Illustratie: Arwa Makki/Al Mayadeen English
Analyse - Richard Medhurst, Al Mayadeen,

‘Verborgen’ economische motieven achter de etnische zuivering van Gaza

Ofwel zal het wereldwijde Zuiden het Midden-Oosten dekoloniseren, ofwel zullen 'Groot-Israël' en de VS deze regio blijven bezetten. Beide landen willen de Nieuwe Zijderoute verstikken, Syrische olie plunderen en Russisch, Iraans en Arabisch gas van de wereldmarkt afsnijden. Er zit veel meer achter de oorlog tegen de bevolking van Gaza dan zionistisch extremisme, volgens deze analyse.

zondag 3 december 2023 13:05
Spread the love

 

Opmerking van de redactie:  de beschrijving ‘verborgen’ moet hier niet letterlijk begrepen worden, maar in zijn ideologische betekenis. Deze informatie is volledig vrij beschikbaar, maar de mainstream media begrijpen goedkeurend dat dit niet breedvoerig hoeft uitgespreid te worden onder de bevolking.

***

Twee weken voor de Operatie Al-Aqsa Vloedgolf van Hamas op 7 oktober, sprak Israëlisch eerste minister Benjamin Netanyahu op de VN-Algemene Vergadering. Hij hield er een kaart omhoog en verklaarde zijn plan voor een Nieuw Midden-Oosten: een economische corridor, die zich uitstrekt van India naar de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Jordanië, ‘Groot-Israël’ en uiteindelijk naar Europa. Dit is een van de belangrijkste geopolitieke redenen achter het bloedbad van ‘Israël’ in Gaza.

De India-Middle East-Europe Corridor (IMEC). Map: drishtiias.com

De VS, belangrijkste geldschieter van dat ‘Groot-Israël’, zijn wanhopig op zoek naar een manier om de BRICS-landen1 in toom te houden. Meer specifiek willen ze de Nieuwe Zijderoute2 van China stokken in de wielen steken.

Het bouwen van een daarmee rivaliserende corridor zou twee vliegen in één klap slaan: China, Iran en Syrië in toom houden en ‘Groot-Israël’ en de VS helpen hun economische en politieke dominantie te behouden in een multipolaire wereld.

Het was een moeilijk jaar voor Washington en Tel Aviv, omdat de sancties tegen Rusland jammerlijk mislukten. Saoedi-Arabië sloot vrede met Iran en Syrië en voerde gesprekken met Jemen – landen die de VS en Israël al jaren proberen te isoleren.

Nadat de VS 300 miljard dollar hadden gestolen van de Russische Centrale Bank, begon niet alleen de relevantie van de dollar af te nemen, maar dienden tientallen landen een aanvraag in om lid te worden van de BRICS, de groep van opkomende economische reuzen. Het aantal leden verdubbelde van 5 naar 11, inclusief Iran.

De oude Zijderoute was de belangrijkste handelsroute in de geschiedenis van de mensheid en strekte zich uit van China tot Syrië en tot in de Middellandse Zee. China en 150 andere landen begrijpen zijn belang en proberen deze route nieuw leven in te blazen. Het is de toekomst van de wereldeconomie en -politiek.

In de weken voor Netanyahu’s aankondiging ondertekenden Iran en Irak een overeenkomst voor de aanleg van spoorlijnen en bezocht Syrisch president Assad China om een strategisch partnerschap te ondertekenen met de grootste economie ter wereld.

Dat is cruciaal. Niet alleen heeft het Westen gefaald in het isoleren van deze landen, maar nu heeft de Nieuwe Zijderoute zijn spoorweginfrastructuur uitgebreid en toegang gekregen tot de Middellandse Zee via de haven van Latakia in Syrië, een cruciale doelstelling voor de handel over land en over zee. Hoe belangrijk deze ontwikkelingen ook zijn, ze zijn slechts één aspect van een groter geheel. Dan heb je immers nog het gas.

1. Russisch gas afsnijden naar Europa

Toen de VS in 2014 de Maidan-revolutie in Oekraïne uitlokten, ging het niet alleen om uitbreiding van de NAVO en de omsingeling van Rusland. Het ging ook om het omsingelen, controleren en afsluiten van Russisch gas naar de EU. Rusland is het land met de grootste bewezen reserves aardgas ter wereld. Controleer Oekraïne en je controleert de pijpleidingen die Russisch gas naar Europa brengen.

Er was echter nog een andere belangrijke route voor Russisch gas naar Europa, maar dan vanuit het noorden: de Nord Stream-pijpleidingen. Decennialang hebben Amerikaanse politici van elke regering bij herhaling hun afkeer geuit voor deze Nord Stream pijpleidingen.

In 2022, voordat de oorlog in Oekraïne ontplofte, uitte Biden reeds een onheilspellend dreigement. Hij zou ‘een einde maken’ aan Nord Stream. Hij deed dat ondanks het feit dat de pijpleiding een Russisch-Duits project is en de Duitse kanselier Scholz stilzwijgend naast hem stond.

