Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Assangecomite met verzoekschrift naar Leuvense gemeenteraad

  Leuvens assangecomite verzamelt meer dan 1.000 handtekeningen om dit verzoekschrift te verdedigen voor volgende gemeenteraad. Het verzoekschrift werd afgelopen vrijdag ingediend. Het stadsbestuur controleert momenteel de ingediende handtekeningen. Voor meer info: Fred Guldentops 0494 36...

Omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid stem niet voor Trump

Hallo, Ik heb het initiatief genomen voor een petitie om de inwoners van de VS aan te zetten niet voor Trump te stemmen omwille van zijn catastrofaal klimaatbeleid. Als je de petitie wil steunen: https://www.petities.com/open_brief_aan_inwoners_vs_omwille_van_zijn_catastrofaal_klimaatbeleid...

WAAR BLEEF PARTICIPATIE BIJ OPMAAK LEUVENS BUSNETWERK?

WAAR BLEEF PARTICIPATIE BIJ OPMAAK LEUVENS BUSNETWERK? Maandagavond werden in de Leuvense gemeenteraad de nieuwe plannen goedgekeurd die De Lijn vanaf 2022 wil doorvoeren voor haar Leuvens busnetwerk. Deze zijn onderdeel van het plan dat de Vervoerregioraad uitwerkte voor het arrondissement Le...

WERKGEVERS MEDIASECTOR MOETEN OOK BIJDRAGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Het KB van 27 juli 1972 voerde een door de wet gewaarborgd aanvullend pensioen in voor erkende loontrekkende beroepsjournalisten dat hun regulier pensioen per gewerkt jaar met 1/3e verhoogt. Het werd ingevoerd ter compensatie van de verloren dienstjaren in de tweede wereldoorlog en als beloni...

LEUVEN WIL WERK MAKEN VAN GRATIS MAALTIJDEN OP SCHOOL

LEUVEN WIL WERK MAKEN VAN GRATIS MAALTIJDEN OP SCHOOL INTERVIEW MET LEUVENS ONDERWIJSSCHEPEN LALYNN WADERA LV: Maandagavond in de gemeenteraad heeft raadslid Liesbeth Vandermeeren (CD&V) gepleit voor de bedeling van gratis en gezonde maaltijden op scholen. Wat is je reactie? LALYNN WA...

Het leuvense tejo-huis bestaat een jaar!

LV: Jullie bestaan één jaar. Kan je even de bedoeling uitleggen van het TEJO-huis? Luc Deneffe: We spelen in op een vraag en behoefte die iedereen kent en dat is dat er vele jonge mensen vandaag het niet gemakkelijk hebben. Er bestaan heel wat wachtlijsten En voor jongeren die professionele hu...

MOHAMED RIDOUANI FEDERAAL MINISTER?

Mohamed Ridouani federaal minister? Het staat in de sterren geschreven dat Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani ooit een belangrijke rol zal spelen in de federale politiek. Er werd vorig jaar al tevergeefs serieus aan zijn arm getrokken om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de sp.a....

Open brief aan milieugroeperingen Greenpeace, BBL, Youth for Climate: ‘Organiseer nationale petitie tegen klimaatbeleid Trump’

  Er zijn tientallen argumenten te bedenken waarom Donald Trump in november beter niet opnieuw verkozen wordt als president van de VS. Een van die argumenten, waar inwoners van buiten de VS direct betrokken partij zijn betreft het klimaat. Het fossiele brandstoffenbeleid dat Trump voert, ...

 Reuzegomdaders vergeven?

Tijdens de opening van het academiejaar aan de KU Leuven heeft rector Luc Sels met betrekking tot de dramatische Reuzegom-doop waarbij Sanda Dia overleed maandag de vraag opgeworpen “hoe we naast alle terechte afkeuring en afgrijzen, de daders nabij kunnen blijven als mensen en nadenken over verg...

EEN BETER STATUUT VOOR DE REGIOJOURNALIST AUB!!!

BETER STATUUT NODIG VOOR REGIOJOURNALIST Luc Vanheerentals Het onderzoeksrapport ‘Lokale politieke verslaggeving. Hoe ervaren regiojournalisten en lokale beleidsmakers regiojournalistiek in Vlaanderen?” (57 blz.) van Ria Goris (Erasmus Hogeschool Brussel) kan slechts tot één conclusie leid...

Load More