De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Spotter2, Flickr / CC-BY-SA-4.0 (More information about the rights of this work, see below article)

Vakbonden De Lijn ongerust over plannen tot liberalisering 

woensdag 9 oktober 2019 11:03
Spread the love

In een pamflet dat dinsdag onder het personeel van De Lijn verdeeld werd, geven de drie vakbonden uiting aan hun ongerustheid over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerakkoord met betrekking tot liberalisering en afstoting van taken. Ze eisen van de nieuwe Mobiliteitsminister Lydia Peeters ‘ondubbelzinnige antwoorden’ op al hun vragen.

Zo is er onder meer sprake van een gepland proefproject voor liberalisering in een van de 15 vervoerregio’s in de tweede helft van deze legislatuur. Volgens de vakbonden zei ook topman Roger Kesteloot dinsdag tijdens een ondernemingsraad “verrast te zijn dat De Lijn later zal moeten meedoen aan een aanbesteding om de uitbating van deze vervoerregio in eigen regio te kunnen behouden”. “Daar is vooraf nooit sprake van geweest in regeringskringen”, aldus de vakbonden.

De keuzes die de regering Jambon I heeft gemaakt zijn meer algemeen niet gunstig voor De Lijn. “Wijzelf en de reizigers hoeven in deze legislatuur alvast geen uitbouw van het openbaar vervoer te verwachten”, aldus de vakbonden verwijzend naar het feit dat de nieuwe regering de piste van een groeiscenario waarop De Lijn in haar recent memorandum op aandrong ‘doelbewust verlaten heeft’.

“De directie heeft ons tijdens de ondernemingsraad geen uitsluitsel kunnen bieden over hoe wij de teksten nu eigenlijk moeten opvatten. Wij zijn helemaal niet gerust gesteld en zijn er niet van overtuigd dat wij met de intenties van de Vlaamse regering de komende jaren op beide oren kunnen slapen”, aldus de vakbonden die om die reden een dringend gesprek willen met minister Peeters om daarna ‘met kennis van zaken’ een definitief standpunt in te nemen.

 

Foto: Spotter2, Flickr / CC-BY-SA-4.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!