Interview, Video -

ACV-Transcom: “Zo kan het niet langer, wij staken in het belang van de treinreizigers”

Koen Demey, voorzitter van ACV-Transcom geeft zijn argumenten voor de gemeenschappelijke stakingsdagen van 8-9 november en 6-7 december, samen met ACOD-Spoor en VSOA-Spoor (ACLVB). "Het dossier van de treinbegeleiders - herleiding van hun starttijd van 20 naar 10 minuten - is slechts de spreekwoordelijke druppel te veel. Het klopt al evenmin wat CEO Sophie Dutordoir beweert op de radio dat de vakbonden zich tegen maatregelen voor de verhoging van de productiviteit zouden verzetten, wel, integendeel."

woensdag 8 november 2023 12:49

 

Koen Demey: “De directie van het spoorbedrijf voert maatregelen in voor de productiviteit zonder daar de adequate middelen voor te leveren, zonder kennis van zaken van de realiteit op het terrein en legt die op zonder enige uitleg tijdens het sociaal overleg”. “Zo kunnen wij geen degelijke dienst verlenen aan de reizigers. Wij staken in hun belang.”

(voor Nederlandstalige ondertitels, klik op icoon rechtsonder of klik naar YouTube, tijd 14:38)

Voor de onderdelen van het interview, klik op de tijdcodes:

00:00  Inleidende vragen

00:59  “Dossier treinbegeleiders slechts druppel die volle emmer deed overlopen”

04:50  “Antwoord directie op onze vragen “Staak maar eens dan, we doen het toch'”

07:01  “Absenteïsme spoor is laag, behalve bij treinbegeleiders door de werkdruk”

10:48  “Aanwezigheid in de stations voor de mensen wordt ‘afwezigheid in de stations'”

12:43  “Wij staken uiteindelijk in het belang van de treinreizigers”

 

Zie ook het gesprek met Günther Blauwens, secretaris van ACOD-Spoor.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!