Bron: Wikimedia Commons
Oproep, Nieuws, Wereld, Economie, Politiek, België - Burgerinitiatieven TTIP- en CETA-vrije gemeenten

Burgers protesteren tegen ontransparante rechtspraak in handelsakkoorden

DP World, het tweede grootste containerbedrijf in de Antwerpse haven, dwingt België tot geheime eenzijdige arbitrage via het "Investor to State Dispute Settlement" ofwel ISDS. Via ISDS kan een privaat bedrijf overheden dagvaarden zonder recht op verdediging van een rechtstaat en zonder openbare zitting.

vrijdag 23 februari 2018 14:22
Spread the love

Net rond dergelijke juridische procedure in CETA, het handels en investeringsverdrag met Canada, heeft België terecht de vraag gesteld of dit wel strookt met de basiswetten en de grondrechten in Europa.

Prof. Olivier De Schutter: Internationale arbitrage tribunalen zijn opgezet in een tijd en in landen waar de rechtspraak niet gerespecteerd werd en rechtbanken onbetrouwbaar waren; zij zijn dus in feite een uiting van wantrouwen. Het resultaat is echter dat er een mechanisme gecreëerd is waarin transparantie en voorspelbaarheid ontbreken en die een remmende werking heeft op democratisch gekozen beleidsmaatregelen ter bescherming van gezondheid en milieu. Dit is onacceptabel. In de plaats daarvan zouden we nationale rechtbanken het vertrouwen moeten schenken en buitenlandse investeerders dezelfde rechtsbescherming moeten geven als gewone investeerders zonder ze te voorzien van buitengewone en speciale privileges.

Europees parlementslid Bart Staes: “Burgers moeten zich in deze geen zand in de ogen laten strooien. Het was pas na jarenlange campagnes en verzet van hen dat Europese politici schoorvoetend toegaven dat er iets fundamenteel mis is met geprivatiseerde rechtspraak à la ISDS en ook ICS. Men beloofde dan de oprichting van een internationale handelsrechtbank (MIC). Maar voor die er is- en dan nog moeten we zien onder welke soort condities- zal er nog véél water door de Schelde vloeien. En intussen is het niet acceptabel dat men via verdragen als CETA en andere bilaterale handelsverdragen aan business as usual wil doen. Private investeerders méér rechten dan burgers geven is simpelweg ondemocratisch.” 

Via de ” Eed van Borgerhout” zullen wij onze vraag herhalen die wij gesteld hebben in naam van 16.355 burgers om de ratificatie van CETA te stoppen, ten minste voor het oordeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg (waar de Belgische regering een zaak over ISDS aanhangig maakte) en niet zonder een volksraadpleging die artikel 39 van de grondwet mogelijk maakt, zegt Raf Verbeke van het burgerinitiatief van de TTIP- en CETA vrije gemeenten.

Om dat aan te klagen, is er een evenement gepland waarbij diverse sprekers het woord zullen nemen. Om op die manier de stad en alle overheden te steunen om het algemeen belang te kunnen laten voorgaan op het privaat belang van multinationale bedrijven. 

U bent van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen: 25 februari, 11 uur Moorkensplein, Borgerhout.

Hier vindt u een flyer met verdere informatie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!