toetreding van Palestina, tegenover 9 tegen, namelijk de Verenigde Staten, Israël, Argentinië, Hongarije, Micronesië, Nauru, Palau, Tsjechië en Papoea-Nieuw-Guinea.

25 andere staten onthielden zich ondanks het feit dat de meeste een geschiedenis van steun aan Israël hebben, omdat ze zich ervan bewust zijn dat hun publieke opinie in overweldigende mate het Palestijnse volk steunt. De diplomatieke nederlaag van de zionistische staat weerspiegelt ook zijn morele nederlaag.

143 stemmen voor, 9 tegen

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilan Erdan, heeft zich niet vergist over de politieke betekenis van deze stemming. In een woedende toespraak na de uitslag beschuldigde hij de leden van de Verenigde Naties van antisemitisme: “Zolang velen van jullie de Joden haten, kan het jullie niet schelen dat de Palestijnen gewelddadig zijn. Jullie moeten je schamen, want jullie stem vernietigt het Handvest van de Verenigde Naties.”

Waarop hij de daad bij het woord voegde en een kopie van het Handvest van de Verenigde Naties door een papierversnipperaar haalde. Met dit gebaar wilde hij duidelijk een blijvende indruk maken, maar het weerspiegelt helaas de constante praktijk van Tel Aviv sinds 1948 om het VN-Handvest voortdurend te schenden, zoals blijkt uit de tientallen VN-resoluties die de zionistische staat weigert uit te voeren.

Internationaal Tribunaal voor Palestina

De morele nederlaag wordt ook weerspiegeld in het initiatief van honderden organisaties en persoonlijkheden om een Internationaal Tribunaal voor Palestina op te richten naar het voorbeeld van het Russell Tribunaal voor Vietnam in de jaren zestig.

Het Russell Tribunaal werd in november 1966 opgericht door Bertrand Russel, een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw, om de Amerikaanse wreedheden in Vietnam te berechten. In de jaren zestig en zeventig was dit tribunaal een steeds grotere factor in het verzet tegen de Vietnamoorlog.

In de oproep voor een internationale conferentie die op 6, 7 en 8 juni in Genève dit tribunaal zal oprichten, staat: “Dit Tribunaal zal al het bewijs onderzoeken dat welke bron of partij dan ook zal indienen. Bewijs kan mondeling zijn of in de vorm van materiële of audiovisuele documenten. Geen enkel bewijs dat relevant is voor onze doelstellingen zal worden geweigerd.”

“We hopen de ogen te openen voor het systeem van apartheid dat wordt gesteund en toegedekt door het afnemende dominante wereldsysteem”

“Ons doel is om, zonder angst of vooringenomenheid, de volledige waarheid vast te stellen over alle mensenrechtenschendingen en massale misdaden die sinds 1948 in Palestina zijn gepleegd, de schending van alle VN-resoluties met betrekking tot het Palestijnse volk.”

“We hopen oprecht dat onze inspanningen zullen helpen om de ogen van de mensen te openen voor de vestiging, in de afgelopen decennia, van een systeem van apartheid dat wordt gesteund en toegedekt door het afnemende dominante wereldsysteem.”

Parallel met Vietnam en Algerije

De parallel met Vietnam en Algerije is treffend. Ook in deze koloniale oorlogen beging de bezettingsmacht wreedheden in naam van de strijd tegen het terrorisme. Ook in deze oorlogen deed het buitenproportionele wapengeweld de bezetters lange tijd geloven dat ze het verzet konden neerslaan door middel van totaal geweld.

Ook in deze twee koloniale oorlogen bestond de essentie van de strategie van de koloniale legers erin om door middel van angst een einde te maken aan de steun voor verzetsstrijders. Uiteindelijk was het resultaat van deze twee koloniale oorlogen de nederlaag van de kolonisator.

Uiteindelijk was het resultaat van deze twee koloniale oorlogen de nederlaag van de kolonisator

Na zeven maanden genocide zijn geen van de militaire, politieke of diplomatieke doelen van Tel Aviv bereikt. Integendeel, de volkeren van de wereld hebben Palestina steeds meer in hun hart gesloten en zelfs hun ‘pro-zionistische’ regeringen worden gedwongen om hiermee rekening te houden.

Zoals veel demonstranten riepen: “Algerije heeft gewonnen, Palestina zal winnen”, “Vietnam heeft gewonnen, Palestina zal winnen.”

 

Meer info?

– “Internationale Conferentie voor de oprichting van een Internationaal Tribunaal voor Palestina (6-8 juni 2024) in Genève”.
– “De Algemene Vergadering stemt met een overweldigende meerderheid om de staat Palestina toe te laten tot de Verenigde Naties en verhoogt de status van permanente waarnemer”, website van de Verenigde Naties, 10 mei 2024.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!