Foto: Al Araby/CC BY-SA 3:0
Opinie - Michel Moushabeck,

Als Jezus vandaag geboren werd, lag Hij onder het puin

Terwijl de leiders van VS met hun geliefden Kerstmis vieren, zullen Palestijnen rouwen om hun gedode geliefden. VS-auteur Michel Moushabeck vraagt zich af wat met Jezus zou gebeuren als hij nu op 25 december 2023 geboren was: begraven onder het puin van Israëlische bombardementen?

zondag 24 december 2023 17:44
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*  *  *

Terwijl onze hoop op een verlengd staakt-het-vuren de grond is ingeboord en Israëls oorlog in Gaza zijn derde maand ingaat, worden de grimmige condities waaronder de Palestijnen moeten leven – honger, gebrek aan drinkwater, besmettelijke ziektes, ontheemding en de angst om te sterven onder de onophoudelijke bombardementen – steeds erger.  De VS steunen immers Israëls meedogenloze aanvallen op de belegerde, bezette en nu grotendeels dakloze bevolking van Gaza.

Hoe zullen de kinderen de wrede omstandigheden van de komende wintermaanden overleven, wanneer stortregens de straten van Gaza blank zetten, de temperatuur zakt en er zich meer ziektes verspreiden?

Hoe zullen 2,3 miljoen Gazanen — van wie 90 percent uit hun huizen verdreven zijn — zich kunnen verwarmen in hun geïmproviseerde schuilplaatsen?

Wie zal de ontheemde vluchtelingen de nodige medische zorg verlenen, met zoveel ziekenhuizen die gebombardeerd en/of ontruimd zijn en zoveel dokters en verpleegkundigen en minstens 300 hulpverleners gedood?

Wie zal ons de waarheid laten kennen en verslag uitbrengen van de voortdurende wreedheden tegen Palestijnse burgers begaan, nu 92 goede journalisten de voorbije negen weken om het leven kwamen?

4200 lijkzakken

Op 14 december deelde de Wereldgezondheidsorganisatie mee dat ze 4200 lijkzakken had geleverd, waarmee de dringende noodzaak werd benadrukt om burgers te beschermen tegen het besmettingsgevaar. Daarbij komt dat mensen wegens het gebrek aan latrines in de schuilplaatsen zich noodgedwongen in de open ruimte ontlasten.

Het gevolg is, zo zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid, “een belangrijke toename van het risico op en de uitbraak van besmettelijke ziektes en aandoeningen zoals diarree, griep, waterpokken, meningitis, geelzucht, de huidziekte impetigo, acute luchtweginfecties, huidinfecties en toestanden zoals schurft en luizen.”

Israëlische sluipschutters hebben in de wijk Zeitoun het vuur geopend op honderden kerkgangers in de katholieke Heilige Familiekerk en doodden daarbij een moeder en haar dochter. De actie werd scherp veroordeeld door het Vaticaan.

Wanneer een land ruim baan krijgt om een volk te vernietigen terwijl de wereld in realtime toekijkt, weet je dat het met deze wereld grondig fout gaat

Een journalist van Al Jazeera stond te trillen van afschuw toen hij beschreef hoe Israëlische bulldozers zieke en gewonde burgers verpletterden die dekking zochten bij het ziekenhuis Kamal Adwan in het noorden van Gaza, waarbij sommigen levend begraven werden. Dit gaat alle menselijke begrip te boven.

Ik kan me geen ergere nachtmerrie voorstellen. De beelden van de grootschalige vernieling zijn apocalyptisch. De beelden van Palestijnse burgers uitgekleed tot op hun ondergoed, hun handen op hun rug gebonden, doodsbang, vernederd, door Israëlische soldaten als vee door de straten gedreven, zijn walgelijk en uitermate onmenselijk.

Wanneer een land ruim baan gegeven wordt om een ander volk te vernietigen terwijl de wereld in realtime toekijkt, weet je dat het met deze wereld grondig fout gaat. Dit zou ieder mens tot op het bot moeten schokken.

Wanneer onze verkozenen (in de VS) straks op reces gaan om met hun gezin, vrienden en geliefden Kerstmis te vieren in de warmte van hun gezellige huis, zullen Palestijnse families in koude tenten en tijdelijke schuilplekken tegen elkaar kruipen en rillend rouwen om hun dode geliefden.

Velen zullen nog altijd met blote handen door het puin graven op zoek naar hun vermiste kinderen. Naar schatting 25.000 kinderen zijn wees geworden sinds het begin van de Israëlische bombardementen.

