Foto: wand.org
Open brief - Quincy Institute et al.,

65+ VS-organisaties tot president Biden: “Stop de Koude Oorlog met China, dit is gevaarlijk en zelfvernietigend”

Meer dan 65 organisaties van het maatschappelijk middenveld in de VS hebben een open brief gericht aan president Joe Biden om de nieuwe Koude Oorlog met China stop te zetten. “Deze strategie is gevaarlijk en zelfvernietigend”.

dinsdag 25 mei 2021 15:52
Spread the love

 

Als reactie op de recente stemming in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de federale Senaat over de nieuwe wet Strategic Competition Act of 2021 (SCA) verklaren 66 organisaties:

Wij, ondertekenende organisaties die miljoenen mensen vertegenwoordigen over heel de VS, zijn zeer bezorgd over de toenemende Koude Oorlogsmentaliteit die het beleid van de VS tegenover China drijft.

Ook al hebben onze organisaties verschillende drijfveren en ideologische overtuigingen, weten wij allen samen dat deze nieuwe Koude Oorlog met China die nu door Washington gepusht wordt de belangen niet dient van miljoenen mensen die ijveren voor verandering in dit land, evenmin als de belangen van miljarden mensen die de gevolgen ondervinden van het buitenlands beleid van de VS. Deze nieuwe Koude Oorlog zal integendeel leiden tot meer onveiligheid en meer verdeeldheid.

Wij zijn zeer bezorgd dat beide politieke partijen zich in toenemende mate laten leiden door een gevaarlijk kortzichtig wereldbeeld dat China voorstelt als een essentiële bedreiging voor de welvaart en de veiligheid van de VS en een zero-sum-competitie [1] aanziet als voornaamste antwoord.

Dit narratief neemt niet alleen toe in het discours van ons buitenlands beleid, maar wordt ook meer en meer gebruikt om zeer populaire binnenlandse maatregelen te rechtvaardigen, zoals in de wet Endless Frontier Act die grootschalige sociale en industriële investeringen voorziet. De anti-China-framing van deze initiatieven is niet alleen politiek onnodig, ze is zelfs schadelijk omdat ze onvermijdelijk racisme doet toenemen, net als geweld, xenofobie en wit nationalisme.

De echte wereldwijde veiligheidsuitdagingen van vandaag – zoals de economische ongelijkheid en het gebrek aan kansen, de klimaatverandering, de nucleaire proliferatie, de pandemie, de financiële crisissen, de verstoring van de bevoorradingsketens en het etnonationalisme – zullen gemeenschappelijke, niet-militaire oplossingen vergen samen met China en andere landen.

Terwijl de regering en meerdere leden van het Congres de noodzaak erkennen voor samenwerking aan wereldwijde problemen zoals de klimaatverandering creëert het voorstellen van de relatie tussen China en de VS als een zero sum economische en militaire strijd tussen democratie en autoritarisme, zoals de wet Strategic Competition Act voorstelt, een politieke context die nauwelijks ruimte laat voor dergelijke samenwerking.

In de plaats daarvan dreigen dit niveau van demonisering en gedateerd Koude Oorlogsdenken erachter te leiden tot een destabiliserende wapenwedloop en een escalatie van de risisco’s op een voorspelbaar vernietigend conflict. Dit ondermijnt tevens de mensenrechtenagenda en geeft integendeel munitie aan de claim van de Chinese regering dat kritiek op wantoestanden – waaronder kritiek door mensenrechtenstrijders in China zelf – bedoeld is om China te verzwakken.

Bovendien plaveit dergelijke aanpak de weg naar een VS-beleid dat mensenrechten en goed bestuur ondermijnt in ruil voor kortzichtige partnerschappen voor veiligheid met autoritaire regeringen die de mensenrechten schenden, enkel en alleen om China te bestrijden.

President Biden en het Congres zouden beter focussen op innovatie, samenwerking en een multilaterale aanpak, niet op vijandigheid en confrontatie, om gedeelde uitdagingen en bezorgdheden aan te pakken.

Wat de gewone Amerikanen nodig hebben, is zekerheid over hun toekomst, niet de onderdrukking van de Chinese economie – een economie die trouwens innig verstrengeld is met de onze – maar een fundamentele herstructurering van onze eigen economie door investeringen in innovatie en groene jobs, door arbeidsrechten te verbeteren en de lonen te verhogen, door systemisch racisme uit te roeien, net als seksisme en ongelijkheid, door betaalbare gezondheidszorg te voorzien, sociale woningen, onderwijs en een leefbare planeet.

Meer in het algemeen: tegelijk zorgen voor de welvaart van werkende mensen in de VS en China vereist een meer evenwichtige wereldwijde economie die menselijk welzijn maximaliseert in plaats van bedrijfswinsten. Meer geld verspillen aan het leger en door etnonationalisme en racisme te stoken, wordt geen enkel van deze doelstellingen gediend.

Deze tijden bieden een eens-in-het-leven opportuniteit om fundamenteel de manier te veranderen waarop de regering van de VS de veiligheid van zijn bevolking opbouwt – meer militarisering en demonisering van China is een afleidende en zelfvernietigende strategie.

Als de regering van de VS niet snel van koers verandert, riskeert deze tweepartijenpush voor een nieuwe Koude Oorlog met China de harde fanatici in beide landen te versterken, meer geweld te veroorzaken tegen Asian-Americans en tegen de gemeenschappen van Amerikanen afkomstig uit de eilanden van de Stille Oceaan. Deze aanpak faalt in de aanpak van deze echt existentiële gedeelde bedreigingen waar we deze eeuw voor staan.

 

Ondertekenende organisaties:

 

65+ Orgs: Cold War with China is a Dangerous and Self-Defeating Strategy werd vertaald door Lode Vanoost.

 

Note:

[1] Een ‘zero sum competition’ is het idee dat bij competitie tussen twee spelers de winst van de ene speler exact gelijk is aan het verlies van de andere speler. De totale som van winst en verlies blijft dan altijd gelijk. Concreet, elke maatregel die een voordeel opbrengt voor de VS is dan automatisch een nadeel voor China.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!