Bron: PxHere
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België - Uit de Marge

Zet meer in op jongeren en bestrijd werkloosheid

Uit De Marge vzw las met veel interesse het initiatief van de VDAB en werkgevers om informatici te zoeken in Marokko. Dat is opmerkelijk. Niet omdat arbeidsmigratie niet kan of niet goed is, maar vooral omdat we betreuren dat de beschikbare vacatures niet worden gematcht met de enorme jeugdwerkloosheid in Vlaanderen, Brussel en België. Dat vraagt wel een andere kijk op opleiding, begeleiding en ondersteuning van deze jongeren.

maandag 14 januari 2019 19:05
Spread the love

Binnen het jeugdwelzijnswerk zien we dat de jongerenwerkloosheid enorm groot is, zeker bij jongeren uit gezinnen die in armoede leven en jongeren met een migratieachtergrond. Met een jongerenwerkloosheid van 18 procent (Eurostat 2017) gaat het er in België alvast heel wat slechter aan toe dan in Nederland en Duitsland. De werkloosheid mag dan wel gedaald zijn, bij mensen met een migratieachtergrond is dat niet het geval.

Zo heeft bijvoorbeeld 61,8 procent van de werkzoekenden in Gent een migratieachtergrond. Andere steden zoals Antwerpen, Vilvoorde en Mechelen kampen met hetzelfde probleem. Uit De Marge vzw vraagt dan ook om werk te maken van een non-discriminatiebeleid en in te zetten op jongeren. 

“Als we de werkloosheid bij jongeren willen bestrijden, en deze jongeren willen klaarstomen voor een waardige plaats op de arbeidsmarkt – ook in knelpuntvacatures-, moeten we het probleem aanpakken waar het schoentje knelt, namelijk onderwijs”, benadrukt cocoördinator Ikrame Kastit. Ons onderwijssysteem reproduceert ongelijkheid. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond of die in armoede leven, verlaten de schoolbanken veel vaker zonder diploma.

Bovendien is de kans ook groter dat ze hun jaar dubbelen of doorverwezen worden naar het BSO of TSO. Het is geen positieve keuze en door het watervalsysteem krijg je niet altijd de geschikte profielen in de juiste richtingen. Je zorgt er bovendien voor dat het BSO en TSO als ‘minderwaardig’ wordt beschouwd, terwijl we net meer technisch geschoolde jongeren op de arbeidsmarkt nodig hebben. Er is dus nood aan een heropwaardering van de technische richtingen. Dat doen we door technische vaardigheden voor alle jongeren te voorzien en tegelijkertijd ook het watervalsysteem aan te pakken zodat de keuze voor technische vakken bepaald wordt door competenties en niet afkomst of socio-economische situaties. 

Starterjobs 

We vragen de overheid ook om veel meer in te zetten op starterjobs voor jongeren, bijvoorbeeld via duaal leren. “Heel wat vacatures vragen immers ook een heel aantal jaren ervaring, maar hoe kunnen jongeren ervaring opbouwen als ze nergens aan de slag kunnen?”, stelt Ikrame Kastit.

Erken ook meertaligheid binnen het onderwijs. Bij heel wat technische jobs wordt het Engels als voertaal gebruikt, niet het Nederlands. Zet daarom beter in op de scholing van kinderen en jongeren en versterk ze in verschillende talen, ook hun moedertaal. Meertaligheid kan alleen maar een troef zijn op de arbeidsmarkt, zeker bij kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Pak ook discriminatie op de arbeidsmarkt aan zodat jongeren met een migratieachtergrond overal aan de slag kunnen.

Laten we niet dezelfde fouten maken zoals in het verleden: zet in op een gelijke-kansenbeleid en zorg ervoor dat jongeren aan het werk kunnen. Investeer in jongeren en laten we ‘ook’ kansen bieden aan werkloze jongeren door opleidingen meer op maat van deze groep te maken. Het is duidelijk dat daar nog veel werk aan de winkel is.

take down
the paywall
steun ons nu!