Onze politici zijn medeplichtig

Aan de medeplichtigheid van onze verkozenen kan niemand twijfelen. Ze voeden de genocide – die zich in real time voor onze ogen afspeelt – nog door een extra zending van 14,3 miljard dollar aan militair materieel voor Israël goed te keuren.

En het ministerie van Buitenlandse Zaken omzeilde het Congres om een versnelde luchtbrug van 14.000 tankgranaten goed te keuren, waarmee nog meer Palestijnse burgers zullen worden afgeslacht.

Ik hoop dat ze ooit wakker worden en zich realiseren – als ze tenminste een greintje mededogen hebben – wat ze hebben aangericht en inzien hoeveel dood en vernieling ze hebben veroorzaakt.

Hun weigering om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen en de slachting een halt toe te roepen heeft mogelijk gemaakt dat bijna 20.000 burgers, onder wie 8.000 kinderen, vermoord werden, dat meer dan 50.000 Gazanen gewond raakten en meer dan 1,9 miljoen inwoners dakloos zijn. Dat heeft wereldwijd veel verontwaardiging gewekt.

Voor 7 oktober werden er dagelijks 500 vrachtwagens toegelaten in Gaza. De voedsel- en medische voorraden die ze binnenbrachten volstonden nauwelijks voor de belegerde bevolking, die al 17 jaar leed onder de blokkade.

Vandaag komen maar heel weinig vrachtwagens Gaza binnen. Voedsel is erg schaars geworden. Boerderijen zijn veranderd in platgebombardeerde oorlogsgebieden met enorme kraters. Israëlische soldaten overspoelen Gaza met zeewater, waardoor landbouw onmogelijk wordt en drinkwater ondrinkbaar.

Hongersnood

Er begint hongersnood te komen en volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN eten 9 op de 10 mensen in Gaza niet elke dag. Deze verschrikkelijke situatie zal nog verergeren als vrachtwagens met hulpgoederen de toegang tot de enclave ontzegd blijft.

Geloven Amerikaanse politici echt dat de ongelimiteerde dood en vernieling die onder de bevolking van Gaza wordt aangericht rechtvaardig en ethisch is? Of zijn ze bang om van antisemitisme beschuldigd te worden en er hun campagnebijdragen van AIPAC bij in te schieten als ze oproepen tot een staakt-het-vuren?

(Het American Israel Public Affairs Committee [Comité voor Openbare Zaken met betrekking tot Israël] of AIPAC is een belangengroep die lobbyt bij het Amerikaans Congres en de Amerikaanse uitvoerende macht met als doel een hechte relatie te onderhouden tussen de Verenigde Staten en Israël. – noot van de vertaler.)

Hoe vaak moeten ze er nog aan worden herinnerd dat etnische zuivering een oorlogsmisdaad is?

In Israël “is er geen enkele stem die oproept om het bloedbad te stoppen,” maakt de Israëlische journalist Gideon Levy zijn beklag in de krant Ha’aretz“Nooit eerder hadden we een oorlog zoals deze, met volledige consensus, totale stilte …”

Voor de meesten onder ons, die van opzij toekijken, komt deze oorlog over als een, in Levy’s woorden, ‘unanieme oorlog’. Toch moet worden opgemerkt dat er wel degelijk oppositie bestaat, ondanks het agressieve optreden van de Israëlische regering tegen dissidente meningen.

De meeste protesten in Israël werden verstikt, het zwijgen opgelegd, gecriminaliseerd. Talloze critici van de Israëlische regering werden aangevallen, gevangengezet, gepest, ondervraagd en bedreigd vanwege hun uitspraken, demonstraties of oproepen tot een staakt-het-vuren op sociale media.

Politieke repressie in Israël

In een artikel voor The New Yorker van 8 november beschrijft Masha Gessen de methodes die Israëlische rechtse bendes en de Israëlische veiligheidsdiensten gebruiken om vredesactivisten die tegen de genocidale politiek van Israël in Gaza zijn, angst in te boezemen.

Zij citeert hoofd van de Israëlische politie Kobi Shabtai, die aankondigde dat protesten tegen de acties van Israël in Gaza niet zouden worden getolereerd. Hij zei: “Wie zich graag wil identificeren met Gaza, laat ze maar komen. Ik zal ze direct op de bussen zetten die daarnaartoe rijden.”

Palestijnse burgers van Israël – dat zijn bijna 21 procent van alle burgers in Israël – hebben verwanten in Gaza die verdreven werden, hun huis verloren, gewond of gedood werden in een Israëlisch bombardement. Onder Joodse vredesactivisten mag er verontwaardiging en verzet zijn, maar het zijn de Israëlische Arabieren die het ergste lijden onder de repressieve praktijken van Israël.

