De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Historische stemming in het Federaal Parlement: wet tot invoering van een Samenlevingsdienst
Samenlevingsdienst

Historische stemming in het Federaal Parlement: wet tot invoering van een Samenlevingsdienst

dinsdag 14 mei 2024 14:15
Spread the love

 

Het Federaal Parlement heeft de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst in België op woensdag 8 mei formeel goedgekeurd. Dankzij deze institutionele erkenning, die het resultaat is van het lobbywerk van het Platform voor de Samenlevingsdienst gedurende de voorbije 15 jaar, zullen jongeren over een wettelijk statuut beschikken. Dat statuut is niet alleen symbolisch belangrijk, maar biedt hen ook juridische bescherming, evenals een gepaste vergoeding.

Een overheidsbeleid voor meer maatschappelijke betrokkenheid

De Samenlevingsdienst biedt jongeren ongeacht hun achtergrond de kans om gedurende zes maanden voltijds deel uit te maken van projecten van algemeen belang terwijl ze burgerschapsvorming krijgen, nieuwe ervaringen in groep opdoen en sociale bescherming genieten. Gelijke kansen en sociale en culturele vermenging vormen de kernwaarden van de Samenlevingsdienst die jongeren helpt hun plek te vinden binnen onze maatschappij terwijl ze ook hun steentje bijdragen.

Met de goedkeuring die werd gegeven aan de wet tot invoering van een Samenlevingsdienst, sluit België aan bij de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Luxemburg) die de dienst al eerder met succes invoerden (meer dan 300.000 jongeren per jaar in Europa). Dankzij deze wet en het budget dat tijdens het vorige begrotingsconclaaf werd vrijgemaakt, beschikt België nu over een overheidsbeleid dat resoluut inzet op een grotere maatschappelijke betrokkenheid van jonge burgers tussen 18 en 25 jaar.

Het resultaat van meer dan 15 jaar belangenbehartiging

Sinds zijn oprichting in 2008, ijvert het Platform voor de Samenlevingsdienst voor de invoering van een specifiek regelgevend kader. Dit lobbywerk met het oog op een federale erkenning is de voorbije jaren in een echte stroomversnelling geraakt, met toenemende steun voor het Platform van het maatschappelijk middenveld en een ruime waaier aan verenigingen, stichtingen, gemeenten en provincies. Doorheen de jaren werd een netwerk van partners uitgebouwd bestaande uit 1.500 organisaties en meer dan 2.000 projecten waaruit de jongeren kunnen kiezen.

Een wet tot invoering van een specifiek statuut voor de Samenlevingsdienst 

De wet die ter stemming voorgelegd werd, is grotendeels gebaseerd op de huidige regeling van de Samenlevingsdienst, die dag in dag uit haar waarde bewijst in de praktijk. Maar er zijn enkele nieuwe elementen! Zo bepaalt het nieuwe regelgevend kader dat de duur van de dienst, die nu zes maanden bedraagt, kan worden gespreid over een periode van zes maanden tot maximaal een jaar, zoals al het geval is in de meeste Europese landen.

Bovendien stelt de wet dat de maandelijkse vergoeding voor de samenlevingsdienst (verhoogd tot maximaal 550 euro per maand) te combineren is met andere uitkeringen die de “burgers in dienst” (de nieuwe benaming voor de huidige “Jongeren in Samenlevingsdienst”) al ontvangen terwijl ook een “billijk inkomensplafond” werd vastgelegd waarboven de vergoeding niet wordt uitbetaald.

De goedkeuring van dit wettelijk kader zal het programma in staat stellen zijn volledige potentieel te benutten. Tot nu toe hebben nagenoeg 4.000 jongeren een Samenlevingsdienst afgerond, maar dit nieuwe statuut zal hoogstwaarschijnlijk veel meer jonge burgers aantrekken die zich actief willen inzetten voor de gemeenschap. Een historisch moment!

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!