De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Tejo.be

Jongeren kunnen voor psychische problemen gratis en anoniem terecht in Leuvens Tejo-huis

Jongeren vanaf 10 jaar kunnen zolang ze studeren vanaf heden voor hun psychische problemen gratis en anoniem terecht in een TEJO-huis in Leuven. Ze worden er opgevangen door professionele therapeuten die er op vrijwillige basis aan meewerken. Het Leuvense project is een burgerinitiatief en het 14e TEJO-huis in Vlaanderen.

dinsdag 17 september 2019 12:10
Spread the love

Met dit project willen de initiatiefnemers tegemoet komen aan een grote behoefte. Terwijl uit statistieken blijkt dat 38 procent van de jongeren in Vlaanderen kampt met psychische problemen of zich slecht voelt en ons land in Europa koploper is op vlak van zelfmoorden bij jongeren moeten jongeren met psychische problemen gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Een TEJO-huis is bovendien laagdrempelig. Omdat de oorzaak van de problematiek dikwijls binnen het gezin ligt, kunnen ze er anoniem en gratis terecht en is er geen toestemming nodig van de ouders.

Het Leuvense TEJO-huis bevindt zich in de Verkortingstraat 5 en is wekelijks open op maandag van 16 tot 20 uur, op woensdag van 13 tot 19 uur en op donderdag van 16 tot 20 uur. Telkens staan minstens drie therapeuten ter beschikking om de jongeren in een vroeg stadium van de problemen weer op weg te helpen, vertrouwen te geven en hen te deblokkeren uit een vastgelopen situatie. Elke jongere krijgt een vaste therapeut met wie hij een tiental gesprekken kan hebben. Als deze hulp onvoldoende is, wordt er doorverwezen. Momenteel moeten de initiatiefnemers het nog redden met allerlei giften en benefitacties. De stad Leuven heeft naar verluidt echter een belangrijke financiële steun beloofd.

TEJO werd in 2010 in Antwerpen opgericht door jeugdadvocate Ingrid De Jonghe die het niet meer kon aanzien dat jongeren nergens terecht konden om te praten over hun problemen. In de 14 TEJO-huizen in Vlaanderen die inmiddels werden opgericht (er is ook al eentje operationeel in het Nederlandse Goes) zijn momenteel volgens Lieve Van Boxem, communicatieverantwoordelijke bij TEJO, 450 vrijwilligers actief, waaronder 200 therapeuten die wekelijks gedurende 2 à 4 uren per week gratis werken. Tot dusver werden in al deze huizen samen reeds meer dan 9.500 jongeren opgevangen, waarvan de grootste groep (60 procent) jongeren die in hun puberteit verkeren.

 

Luc Vanheerentals (uw correspondent ter plaatse)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!