Volgens het Adalah Legal Center (een Palestijns juridisch centrum) zijn zij het doelwit van werkgevers en academische instellingen, worden ze geterroriseerd door rechtse bendes en in de gaten gehouden door de Israëlische inlichtingendienst.

Een vriend in Bethlehem vertelde me dat een emoji met de Palestijnse vlag je je baan kan kosten. Voor een watermeloen — want die heeft dezelfde kleuren als de Palestijnse vlag — kun je worden gearresteerd. Met een kaffiya om je nek kun je in elkaar geslagen worden.

De legendarische mensenrechtenadvocate Lea Tsemel, die honderden gevangengenomen Palestijnen heeft vertegenwoordigd, zegt dat het zonder precedent is dat “mensen gearresteerd worden voor berichten en zelfs voor likes op sociale media.”

De komende dagen en maanden zal het verzet in Israël toenemen, vooral nadat bekend werd dat Israëlische soldaten drie Israëlische gijzelaars hebben doodgeschoten, terwijl die witte vlaggen ophielden en hun hemd hadden uitgetrokken om te laten zien dat ze geen bomgordel droegen.

Na dit tragische incident kampeerden betogers voor het Israëlische ministerie van Defensie. Ze wilden de regering Netanyahu onder druk zetten om sneller te onderhandelen over de vrijlating van de gijzelaars.

Hier dient opgemerkt dat indien de vermoorde mensen Palestijnen waren geweest de meeste media in de VS en Israël de gebeurtenis niet eens nieuwswaardig hadden gevonden.

Geen zalig Kerstmis in het land van Jezus

Terwijl Amerikanen tijdens dit feestseizoen genieten van een vrolijke kerst in de familiekring en overal in de VS en Europa kinderen op school hun kerstspel repeteren, zal de kerst verre van vrolijk zijn in Palestina, het geboorteland van Jezus.

In het Heilig Land, waar het Palestijnse Kind Jezus geboren is in een kribbe en waar voor het eerst Christus’ boodschap van liefde, mededogen en aandacht voor de verdrukten klonk, leven Palestijnen elke dag in angst, bedreigd door de wapens van Israëlische troepen en gewapende kolonisten.

Volgens de UNRWA (de VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnse vluchtelingen) hebben Israëlische veiligheidstroepen dit jaar op de Westelijke Jordaanoever 271 Palestijnen, onder wie 69 minderjarigen, gedood, een jaarrecord sinds de Tweede Intifada (1987-1993).

In Jenin op de Westelijke Jordaanoever zijn de straten verlaten. Kinderen vluchten naar binnen als de Israëlische tanks komen aanrollen en sluipschutters de stad overvallen. In het vluchtelingenkamp van Jenin, dat reeds het doelwit van droneaanvallen was, vielen meermaals gepantserde bulldozers binnen die de straten van de stad verwoesten.

Sinds 7 oktober zijn in Jenin alleen al 58 Palestijnen om het leven gebracht. In de week van18 december 2023 bestormden Israëlische soldaten het Freedom Theatre, Jenins befaamde cultuurinstelling. Ze doorzochten het hele huis, haalden muren neer, vernielden het toneel en de kantooruitrusting, confisqueerden computers en mishandelden theaterpersoneel.

Daarna gingen ze algemeen directeur Mustafa Sheta en artistiek directeur Ahmed Tobasi van het Freedom Theatre thuis opzoeken. Ze sloegen hen in elkaar, deden hen de handboeien om en ontvoerden hen geblinddoekt. In de Middle East Eye noemt hun adjunct-directeur Zoe Lafferty deze aanval een vorm van ‘culturele genocide.’

In een gewoon jaar ontvangt de Geboortekerk in de kersttijd honderdduizenden bezoekers en kerkgangers. Dit jaar is Bethlehem, waar meer dan een kwart miljoen Palestijnen wonen, net als de andere steden van de Westoever belegerd.

Het ligt onder een sluier van duisternis, verdriet, doodsangst en tranen. Sinds 7 oktober werden in Bethlehem een groot aantal mensen opgepakt en, passend in het  Israëlische  beleid van ‘administratieve detentie, zonder aanklacht in de gevangenis gestopt.

Pastoor Munther Isaac: “Ik nodig jullie uit om het beeld van Jezus te zien in elk kind dat dood van onder het puin wordt gehaald”.

