Bron: StampMedia
Open brief -

Beste Sammy Mahdi, de strijd voor alle mensen zonder papieren gaat door

De langlopende strijd van mensen zonder papieren voor een waardig leven in de legaliteit is een lange tijd onzichtbaar gemaakt en soms zelfs verdraaid of geïnstrumentaliseerd door media en politici. Met deze open brief aan Sammy Mahdi en Alexander De Croo willen wij, burgers die solidair zijn met die strijd, onze niet aflatende steun betuigen. Wij zullen blijven mobiliseren, want het verzet kan niet worden gestaakt. Er is immers nog niks gewonnen voor mensen die zonder papieren in België wonen.

vrijdag 30 juli 2021 12:43
Spread the love

Geen akkoord

Laten we niet vergeten dat er op 21 juli geen akkoord is bereikt tussen de federale regering en de 475 mensen zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking waren. Het was enkel om een menselijk drama te vermijden dat de stakers in de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB beslisten om hun actie op te schorten. De gezondheidssituatie was onhoudbaar geworden. Op de avond van 21 juli moesten ongeveer vijftig mensen, alleen al uit de Begijnhofkerk, worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor sommigen zijn de psychologische en fysieke nawerkingen onomkeerbaar. In deze context van extreme vermoeidheid en angst is voor de stakers een nieuwe fase van de strijd aangebroken, die van het verifiëren of het opstellen van hun regularisatieaanvraag. Om dit proces te vergemakkelijken, had Staatssecretaris Sammy Mahdi reeds op 14 juli een neutrale zone voor de stakers gecreëerd.

Sinds maandag 27 juli is deze neutrale zone gesloten, tot onbegrip van de tienduizenden mensen die zonder papieren in België wonen. Meer dan duizend mensen verzamelden zich die dag om 10 uur ’s ochtends om tegen die beslissing te protesteren. Gisteren kondigde Sammy Mahdi zelfs aan dat de sluiting permanent zal zijn.

We benadrukken: de neutrale zone was geen nieuwigheid die werd verkregen toen de hongerstaking op 21 juli werd gestaakt. Ze was reeds op 14 juli door Sammy Mahdi ter beschikking gesteld. Bovendien was deze neutrale zone slechts een pedagogische ruimte die strikt gereserveerd was voor de stakers om hun dossiers individueel te laten evalueren alvorens ze naar de Dienst Vreemdelingenzaken op te sturen. Het was geen globale oplossing voor iedereen.

Duidelijke en objectieve regularisatiecriteria

Geconfronteerd met de willekeurige en onduidelijke procedures van de Dienst Vreemdelingenzaken, eisen alle mensen zonder papieren in België en hun tienduizenden medestanders een herziening van de wet van 1980. Zij eisen eenvoudigweg duidelijke en objectieve criteria voor regularisatie, alsmede de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie. Momenteel zijn er geen vaste criteria vastgelegd (in tegenstelling tot Frankrijk, Italië en Spanje). Het gevolg is dat sommige mensen al jaren zonder papieren in België werken, terwijl anderen zelfs in België geboren zijn. En toch worden hun papieren nog steeds geweigerd, zonder enige geldige verklaring. Verblijfs- en werkvergunningen worden volstrekt willekeurig toegekend door de DVZ.

Tegelijkertijd mogen we niet uit het oog verliezen dat het begrip ‘illegaal verblijf’ een politieke uitvinding is, net als de status van ‘ongedocumenteerde’ door het migratiebeleid is gecreëerd. Een mens zonder papieren is een kind, een vrouw of een man die leeft, naar vermogen werkt en deelneemt aan de samenleving, terwijl hem zijn grondrechten worden ontzegd.

We gaan door

De strijd is dus nog lang niet gestreden, want in tegenstelling tot onze federale regering hebben de mensen zonder papieren en hun vele duizenden medestanders begrepen dat gerechtigheid alleen zin heeft als iedereen er baat bij heeft.

Wij, burgers, eisen van onze federale regering de eerbiediging van de grondwet, de eerbiediging van de mensenrechten, en duidelijke, nauwkeurige en objectieve criteria voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Wij eisen dan ook dat de Belgische federale regering de wet wijzigt. Omdat niemand illegaal is.

Burgers, het is de hoogste tijd dat alle mensen die in België wonen eindelijk het recht krijgen om in de Belgische staat te worden geïntegreerd. Wij nodigen u daarom uit de petitie www.wearebelgiumtoo.be te ondertekenen.

Voorts geven wij mee gehoor aan de oproep tot een Algemene Vergadering die vandaag om 18.00 uur in Brussel (Livournestraat 80A, 1000 Brussel) wordt georganiseerd door de Coördinatie van de Sans-Papiers van België en bestemd is voor alle mensen zonder papieren in België.

 

Deze open brief gericht aan Sammy Madhi en Alexander De Croo is een burgerinitiatief en werd mede ondertekend door de Coördinatie van Sans-Papiers van België, Sans-Papiers TV en We Are Belgium Too.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!