Oproep, Europa, Economie, Samenleving, Politiek -

“Met onze gele hesjes nemen we het woord dat we nooit gehad hebben”

Afgelopen weekend kwam een honderdtal afgevaardigden van verschillende groepen van Gele Hesjes in Frankrijk bijeen om te vergaderen over hun eisen en de volgende stappen in de uitbouw van de beweging. Dit is de gemeenschappelijke verklaring waarmee ze naar buiten kwamen.

woensdag 30 januari 2019 16:35
Spread the love

Wij, de Gele Hesjes, van de ronde punten, de parkings, de pleinen, de vergaderingen en de betogingen, wij zijn bijeengekomen op 26 en 27 januari in de “vergadering der vergaderingen”. Deze vergadering verenigt een honderdtal delegaties en is een antwoord op de oproep van de Gilets Jaunes van Commercy.

Sinds 17 november, vanuit het kleinste dorp, van het platteland tot de grootste stad, zijn we opgestaan tegen deze samenleving die ten diepste gewelddadig, onrechtvaardig en ondraaglijk is. We laten ons niet langer doen. We revolteren tegen het dure leven, tegen de precariteit en de ellende. Wij willen leven in waardigheid, voor onze naasten, onze families en onze kinderen. Zesentwintig miljardairs bezitten evenveel als de helft van mensheid. Dat is onaanvaardbaar. Laten we de rijkdom verdelen en niet de ellende! Laten we afrekenen met sociale ongelijkheden! Wij eisen de onmiddellijke verhoging van de lonen, van de sociale minima, van de uitkeringen en de pensioenen, het onvoorwaardelijke recht op een dak boven het hoofd en op gezondheid, op onderwijs en gratis publieke diensten voor iedereen.

Het is voor deze rechten dat we dagelijks ronde punten bezetten, dat we acties organiseren, manifesteren en over gaan debatteren. Met onze gele hesjes nemen we opnieuw het woord dat we nooit gehad hebben.

En wat is het antwoord van de regering? Repressie, misprijzen, kleinering. Doden en duizenden gewonden, het massieve gebruik van wapens die verminken, ogen uitrukken, verwonden en traumatiseren. Meer dan 1.000 personen zijn op willekeurige wijze veroordeeld geworden en gevangen gezet. En met de nieuwe “anticasseurswet” wil men ons eenvoudigweg verhinderen te manifesteren. We veroordelen alle geweld tegen de manifestanten, of ze nu van de ordetroepen of van gewelddadige groepjes komen. Niets van dat alles zal ons tegenhouden! Manifesteren is een fundamenteel recht. Een einde aan de straffeloosheid van de politie! Amnestie voor alle slachtoffers van de repressie!

En wat een farce is dat grand débat national, het is niks anders dan een communicatiecampagne van de regering, die onze wil om te debatteren en te beslissen instrumentaliseert. De echte democratie, die beoefenen wij in onze vergaderingen, op onze ronde punten en niet in de televisiestudio’s of de pseudo ronde tafels georganiseerd door Macron.

Nadat we beledigd werden en als minder dan niks behandeld werden, stellen ze ons nu voor als een haatdragende, fascistische en xenofobe bende. Maar wij zijn het tegendeel: geen racisten, geen seksisten, geen homofoben. Wij zijn er fier op om samen te zijn, met al onze verschillen, om een solidaire samenleving uit te bouwen.

De diversiteit van onze discussies is wat ons sterk maakt. Op dit moment werken honderden vergaderingen aan hun eigen eisen. Het zijn eisen die gaan over reële democratie, over sociale en fiscale rechtvaardigheid, over werkcondities, over ecologische rechtvaardigheid en klimaat, over discriminatie. De strategische eisen en voorstellen waar het meest over gedebateerd wordt zijn: het uitroeien van armoede in al zijn vormen, de transformatie van de instituties (RIC, de constitutie, een einde van de priviliges van verkozenen, …), ecologische transitie (brandstofarmoede, industriële vervuiling …), gelijkheid en het rekening houden met alle mensen ongeacht hun nationaliteit (mensen met een handicap, gendergelijkheid, een einde aan het verloederen van de buurten van de volksklassen, van het platteland en overzee …)

Wij, Gilets Jaunes, nodigen iedereen uit om volgens zijn of haar kunnen, ons te vervoegen. We roepen op om deel te nemen aan de komende acten (act 12 aan de deur van de politiekantoren, tegen het politiegeweld, act 13, act 14, …), om door te gaan met de bezetting van de ronde punten en het blokkeren van de economie, om een massieve staking mee op te zetten vanaf vijf februari. We roepen op om comités op te richten op de werkvloeren, in de scholen, de universiteiten en overal elders zodat deze staking gedragen wordt vanuit de basis, de stakers zelf. Laten we de zaken in onze eigen handen nemen! Blij niet alleen, vervoeg ons!

Laten we ons op een democratische, autonome en onafhankelijke wijze organiseren! Deze vergadering der vergaderingen is een belangrijke stap die ons toelaat om onze voorstellen en actiemethodes te bespreken. Laten we samenwerken om de samenleving te veranderen!

We vragen aan alle Gele Hesjes om deze oproep te laten circuleren. Als je behoort tot een groep van Gele Hesjes en deze oproep bevalt je; stuur dan je handtekening naar Commercy (assembleedesassemblees@gmail.com). Aarzel niet om te discussiëren en voorstellen te formuleren voor de volgende “vergadering der vergaderingen” die we al aan het voorbereiden zijn.

Macron ontslag!
Leve de macht van het volk, door het volk en voor het volk!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!