Maagdenhuisbezetting, bezetting van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam.
Maagdenhuisbezetting in 2015. Foto: Helenka Spanjer
Humanities Rally

UvA breekt beloften Maagdenhuisbezetting

De UvA heeft de meeste beloften gebroken die zijn gemaakt nadat het Maagdenhuis werd bezet eind februari 2015. Eén van de beloften was het Maagdenhuis openstellen als plek voor debat. Het College van Bestuur (CvB) heeft dit geweigerd voor een jubileumbijeenkomst van de bezetting in 2015 die op 28 februari 2020 plaatsvindt.

vrijdag 21 februari 2020 23:44
Spread the love

Vorig jaar rekende het CvB maar liefst 595 euro voor een ander evenement in het Maagdenhuis, dat hierdoor afgelast werd. Het CvB houdt de deuren gesloten van ‘hun’ Maagdenhuis, ondanks de garantie vanuit de organisatie dat het evenement geen protest is. Organisator en oud-LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: “Het CvB acht de locatie ongeschikt, terwijl het duidelijk is dat het Maagdenhuis de enige geschikte locatie is voor zo’n jubileum. Het Maagdenhuis is daarmee nog altijd bezet door de manager”.

Democratie, decentralisatie en diversiteit

In 2015 deed het CvB tien beloften aan de academische gemeenschap in het zogeheten tienpuntenplan, waaronder: ‘investeren in en versterken van de medezeggenschap’, ‘werk maken van democratisering’ en ‘inzetten op decentralisering van onderwijs en onderzoek’. Hulzebos: “Het CvB heeft mooie praatjes voor de bühne, maar daadwerkelijk iets veranderen, ho maar”.

Met de uitkomsten van het referendum ‘Democratisering & Decentralisering’ in 2016 is niets gedaan. Hoewel een meerderheid van de stemmers meer inspraak wilde, blijft het oude bestuursmodel gehandhaafd. Wat betreft het versterken van de medezeggenschap schreef een UvA-werkgroep in februari 2018 dat ‘de bestaande instemmingsrechten van de medezeggenschap voldoende aangrijpingspunten bieden’.

Studentenpartij De decentralen hief zich een week later juist op, omdat de medezeggenschap ‘niets uit haalt’ in het huidige systeem. In april 2018 volgde studentenpartij Humanities Rally: ‘verandering kan alleen bewerkstelligd worden door protest’, schreef zij. “De medezeggenschap aan de UvA is failliet en dient met name nog als baantjescarrousel voor de carrièretijger”, aldus Hulzebos die voorzitter is geweest van een UvA-studentenraad.

Kritiek

Eind september 2018 werd het P.C. Hoofthuis bezet door de Autonome Universiteit vanuit veelal dezelfde kritiek. “Kritische studenten zijn de gevangenis in gegooid en strafrechtelijk vervolgd door het CvB. Er is geen moment naar hen geluisterd”.

De bezetters dwongen onder meer implementatie van het diversiteitsrapport af – één van de resultaten van de Maagdenhuisbezetting. “Dat studenten een extreem middel moeten aangrijpen om iets te bereiken, laat zien hoe triest het er met diversiteit en democratie voorstaat op de UvA”.

Commemoration Maagdenhuis Occupation

Op 28 februari 2020 organiseren leden van ReThink, Humanities Rally, University of Colour en FNV een jubileum van de Maagdenhuisbezetting die op 25 februari 2015 begon. Er zal met activisten van toen en nu terug worden geblikt en vooruit worden gekeken door middel van lezingen, paneldiscussies en een tentoonstelling. De Commemoration Maagdenhuis Occupation start om 16.00 uur op de Oudemanhuispoort (D0.08) en wordt om 19.00 uur afgesloten waar het allemaal begon: bij het Maagdenhuis.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!