De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense studenten eisen met bezetting stopzetting samenwerking met Israëlische instellingen

Uit protest tegen de samenwerking van KU Leuven met Israëlische academische instellingen bezetten een 70-tal studenten sinds maandagmorgen de inkomhal van universiteitsgebouw De Valk III waar de Rechtsfaculteit gevestigd is.

maandag 13 mei 2024 11:56
Spread the love

 

De studenten eisen “een onmiddellijke academische boycot van de Israëlische universiteiten en andere instellingen en bedrijven die een rol spelen in de apartheid in Palestina”, evenals volledige openheid over deze samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient de KUL onderwijs te steunen voor Palestijnen, zowel in Palestina zelf als elders in de wereld.

De KU Leuven dient tevens te erkennen “dat Israël een apartheidsstaat is die een genocide pleegt op het Palestijnse volk” en op te roepen “tot een staakt-het-vuren en een onmiddellijke wederopbouw in Gaza”.

De bezetting is een initiatief van een autonoom collectief in samenwerking met verschillende organisaties die zich aan de KU Leuven inzetten voor de Palestijnse zaak en politieke jongerenorganisaties.

Volgens de actievoerders hebben protesten en gesprekken met de universiteit hierover de afgelopen maanden niet tot een tastbaar resultaat geleid. De afgelopen dagen werden op een tiental gebouwen van de KU Leuven nog pro-Palestijnse graffiti aangebracht.

Leuvense studenten waren eind februari reeds betrokken bij een actie aan de kantoren van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in Brussel waar eveneens de stopzetting van de samenwerking met Israëlische instellingen werd geëist.

In december 2023 hielden een 30-tal personen op initiatief van de Leuvense Actiegroep Palestina (LAP) een sit-in in de gebouwen van het rectoraat van de KU Leuven. Begin november voerden een 50-tal actievoerders van dezelfde actiegroep een “die in”-actie op de Oude Markt.

Meer algemeen was er op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, een meer massale actie tegen de Israëlische agressie op het Ladeuzeplein, waar in totaal meer dan 5.000 kaarsen werden aangestoken.

De KU Leuven wil de gewraakte samenwerkingsverbanden echter niet stopzetten. In een bericht aan het personeel liet rector Luc Sels begin mei al weten dat uit een grondige evaluatie van deze samenwerkingen door een ethische commissie gebleken is “dat er geen risico bestaat dat de inhoud misbruikt zou kunnen worden of voor militaire doelen gebruikt”.

De projecten werden eveneens afgetoetst of ze een risico inhouden op vlak van mensenrechtenschendingen en of de partners van de universiteit niet betrokken zouden zijn bij schendingen van mensenrechten. Ook dat blijkt volgens de rector niet het geval.

De KU Leuven zou ook geen structurele banden hebben met Israëlische universiteiten. De samenwerkingen zijn volgens rector Sels meer projectmatig, veelal in het kader van grotere consortia gefinancierd door het EU Horizon-onderzoeksprogramma.

Naar aanleiding van deze actie laat Luc Sels nu weten “gebruik te willen maken van vreedzame manieren om onze bezorgdheden een stem te geven”.

“Gezien de actuele situatie kunnen er goede redenen zijn om samen te werken rond thema’s als vredesopbouw, werking van de overheid en rechtstaat, mensenrechten, conflictresolutie…”, aldus nog Sels in een mail aan het personeel.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!