Toen werden Nord Stream I en II in 2022 plots opgeblazen. Dit blijft zonder twijfel een van de grootste, meest flagrante terroristische aanvallen op de Europese infrastructuur in de moderne geschiedenis. Slechts drie landen ter wereld kunnen een dergelijke operatie uitvoeren: Rusland, Groot-Brittannië en de VS. Rusland was het zeker niet: dat land is eigenaar van de pijpleiding en de gastoevoer was sowieso al afgesloten.

Deze aanval, in aanvulling op sancties die de invoer van Russische olie en gas verbieden, zorgde ervoor dat er geen Russisch aardgas meer naar Europa kon stromen. En zo bereikten de VS een doelstelling van hun buitenlands beleid dat ze al heel lang nastreven: de Russen buiten en de Duitsers onder de knoet houden.

2. Volgende doel: Iraans gas en olie

Het enige andere land met enorme gasreserves – de op Rusland na grootste ter wereld – is Iran. De Iran Nuclear Deal3 werd ondertekend in 2015. Iran voldeed in alle opzichten aan dit verdrag en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) kon niet gelukkiger zijn.

De VS kwamen echter terug op hun woord, legden Iran opnieuw sancties op en schonden het verdrag. Hierdoor kon Iran door die nieuwe sancties geen olie en gas meer verkopen aan Europa en andere cliënten op de wereldmarkt.

Nu zowel Rusland als Iran uit beeld zijn, stelde ‘Groot-Israël’ zichzelf plotseling voor als oplossing voor de gastekorten van de EU, door in juni 2022 een gasdeal met de EU te ondertekenen.

Voorzitter van de EU-Commissie Ursula von der Leyen verklaarde hierover op 14 juni 2022: “Om onze afhankelijkheid van bijvoorbeeld Russische fossiele brandstoffen te doorbreken, onderzoeken we nu manieren om onze energiesamenwerking met Israël te intensiveren […] bijvoorbeeld via een gas- en schone waterstofpijpleiding in het oostelijke Middellandse Zeegebied”.

3. Het Leviathan-gasveld

Bij geologisch onderzoek in 2010 werd een monsterlijk groot gasveld in het Midden-Oosten gevonden: de Leviathan4, gelegen in het Levantijnse bekken, voor de kust van Palestina, Libanon en Syrië.

Olie- en gasvelden in he Midden-Oosten. Map: US Energy Information Administration/Public Domain

Uiteindelijk liet Syrië westerse bedrijven niet toe om Syrisch gas te winnen. Ook de ambitieuze oliepijplijn vanuit Qatar, die door Syrië zou lopen, zal er niet komen. Toevallig brak kort daarna de oorlog uit in Syrië, waarbij Qatar en Israël twee van de vele partijen waren die terroristische groeperingen financierden om de regering in Damascus omver te werpen.

Vandaag controleren de VS – die volop meewerkten om Syrië te schaden – alle Syrische olievelden en heeft Israël de meest vitale haven van Syrië in Latakia reeds meerdere malen gebombardeerd. Dit alles werd gedaan om Syrië’s olie-inkomsten af te snijden en zijn maritieme activiteiten lam te leggen, inclusief de gasexploratie.

Israël legt rivaliserende havens lam

Een andere belangrijke haven aan de Levantijnse kust is de haven van Beiroet, die in 2020 op mysterieuze wijze explodeerde. Vervolgens dook Israël in 2022 op met een enorm schip om te proberen gas te winnen uit de Karish-gasvelden voor de kust van Libanon. Daardoor laaide een geschil over de maritieme grenzen tussen Israël en Libanon opnieuw op. Pas nadat Hezbollah dreigde op de schepen te schieten, trok Israël zich terug en liet het aan de VS om de kwestie namens Israël oplossen.

Betrokken zeehavens. Map: Richard Medhurst

Gaza is de Palestijnse enclave aan de kust met eigen onontgonnen gasvelden. Gaza ligt sinds 2007 onder een Israëlische en Egyptische zeeblokkade. Het beleg en de vele oorlogen die Israël tegen Gaza heeft gevoerd, zorgen ervoor dat de Palestijnen niet eens fatsoenlijk kunnen vissen, laat staan gas winnen.

Nu alle Libanese, Syrische en Palestijnse havens buiten werking zijn gesteld, is de enige werkende haven aan de oostkust van de Middelllandse zee de haven in Haifa, die door ‘Israël’ wordt gecontroleerd.

Verborgen motieven achter de oorlog tegen Gaza

Dit alles maakt van Israël de enige speler die gas kan winnen en een economische corridor kan aanleggen. Met andere woorden, Israël en de VS elimineerde alle concurrentie (Iran, Rusland, Syrië, Libanon en Palestina), stalen hun grondstoffen en veroverden de markt.

En zie, terwijl Israël Gaza bombardeerde, deelde het op 29 oktober 12 exploitatie licenties uit aan bedrijven om te beginnen met gaswinning in het Leviathan-bekken in de Middellandse Zee.

