Analyse - and

Waarom Israël nú genocide pleegt in Gaza

Om de genocide in Gaza en de onvoorwaardelijke steun van de VS en van Europa voor Israël te begrijpen, moeten we die plaatsen in de mondiale context van de kantelende machtsverhoudingen, waarin de westerse landen koste wat het kost de BRICS-landen in toom willen houden en hun ontwikkeling afremmen.

woensdag 20 december 2023 11:51
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

*  *  *

Journalist Richard Medhurst vat deze mondiale context als volgt samen: “Dit is een van de belangrijkste geopolitieke redenen waarom Israël een bloedbad aanricht in Gaza. De Verenigde Staten, de belangrijkste supporter van Israël, is wanhopig op zoek naar een manier om te proberen de BRICS in toom te houden en in het bijzonder om de Nieuwe Zijderoute van China tegen te gaan.

De bouw van een rivaliserende corridor zou twee vliegen in één klap slaan: China, Iran en Syrië in bedwang houden, en Israël en de VS helpen om hun economische en politieke dominantie in een multipolaire wereld te behouden.”

VS wil met rivaliserende corridor Zijderoute dwarsbomen

Om het enorme infrastructuurproject van de Zijderoute van China te dwarsbomen, hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten een rivaliserend project bedacht, dat de controle over Gaza vereist. Dit project werd op de G20-top in september 2023 aangekondigd als de ‘corridor India-Midden-Oosten-Europa’.

Om het enorme infrastructuurproject van de Zijderoute van China te dwarsbomen, hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten een rivaliserend project bedacht

Een nota van het Witte Huis van 9 september schreef toen daarover dat “de leiders van de Verenigde Staten, India, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie, een Memorandum van Overeenstemming hebben aangekondigd” waarin ze zich ertoe verbinden “samen te werken om een nieuwe economische corridor tussen India, het Midden-Oosten en Europa tot stand te brengen”.

De Verenigde Staten en hun partners willen “de twee continenten met commerciële hubs onderling verbinden en de ontwikkeling en export van schone energie vergemakkelijken, onderzeese kabels leggen en energienetwerken en telecommunicatielijnen met elkaar verbinden om een betrouwbare toegang tot elektriciteit te bevorderen, innovatie in geavanceerde schone energietechnologieën mogelijk maken en gemeenschappen aansluiten op een veilig en stabiel internet”.

Een Midden-Oosten zonder Palestina

Twee maanden later, op 24 november 2023, beschreef de Israëlische premier Netanyahu tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn inzet voor de corridor: “Het plan voor een nieuw Midden-Oosten, een economische corridor die zich uitstrekt van India naar de Verenigde Arabische Emiraten via Saoedi-Arabië, Jordanië, Israël en uiteindelijk Europa, zal knelpunten wegnemen en de prijs van goederen, communicatie en energie voor meer dan twee miljard mensen drastisch verlagen”. Veelzeggend is dat Netanyahu tijdens zijn toespraak een kaart van Israël toonde waarop Palestina niet voorkomt.

Netanyahu toonde tijdens zijn toespraak voor de VN een kaart van Israël waarop Palestina niet voorkomt

Dat dit plan nu werkelijkheid wordt, is niet verrassend. Het komt na een jaar vol mislukkingen en tegenslagen voor het Westen. Er was de mislukte poging om Rusland sancties op te leggen, het vredesakkoord tussen Saoedi-Arabië, Iran en Syrië, de opening van onderhandelingen tussen Jemen en Saoedi-Arabië.

Er is het feit dat tientallen landen hebben aangevraagd om lid te worden van de BRICS, de toetreding van Iran en Egypte tot de BRICS, de toetreding van 150 landen tot China’s Nieuwe Zijderoute, de ondertekening van een spoorwegovereenkomst tussen Iran en Irak, de ondertekening van een strategische partnerschapsovereenkomst tussen Syrië en China waardoor de Nieuwe Zijderoute via de Syrische haven Latakia toegang krijgt tot de Middellandse Zee…

VS willen niet dat Russisch en Iraans gas in Europa geraakt

De corridor die de Verenigde Staten en hun bondgenoten plannen tegen de Nieuwe Zijderoute, maakt deel uit van dezelfde algemene strategie, waarvan de vorige fase erin bestond te voorkomen dat Russisch en Iraans gas Europa zouden bevoorraadden.

