Youth for Climate
IPS

Klimaatverandering treft kinderen onevenredig hard

Kinderen die vandaag worden geboren zullen tot zeven keer vaker te maken krijgen met extreem weer dan hun grootouders. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van de Belgische klimaatwetenschapper Wim Thiery van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

maandag 27 september 2021 18:30
Spread the love

 

Als het huidige klimaatbeleid wordt verdergezet zullen pasgeborenen over de hele wereld tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker te maken krijgen met extreme hittegolven. Bovendien zullen zij 2,6 keer meer droogtes, 2,8 keer meer overstromingen van rivieren, bijna driemaal zoveel mislukte oogsten en tweemaal zoveel bosbranden meemaken dan mensen die zestig jaar geleden werden geboren. Kinderen in lage-inkomenslanden zullen daarbij het hardst worden getroffen. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

“Onze resultaten wijzen op een ernstige bedreiging voor de veiligheid van jonge generaties en vragen om drastische emissiereducties om hun toekomst veilig te stellen”, zegt Wim Thiery, de hoofdauteur van de studie.

Brug tussen klimaatwetenschap en demografie

De wetenschappers hebben voor dit onderzoek een brug geslagen tussen klimaatwetenschap en demografie, waardoor er voor het eerst conclusies kunnen worden getrokken over het aantal te verwachten extreme weerfenomenen voor mensen die vandaag worden geboren. Het heersende onderzoek dat tot nu toe werd gevoerd kwantificeerde nooit eerder in welke mate jongere generaties een andere last van de klimaatverandering zullen ondervinden.

Om tot deze nieuwe resultaten te komen berekenden de wetenschappers de levenslange blootstelling voor elke generatie die tussen 1960 en 2020 is geboren, en dit voor elk land ter wereld en voor elk scenario van opwarming van de aarde tussen de huidige 1 graad Celsius tot 3,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Deze simulaties werden gecombineerd met mondiale temperatuurprojecties en demografische informatie zoals levensverwachting en bevolkingsdichtheid.

Uit de resultaten blijkt dat bij een opwarming van 2,5 graden Celsius pasgeborenen over de hele wereld in hun leven gemiddeld zeven keer vaker extreme hitte ervaren. Bij een opwarming van 3 graden Celsius (een realistisch scenario als er niet snel sterkere klimaatactie komt), zal een kind dat zes jaar werd in 2020 tweemaal meer met bosbranden en tropische cyclonen, driemaal meer overstromingen, viermaal meer mislukte oogsten, vijfmaal meer droogtes en 36 keer meer hittegolven meemaken. Bij een opwarmingsscenario van 3,5 graden Celsius zullen de baby’s van vandaag zelfs 44 keer meer hittegolven meemaken.

Regionale verschillen

Achter deze mondiale cijfers gaan belangrijke regionale verschillen schuil. Jonge generaties in lage-inkomenslanden zullen veruit de sterkste stijging te verwerken krijgen. Terwijl 53 miljoen kinderen die sinds 2016 in Europa en Centraal-Azië zijn geboren, onder de huidige klimaatbeloften zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs ongeveer vier keer meer klimaatextremen zullen meemaken, krijgen 172 miljoen kinderen van dezelfde leeftijd in Afrika ten zuiden van de Sahara te maken met bijna zes keer meer extremen en zelfs vijftig keer meer hittegolven.

“De combinatie van een snelle bevolkingsgroei en de blootstelling aan extreme gebeurtenissen gedurende de hele levensloop maakt duidelijk dat de klimaatverandering een onevenredig zware last legt op jonge generaties in het Zuiden”, zegt Thiery. “En we hebben zelfs goede redenen om aan te nemen dat onze berekeningen de werkelijke toename waarmee jongeren te maken zullen krijgen, nog onderschatten.”

Ontnuchterende boodschap

“Door de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, in plaats van de huidige beloften na te komen, wordt de extra blootstelling van pasgeborenen aan extreme hittegolven, bosbranden, mislukte oogsten, droogtes, tropische cyclonen en overstromingen van rivieren aanzienlijk verminderd”, zegt medeauteur van de studie, Joeri Rogelj. Hij is klimaatexpert aan het Imperial College in Londen.

“Onze resultaten onderstrepen het grote belang van het Parijsakkoord voor de bescherming van jonge generaties over de hele wereld”, voegt Thiery eraan toe. “Als we erin slagen onze uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen, kunnen we de ergste gevolgen voor kinderen wereldwijd nog vermijden. Tegelijkertijd komt er een ontnuchterende boodschap voor de jeugd in arme landen naar voren, waar – zelfs bij het meest ambitieuze klimaatbeleid – ongelooflijk veel klimaatextremen worden voorspeld.”

Morgen start in Milaan een driedaagse jongeren-klimaattop. Eind oktober gaat in Glasgow de VN-klimaattop door die vorig jaar vanwege corona werd uitgesteld.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!