Geen stabiliteit in de regio zonder oplossing Palestijnse kwestie

Nu de winter nadert, moet Israël wanhopig zijn belofte van gas aan Europa nakomen. En de VS worden wanhopiger nu de BRICS-landen en de Chinese Nieuwe Zijderoute steeds populairder worden. Er kan echter geen stabiliteit in de regio komen zonder een oplossing voor de Palestijnse kwestie.

Toen Netanyahu zijn plan aankondigde bij de VN, dachten de Israëli’s dat het al een uitgemaakte zaak was door Saoedi-Arabië zover te krijgen dat het de wederzijdse banden zou normaliseren. Israël dacht dat het daarmee de Palestijnse kwestie voor eens en voor altijd de wereld kon uithelpen. Maar het is nog niet voorbij, de Palestijnen gaan nergens heen.

Dit verklaart waarom Israël op dergelijke hysterische en maniakale manier de Palestijnse bevolking afslacht. Israël heeft Gaza al vele malen bezet en aangevallen, maar het huidige niveau van geweld overtreft alles wat we ooit hebben gezien.

Document van het Israëlische Ministerie van Inlichtingen.

Israël probeert zoveel mogelijk Palestijnen te doden in Gaza en de rest van de overblijvende bevolking zó bang te maken dat ze hun huizen verlaten en naar Egypte vluchten. Een recent uitgelekt document van het Israëlische Ministerie van Inlichtingen bevestigt dat Israël effectief probeert Gaza etnisch te zuiveren door de Palestijnen de Egyptische Sinaïwoestijn in te jagen.

De VS hebben zelfs aangeboden om de staatsschuld van Egypte kwijt te schelden in ruil voor het toestaan van provisoire tentenkampen in de woestijn; een beledigend en schandalig voorstel.

Gelekt document van het Israëlische Ministerie van Veiligheid waarin staat dat ‘Israël’ de Gazanen in de Sinaï wil dumpen.

Israël’ probeert de Gazaanse Palestijnen de Sinaï in te duwen en die Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever naar Jordanië.

Dit is zonder twijfel genocide en etnische zuivering. Honderden advocaten proberen op dit moment Israël te vervolgen bij het Internationaal Strafhof voor wat het regime doet in Gaza – een operatie die doet denken aan de Nakba van 1948.

Kaart: Richard Medhurst

Inderdaad, het zionisme is antisemitisch en racistisch, maar er zitten ook enorme economische en geopolitieke implicaties achter de genocide van Gaza door Israël en de VS.

Toen Hamas en het collectieve verzet Netanyahu’s plan voor een Nieuw Midden-Oosten te weten kwamen en hoorden dat Saoedi-Arabië de banden met Israël wilde normaliseren, begreep de organisatie ze dat een dergelijk plan elke hoop op een Palestijnse staat zou vernietigen. Dit dwong hen tot actie. Hamas begreep dat onmiddellijk moest gehandeld worden, anders zou Palestina voor altijd verloren zijn.

Voor de Palestijnen is dit een kwestie van leven of dood. To be or not to be.

Ofwel dekoloniseren deze as van verzet en het Mondiale Zuiden het Midden-Oosten, ofwel zullen Groot-Israël en de VS deze regio blijven bezetten. Zij zullen de Nieuwe Zijderoute blokkeren, de olie van Syrië plunderen en Russisch, Iraans en Arabisch gas afsnijden van de wereldmarkt.

Dit is een beslissend moment – en niet alleen voor Palestina – want de overwinnaars zullen de toekomstkaart van de wereld hertekenen.

 

Het artikel The hidden reasons behind the war on Gaza (Part I) van Al Mayadeen English werd vertaald door Jan Reyniers

Notes (nvdr):

1   De organisatie die Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (South-Africa) hebben opgericht als tegengewicht tegen de VS-dominatie over de wereldeconomie, werd recent uitgebreid tot 11 leden, waaronder Iran. Die uitbreiding is echter nog weinig concreet.

2   De ‘Nieuwe Zijderoute’, officiële naam Belt and Road Initiative (BRI) is een economische strategie van China sinds 2013 om zijn economie te binden met landen in de EU, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Oost-Azië. De naam verwijst naar de historische Zijderoute, die van de tweede eeuw VC tot de 15de eeuw China verbond met Europa en met Afrika. Textiel vervaardigd uit zijde was het voornaamste exportproduct langs deze route. Zijde is een natuurlijke vezel, die ontstaat na verharding in de lucht van draden die worden afgescheiden door bepaalde rupssoorten. De rupsen scheiden die af voor de vormng van hun cocons, voor de verpopping naar vlinders.

3   In 2015 sloten de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië + Duitsland + de EU het Joint Comprehensive Plan of Action met Iran, dat Iran verder toelaat om kernenergie te ontwikkelen, maar verbiedt om uranium te verrijken tot brandstof voor kernbommen en tevens elk verder onderzoek voor de ontwikkeling van kernwapens verbiedt.

4   De Leviathan is een mythisch figuur waar de Bijbel naar verwijst, een enorme, meerhoofdige slang die wordt gedood door God en als voedsel wordt geschokne aan de Hebreeuwen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!