Bron: Amnesty International
11.11.11

Europees Parlement blokkeert budget Frontex

Op woensdag 4 mei 2022 stemde het Europese Parlement over de toekenning van het budget voor het Europese grenzenagentschap Frontex. Een meerderheid van de Europese parlementsleden besliste om het budget niet toe te kennen. Het parlement verwijst daarbij naar betrokkenheid van het agentschap bij illegale pushbacks en mensenrechtenschendingen in Griekenland die niet werden aangepakt. 11.11.11 reageert tevreden.

vrijdag 20 mei 2022 14:34
Spread the love

Blijk van wantrouwen

Het Europees Parlement is als een van de twee begrotingsautoriteiten verantwoordelijk voor de controle op de uitgaven van Europees geld. Twee weken geleden, op woensdag 4 mei, stemde het Parlement over de kwijting van het Frontex-budget van 2020. Die kwijting – waar het parlement elk jaar met een zekere vertraging haar goedkeuring voor moet geven  – heeft geen directe impact op het huidige Frontex-budget. Eind vorig jaar besliste het parlement echter wel al om 12% van het Frontex-budget voor 2022 te bevriezen op voorwaarde van vooruitgang op vlak van mensenrechten. Met de recent genomen beslissing verhoogt de druk op Frontex om dringend te hervormen.

Ontslag directeur Leggeri

Onderzoek van Der Spiegel toonde eind april nog aan dat Frontex actief betrokken was bij pushbacks van 957 mensen tussen Griekenland en Turkije. Enkele dagen later kwam het nieuws over het ontslag van Frontex-directeur Fabrice Leggeri, na een onderzoek van het Europese anti-fraude-agentschap OLAF dat aantoonde dat de leiding van het agentschap persoonlijk tussenkwam om bewijzen over pushbacks te vernietigen.

Reactie 11.11.11

11.11.11, dat de Belgische Europese Parlementsleden opriep om tegen de kwijting van het budget te stemmen is tevreden met het resultaat van de stemming. 11.11.11 Directeur Els Hertogen : “Dit is een belangrijk politiek signaal en een blijk van wantrouwen over de gang van zaken binnen het agentschap. Het parlement maakt duidelijk dat het agentschap niet (financieel) kan groeien zonder democratische controle en respect voor mensenrechten.”

11.11.11 wijst al langer op fundamentele problemen van het agentschap. Het ontslag van directeur Leggeri is een goede zaak maar niet voldoende.  Een radicale reset is nodig zodat mensenrechten centraal in de werking van het agentschap komen. In tussentijd is een krimp van de middelen in plaats van een verdere groei aangewezen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!