Foto: Marjolein Velleman
Interview -

De kinderopvangzaak: 19 organisaties klagen de Vlaamse regering aan

Een coalitie van 19 organisaties dient samen een klacht in bij het Grondwettelijk Hof tegen de Vlaamse regering en hun beslissing om de voorrangsregels in de kinderopvang te verscherpen. Deze nieuwe regels stellen dat ouders samen minstens 4/5 moeten werken of voor 4/5 van hun tijd een opleiding moeten volgen met oog op een job. Optioneel kunnen kinderopvanginitiatieven maximum 10 procent vrijhouden voor mensen uit kwetsbare situaties zoals langdurige ziek zijn of minder dan 4/5 werken.

woensdag 20 maart 2024 15:48
Spread the love

 

Op 1 april 2024 gaan nieuwe voorrangsregels van kracht voor de gesubsidieerde kinderopvang, ondanks weerstand wegens discriminatie. De Vlaamse Sociaal-Economische Raad (SERV), de Raad van State, de Adviesraad Volksgezondheid, Welzijn & Gezin, het Agentschap Opgroeien en het Kinderrechtencommissariaat hebben allen negatieve of vernietigende adviezen gegeven. Na maandenlang staken, protesteren en actie voeren van verschillende organisaties en gesprekken met Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits (CD&V), en Matthias Diependaele (NV-A), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, heeft de Vlaamse regering besloten om deze regels toch door te voeren.

Nu trekken 19 organisaties – Vrouwenraad, Furia, ZIJkant, Femma, Rebelle, Ella, Lokaal Loket Kinderopvang Brussel, Eva BXL, CKG De Kapoentjes, D’n opvang, Netwerk tegen Armoede, Humanistisch Verbond, Vlaams Patiëntenforum, Grip, ABVV, ACV, ACLVB, Elmer en De Ketjes – naar het Grondwettelijk Hof. 

“We werken samen met vrouwenrechtenorganisaties, armoede-organisaties, patiëntenverenigingen, kinderopvanginitiatieven, ouders, vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Ik denk dat die diversiteit aan mensen en organisaties aantoont hoe breed de impact van deze nieuwe maatregels zal zijn. We zijn het er allemaal unaniem over eens dat dit een enorme stap achteruit is”, vertelt Klara Segers, woordvoerder van Vrouwenraad en de Kinderopvangzaak tijdens de persconferentie. “Allemaal zijn we zeer bezorgd om de nieuwe voorrangsregels die zullen gelden in de kinderopvanginitiatieven. Dit is een discriminerende maatregel.” 

Volgens Klara zullen deze maatregels, in combinatie met een structureel plaatstekort, reële gevolgen hebben voor heel veel mensen en specifieke groepen uit onze samenleving. In eerste instantie wordt de link gelegd naar vrouwen. “Zij zijn oververtegenwoordigd in sectoren waar geen of weinig voltijds contracten te vinden zijn. Ik denk dan aan de zorg, de dienstencheque-sector of in de kinderopvang zelf. Het zijn net die jobs die zo essentieel zijn in onze samenleving. Het is vanzelfsprekend dat ook deze mensen recht hebben op kwalitatieve kinderopvang, zodat zij kunnen gaan werken en onze samenleving draaiende houden. Wie zal er voor onze kinderen zorgen als de kinderbegeleiders zelf niet kunnen gaan werken?” 

Niet enkel vrouwen zullen de gevolgen van deze maatregels voelen. Een gezin waarbij ouders werken met interimcontracten of een gezin waarvan één van de ouders langdurig ziek is waardoor de andere maar halftijds gaat werken om ook zorg op zich te nemen, bijvoorbeeld, ook zij zullen de gevolgen dragen.

“Dit zijn allemaal mensen die een hoge nood hebben aan kwalitatieve kinderopvang en net door deze nieuwe maatregels uit de boot gaan vallen. In tijden van crisis en schaarste, wanneer het al heel moeilijk is om een plaats te vinden in de kinderopvang, is dit echt een heel eng perspectief voor toekomstige ouders”, vertelt Klara. “Kinderopvang is een basisrecht. Het is essentieel in onze samenleving en met deze beslissing sluit de Vlaamse regering voor heel veel ouders en kindjes de deuren.”

In de rechtszaak zullen de 19 organisaties bijstand krijgen door een team advocaten van Progress Lawyers Network. Volgens Lies Michielsen, advocate bij Progress Lawyers Network, is dit decreet discriminerend, schendt het de belangen en de rechten van het kind en ligt het in strijd met de sociale grondrechten. “De nieuwe regels laten heel veel ouders en kinderen in de steek en die kritiek is heel breed gedragen”, vertelt ze tijdens de persconferentie. “Het Grondwettelijk Hof zal rekening houden met het feit dat alle adviesorganen negatieve en vernietigende adviezen gaven voor de nieuwe voorrangsregels.”

Michielsen benadrukt dat ze met De Kinderopvangzaak willen dat er voor ieder kind een plaats komt. En dat deze voorrangsregels een enorme achteruitgang zijn. “Op dit moment vindt een derde van de ouders in Vlaanderen geen plaats voor kinderopvang. Kinderopvang is een recht en een basisvoorziening, geen gunst of een privilege.”

Tessa is een jonge moeder en maakt de vergelijking naar haar situatie enkele jaren geleden. “Als de voorrangsregels er vroeger waren, zou ik nooit gestaan hebben waar ik nu sta. Ik zou geen opvang gehad hebben, terwijl ik mijn opleiding ging volgen en sociaal zou ik heel beperkt gebleven zijn. Ik zat toen in een zeer moeilijke financiële situatie en op alle gebieden moest ik echt zoeken naar wat haalbaar was. Je wilt die problemen aanpakken, maar dat is soms moeilijk. Je zit uren te wachten in een wachtzaal voor papieren of hulp en dat allemaal met een baby of peuter op je arm. Het is niet makkelijk om dan de mentale ruimte te vinden voor jezelf en ook zeker niet voor je kind om van jongs af aan deze problemen elke dag van zo dichtbij mee te maken. Een kind moet een onbezonnen jeugd kunnen hebben.”

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!