De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BBTK staakt 22/1 bij Levenslust tegen ontslag vakbondsafgevaardigden

BBTK staakt 22/1 bij Levenslust tegen ontslag vakbondsafgevaardigden

Uit protest tegen het ontslag van drie personen, waaronder twee van haar vakbondsafgevaardigden, heeft de socialistische bediendenvakbond BBTK voor 22 januari een 24 urenstaking uitgeroepen in de vzw Levenslust Lennik. Het ACV steunt volgens BBTK-secretaris Johan Dumortier de staking.

maandag 20 januari 2020 19:00
Spread the love

De drie personen werden op 8 januari zonder opgave van reden op staande voet ontslagen door de directie van de vzw Levenslust Lennik, een Multi-Functioneel Centrum dat jongeren met problemen opvangt en tevens buitengewoon onderwijs organiseert. Er werken in totaal 250 mensen. De BBTK reageerde zeer verontwaardigd op het ontslag van de twee vakbondsafgevaardigden omdat dit gebeurde in de week voor de start van de ‘occulte periode’ voor de sociale verkiezingen van mei. In deze periode mogen werknemers, die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen, niet ontslagen worden.

“Op de dag van het ontslag hebben we een stakingsaanzegging ingediend die op 22 januari verstrijkt. Ondanks aandringen is er hierover met de directie nog geen overleg geweest en hebben we nog steeds het gissen naar de reden van de ontslagen. Met een 25-tal militanten hebben we vorige week actie gevoerd op de raad van bestuur maar ook daar kregen we geen antwoord op onze vraag. De directie verschuilt zich in dit verband achter het argument van de privacy. Ook de wettelijk voorziene overlegprocedures als een bedrijf een vakbondsafgevaardigde wil ontslaan werden met de voeten getreden”, aldus Dumortier.

Directrice Else De Wachter liet een dag na de ontslagen aan Belga weten “dat de betrokkenen aan de deur werden gezet omwille van hun individueel functioneren in de instelling en niet omwille van hun vakbondswerk”. “In onze instelling zijn er overigens nog een 20-tal andere vakbondsafgevaardigden actief met wie op een goede manier trachten samen te werken”, aldus De Wachter die dag. Levenslust zal volgens haar de correcte ontslagprocedure volgen en de voorziene verbrekingsvergoeding uitbetalen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!