De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACOD roept op tot algemene staking woensdag bij De Lijn

ACOD roept op tot algemene staking woensdag bij De Lijn

dinsdag 12 november 2019 16:17
Spread the love

De staking bij De Lijn in heel Vlaanderen die de socialistische vakbond voor woensdag 13 november heeft aangekondigd “is niet meer te vermijden”. Dat heeft federaal ACOD-secretaris Rita Coeck dinsdag gezegd nadat een verzoeningsvergadering bij de Vlaamse vervoersmaatschappij mislukt was. Het ACV doet niet mee met deze staking. Het ACLVB beraadt zich nog.

De vakbondsvrouw schuift de schuld voor de mislukking van het overleg van dinsdag in de schoenen van De Lijn. “Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten. De directie heeft zich daarna teruggetrokken en na een pauze beslist om niet meer terug te keren”, aldus Coeck. Ze verduidelijkt dat de stakingsoproep geldt voor alle personeelscategorieën van De Lijn.

De staking van woensdag is volgens het ACOD een protest “tegen het jarenlange wanbeleid dat het management van De Lijn uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering en de onverantwoorde besparingen die geleid hebben tot nefaste gevolgen hiervan voor de gebruikers van het openbaar vervoer en het personeel. Voor een normale dienstverlening heeft De Lijn 20 procent meer exploitatiebudget nodig. Om aan de verwachtingen van de Vlaamse regering te kunnen voldoen moeten de werkingskosten van De Lijn volgens directeur-generaal Kesteloot, 1,5 keer verhogen”, aldus de socialistische vakbond.

Het AOCD wijst hierbij op de vele afgeschafte ritten wegens het personeelstekort. “Er is nu al een tekort van 550 chauffeurs door het trage wervingsbeleid en een aankomend tekort van 600 door de uitstroom als gevolg van de vergrijzing. De reorganisatie ‘De Lijn 2020’ werd bovendien zonder inspraak van het personeel doorgevoerd. Het personeelsbeleid loopt thans volledig mank met teveel weigeringen van verlofdagen, teveel overuren, techniekers die aan hun lot worden overgelaten, de ondermaatse werking van ICT-diensten, de onderbemanning zowel van de personeel- als veiligheidsdienst”, aldus ACOD.

Volgens Vlaams-Brabants ACOD-vakbondssecretaris Marcel Conters liggen vooral de slechte werking van de planning voor chauffeurs en controleurs en personeelsadministratie in deze provincie aan de basis van de staking die vorige week dinsdag uitbrak in de Vlaamse Rand. “We eisen een menselijke aanpak die een einde maakt aan wisselende uurroosters. Ook de werking en bereikbaarheid van de personeelsadministratie moet beter. Het kan niet dat iemand 4 maanden moet wachten op een rechtzetting van zijn foutief berekende loon”. Er is ook kritiek op het toekennen van verloven en organisatie van technische diensten.

Het ACV doet woensdag niet mee met de staking in Vlaanderen. De vakbond steunt ook niet langer de actuele staking in Vlaams-Brabant. “De aangekaarte problemen, die er overigens wel degelijk zijn, zijn onvoldoende voor een nationale staking. Wij geloven bovendien dat verder overleg tot een oplossing kan leiden voor zowel de problemen met betrekking tot de planning van chauffeurs en controleurs, de werking van de HR-administratie als van de technische diensten. We bereikten zoals bekend vorige donderdag reeds een ontwerpakkoord met de directie dat verder gefinaliseerd moet worden. De impasse is momenteel compleet. Ik vrees dat er pas donderdag opnieuw gepraat zal worden”, aldus vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV).

In een reactie betreurt De Lijn het afspringen van de onderhandelingen. Het schuift daarbij de schuld in de schoenen van ‘sommige vakorganisaties die niet bereid waren om de algemene staking van woensdag af te blazen’. De directie vraagt de vakorganisaties om het bereikte ontwerpakkoord aan hun achterban voor te leggen. Dit voorziet in een analyse met het oog op een betere afstemming tussen dag- en maandplanning van chauffeurs, de uitvoering van de lokaal gemaakte afspraken over het opnemen van vakantiedagen, een overleg met het HR Dienstencentrum over concrete probleemdossiers, uitvoering van de afspraken over aanwervingen en overleg over de planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!