Wat het Russisch gas betreft, is dit een van de doelstellingen van de oorlog in Oekraïne en in feite ook al van de staatsgreep van Maïdan in 2014. Want controle over Oekraïne betekent controle over het deel van de pijpleiding die Russisch gas aan Europa levert. Het andere deel bestaat uit de Nordsteam-gaspijpleidingen, die in september 2022 explodeerden.

Het resultaat van deze sabotage was tweeledig: ze stopte de levering van Russisch gas aan Europa en ze verzwakte Duitsland en daarmee de hele Europese Unie, die beide weliswaar bondgenoten zijn van de VS, maar ook economische concurrenten. Wat het Iraanse gas betreft, maakte de enscenering van een zogenaamde nucleaire dreiging het mogelijk om sancties op te leggen, waaronder een verbod om olie en gas aan Europa te verkopen.

Israël legt hand op gasveld voor kust van Gaza

We kunnen nu al de volgende fase in de Amerikaanse strategie voorspellen. De uitschakeling van Rusland en Iran, de belangrijkste potentiële gasleveranciers van Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder, komt in dezelfde historische volgorde als de ontdekking van een enorm gasveld voor de kusten van Palestina, Libanon en Syrië.

Dit gasveld, dat de naam Leviathan kreeg, werd in 2010 ontdekt. Op 15 juni 2022 kwamen Egypte, Israël en de Europese Unie overeen om “aardgas van Israël naar Egypte te transporteren om het vloeibaar te maken en vervolgens naar Europa te verschepen”.

De controle niet alleen over de Leviathan, maar ook over het Karish-veld voor de kust van Libanon en de velden in de Gazastrook zelf, is het laatste initiatief in een Israëlisch-Amerikaanse strategie die is ontworpen om Europa afhankelijk te maken van gas uit de regio.

Het is deze nieuwe context – de ontdekking van een gasveld voor de kust van Gaza – die het ongekende geweld van de zionistische staat verklaart

Nu de Libanese en Syrische havens buiten werking zijn gesteld en de andere havens die concurreren met Iran en Rusland, zijn uitgeschakeld, blijft alleen nog de door Israël gecontroleerde haven van Haifa over om het gas, naar Europa te brengen. Gas dat van vitaal belang is voor de landen van de Europese Unie, en Duitsland in het bijzonder.

Op 29 oktober, te midden van het bloedbad in Gaza, verleende Israël 12 vergunningen om het gas van Leviathan te exploiteren. Het is deze nieuwe context die het ongekende geweld van de zionistische staat verklaart. Dit geweld is zeker niet nieuw, maar de schaal ervan overtreft alle voorgaande episodes van het zionistisch geweld.

Geopolitieke context bood Israël unieke kans

De gaskwestie, gekoppeld aan de ontwikkeling van de BRICS, aan de nederlagen van de VS in het afgelopen decennium op economisch, militair en diplomatiek gebied, de ambitie van de VS om Rusland en China te omsingelen, te isoleren en op te splitsen, en om het Chinese project van de Nieuwe Zijderoute te laten exploderen, dit alles geeft de zionistische staat hoop om zijn plan om heel Palestina te koloniseren te kunnen uitvoeren.

Een dergelijk project vereist enerzijds etnische zuivering door middel van een genocide en anderzijds de uitdrijving van de Palestijnen naar de Egyptische Sinaï. Het voorstel van de VS om de schuld van Egypte kwijt te schelden in ruil voor het opnemen van vluchtelingen uit Gaza in de Sinaï bevestigt deze oorlogsdoelen, namelijk een nieuwe Nakba (de uitdrijving van 750.000 Palestijnen uit hun land in 1948, nvdr).

Palestijns verzet doorkruist plannen van VS en Israël

De weigering van de Palestijnen om Gaza te verlaten ondanks de verschrikkingen die ze ondergaan, verklaart dat zij deze oorlogsdoelen perfect begrepen hebben. De hardnekkigheid van de Palestijnen om te blijven ondanks het verdriet en de verwoesting zijn al een mislukking van het Westerse project.

 

Meer informatie

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!