De patriarchen en kerkleiders in Jeruzalem verklaarden op 10 november 2023 plechtig de annulering van alle kerstvieringen. De Geboortekerk annuleerde haar kerstfestiviteiten, borg de kerstversiering op en legde het kindje Jezus op een puinhoop in de kerk in plaats van de gewone kerststal op te bouwen.

Pastoor Munther Isaac, verklaarde zijn beslissing als volgt tijdens zijn zondagshomilie in het Arabisch:

“Dit is exact de betekenis van Kerstmis. Ten gevolge van dood, vernieling en al het puin in ons land is het zo dat wij de Hemelse Koning ontvangen. (…) Kerstmis is de nabijheid van het Kind Jezus bij al wie lijdt (…). Als Christus vandaag geboren moest worden, zou Hij onder het puin geboren worden.”

“Ik nodig jullie uit om het beeld van Jezus te zien in elk kind dat dood van onder het puin wordt gehaald. (…) Ja, de kerstvieringen zijn dit jaar geannuleerd. Maar Kerstmis zelf is niet geannuleerd en zal nooit geannuleerd worden, want onze hoop kan niet worden geannuleerd. Jezus’ geboorte is onze hoop. Jezus is onze hoop.

Zie zijn volledige preek: De preek van het jaar: “Christus onder het puin”

De VS zorgen er voor dat VN genocide niet kan stoppen

Op 8 december 2023 beriep de secretaris-generaal van de VN zich op Artikel 99 van het VN-Handvest om een stemming te activeren over een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Als de VS toen zijn vetorecht niet had gebruikt en niet als enige ‘neen’ gestemd, waren veel levens gespaard gebleven.

Het VS-veto tegen deze staakt-het-vurenresolutie – ondanks het feit dat een grote meerderheid van Amerikanen voor een staakt-het-vuren zijn – maakt de inwoners van dit land én de wereld duidelijk dat de regering-Biden veel liever loyaal is aan de apartheidsstaat Israël dan aan de publieke opinie of het internationaal recht.

Vier dagen na de stemming in de VN-Veiligheidsraad hield de VN-Algemene Vergadering een ‘speciale spoedzitting’ over de resolutie ‘Uniting for Peace’. Deze zitting is van toepassing wanneer de VN-Veiligheidsraad er niet in slaagt zijn primaire verantwoordelijkheid voor internationale vrede en veiligheid uit te oefenen vanwege het veto van een permanent lid.

Tijdens die speciale zitting stemde de VN-Algemene Vergadering met een overweldigende meerderheid voor een resolutie die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

De uitslag was 153 voorstemmen, 23 onthoudingen en 10 tegenstemmen. De neen-stemmen kwamen van de VS, Israël, twee EU-landen (Oostenrijk en Tsjechië), Guatemala, Liberia, Micronesië, Nauru, Papoea-Nieuw-Guinea en Paraguay.

Hoewel deze ‘bindende’ stemming laat zien dat de VS en Israël alleen staan en dat de meeste landen in de wereld een onmiddellijk staakt-het-vuren willen, weten we van eerdere VN-resoluties dat Israël er waarschijnlijk niet aan zal voldoen. Het heeft sinds de oprichting van het land al meer dan 40 VN-resoluties naast zich neergelegd.

VS-nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan bracht bij een ontmoeting met Israëlische leiders op 21 december 2023 de boodschap van president Joe Biden over: “Israël moet binnen de drie weken schakelen naar preciezere tactieken”.

Maar op 23 december 2023 herhaalde premier Benjamin Netanyahu dat Israël de fase van ‘hoge intensiteit’ nog twee maanden moet voortzetten, wil het zijn doel om ‘Hamas uit te roeien’ bereiken.

Tijdens zijn bezoek aan Tel Aviv zei defensieminister Lloyd Austin: “Hamas is vastbesloten om Israëliërs zowel als Palestijnen te doemen tot een eindeloze cyclus van lijden en strijd.”

En verder: “Vergis je niet. Hamas mag nooit meer in staat zijn om vanuit Gaza terreur te zaaien in de soevereine staat Israël. En wij zullen blijven samenwerken voor een veiliger toekomst voor Israël en een betere toekomst voor de Palestijnen.”

Met een nieuwe aanvoer van Amerikaanse bommen en munitie is het einde van de door de VS gesteunde Israëlische oorlog tegen de Palestijnen van Gaza nog lang niet in zicht.

 

Dit artikel verscheen eerder op Truthout en werd vertaald door Hilde Baccarne.

Michel Moushabeck is een Palestijns-Amerikaanse auteur, uitgever en muzikant, oprichter van de onafhankelijke uitgeverij Interlink Publishing. Je kan hem volgen op Instagram.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!