Bron: 11.11.11
Opinie - 11.11.11

Meer of minder internationale samenwerking na de verkiezingen?

woensdag 5 juni 2019 02:28
Spread the love

Hoe sterk is het thema ‘internationale samenwerking en solidariteit’ aanwezig in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen? 11.11.11 analyseerde de programma’s van zes partijen en stelde vast dat ze in meer of mindere mate aandacht hebben voor belangrijke internationale thema’s, maar dat de noden van ontwikkelingslanden meer en meer moeten wijken voor Europese economische en politieke belangen.

Dat is niet de samenwerking waar 11.11.11 voor staat. Globale uitdagingen waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, migratie en voedselzekerheid vereisen en globale aanpak waarbij de noden van de meest kwetsbaren centraal staan.

Toch ziet 11.11.11 ook positieve signalen. Zo blijven 4 van de 6 partijen (CD&V, Groen, sp.a, PVDA) vasthouden aan de doelstelling om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. “Ontwikkelingssamenwerking is geen wondermiddel, maar het is wel een uniek instrument om extreme armoede en ongelijkheid aan te pakken”, zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11. “We steunen deze intentie om vast te houden aan de 0,7 procent dan ook voluit.

Tegelijk stellen we vast dat sommige partijen ontwikkelingssamenwerking steeds meer zien als een voor-wat-hoort-wat-instrument, waarbij ze de middelen koppelen aan voorwaarden zoals medewerking aan het Europese terugkeer- en migratiebeleid.

Eigenbelang primeert hier op samenwerking en solidariteit. Voor 11.11.11 is dat absoluut niet de bedoeling van ontwikkelingssamenwerking. We rekenen dan ook op een nieuwe regering die een effectief groeipad naar 0,7% uitwerkt én dit daadkrachtig richt op bestrijding van armoede en ongelijkheid”.

Handel en mensenrechten

Een ander lichtpunt is het pleidooi van verschillende partijen – van PVDA tot Open Vld – om handelsakkoorden niet los te koppelen van de internationale klimaatafspraken. Een bijzonder én belangrijk engagement, gezien de zorgwekkende trends bij belangrijke handelspartners als de VS en Brazilië. Daarenboven zijn de meeste partijen er voorstander van om bepalingen in handelsakkoorden op te nemen over de naleving van internationale mensenrechten-, arbeids- en milieuconventies. Dat betekent concreet dat er in die akkoorden moet verwezen worden naar respect voor mensenrechten, voor arbeidsrechten en voor het milieu.

Nog opvallend: bijna alle partijen pleiten voor een Financiële Transactietaks en op vlak van migratie zijn alle partijen voor veilige en legale toegangswegen voor mensen op de vlucht, zoals hervestiging. Ook willen ze allemaal werk maken van investeringen in duurzame opvang in de regio.

11.11.11 juicht die standpunten toe en rekent er op dat de partijen ze in de praktijk zullen omzetten. Maar er is meer nodig om de internationale Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te behalen. Daarin hebben alle landen er zich in 2015 toe verbonden om 17 concrete ontwikkelingsdoelen in eigen land en wereldwijd tegen 2030 te verwezenlijken (waaronder de uitroeiing van de armoede en de honger, het terugdringen van ongelijkheid, enz). 2030 is niet zo ver meer. We beginnen straks aan de voorlaatste legislatuur om deze agenda waar te maken. Het is hoog tijd dat er concrete plannen op tafel komen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!