Wijkbewoners komen elke zondag samen om de protestbeweging te bespreken. Foto: Bernadette Blijft
Opinie - Bernadette Blijft

Burgers Bernadettewijk teleurgesteld dat Gentse gemeenteraad hun voorstel wegstemt

Na een succesvolle petitie met 3.000 handtekeningen van Gentenaren kreeg de gemeenschap van de Sint-Bernadettewijk in Gent afgelopen dinsdag het woord op de gemeenteraad. De activisten en de bewoners kregen zo eindelijk de kans om hun eisen direct aan de Gentse politiek voor te leggen. Na anderhalf uur debat besloten de meerderheidspartijen echter het voorstel van de burgers weg te stemmen. De gemeenschap van de Bernadettewijk is teleurgesteld dat Stad Gent deze uitgelezen kans op participatief beleid in haar stad volledig naast zich neerlegt.

vrijdag 25 juni 2021 12:36
Spread the love

 

De Bernadettewijk ijvert al lange tijd voor het vernieuwen van de verouderde woningen en appartementen in de sociale woonwijk waarbij de mensen in hun buurt kunnen blijven wonen. De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent besloot echter om de wijk volledig te slopen omdat ze geen financiering vonden voor een grondige renovatie. In de plaats werd gekozen voor een duur prestigeproject waarvoor alle huurders moeten verhuizen en waarbij de gronden jaren braak zullen liggen.

Op enkele maanden tijd haalden de initiatiefnemers voldoende handtekeningen op om de situatie en hun eisen uit te kunnen leggen op de Gentse gemeenteraad. Afgelopen dinsdag was het dan zover. Nadat het beleid zich al jaren boven de hoofden van de wijkbewoners en de Gentse burgers had afgespeeld, konden zij hun nu eindelijk hun zaak bepleiten. Niet alleen de problematiek van de Bernadettewijk kwam aan bod, ook gelinkte beleidsdossier werden aangehaald door de Bernadettegemeenschap. Zo vinden ze het onaanvaardbaar dat landbouwgrond verkocht wordt, ook al is het om de winst te spenderen aan sociale woningen.

Foto: Bernadette Blijft

In het debat door de gemeenteraadsleden benadrukten de meerderheidspartijen hoe belangrijk zij participatie vinden in hun stad. Verder werd er gesteld dat WoninGent uitgebreid studiewerk had gedaan naar de technische mogelijkheden en het kostenplaatje en dat op basis van die studie besloten werd om de wijk in zijn geheel te slopen. De oppositiepartijen benadrukten het sociaal slagveld dat zo’n sloop inhoudt en geloven wel dat een gefaseerde vernieuwing van de wijk mogelijk is. Daarenboven vond de oppositie het een schande dat WoninGent en Stad Gent heel bewust nooit op voorhand hun plannen voorgelegd hebben aan de wijkbewoners, net omdat ze protest vreesden.

Na het debat werd gestemd over het burgerinitiatief, waarbij er 36 stemmen tegen (Open VLD, Groen, Vooruit, CD&V), 10 onthoudingen (N-VA, Vlaams Belang) en 1 stem voor (PVDA) was.

Foto: Bernadette Blijft

De gemeenschap van de Bernadettewijk is teleurgesteld dat Stad Gent deze uitgelezen kans op participatief beleid in haar stad volledig naast zich neerlegt. De bewoners van de wijk werden nooit gehoord bij het nemen van de beslissing en tijdens de gemeenteraad werd snel duidelijk dat het Gentse stadsbestuur geen enkele intentie had om de beslissing te herzien. Hoewel er in heuglijke termen over participatie en de stem van de burger werd gesproken in het debat, bleek dat de mening van de burger toch niet gewenst was als er een beslissing genomen moest worden.

Foto: Bernadette Blijft

Het actiecomité vindt de manier waarop de politiek de Bernadettewijk aangepakt werd, symptomatisch voor een aantal specifieke andere dossiers in Gent: het Pand, de verkoop van landbouwgronden en de Arsenaalsite. Ook na deze gemeenteraad blijkt dat betrokken en geëngageerde burgers heel moeilijk hun stem gehoord zien. Woonbeleid en het beheer van publiek patrominium raken de burgers direct en zullen belangrijke thema’s blijven voor de groeperingen en burgerbewegingen die ontstonden in de Bernadettewijk, die geïnspireerd raakten door het protest van de bewoners of die gaandeweg merkten dat ze dezelfde strijd voerden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!