“Investeringstribunalen risico voor klimaatbeleid”

donderdag 18 juli 2019 14:31
Spread the love

De mogelijkheid van investeerders om nationale regeringen aan te klagen voor investeerderstribunalen, kan ondermijnende gevolgen hebben voor de wereldwijde klimaatactie, zeggen milieu-experts. 

Juridische experts van ClientEarth, een internationale non-profitorganisatie op het gebied van milieurecht, roepen regeringen wereldwijd op om dit risico in te dammen. Zo zou investeerder-staatsarbitrage (Investor-State Dispute Settlement of ISDS) klimaatmaatregelen zoals het uitfaseren van fossiele brandstoffen of het introduceren van een CO2-belasting, kunnen tegenhouden. 

Klimaatakkoord 

ISDS-bepalingen zijn opgenomen in ongeveer 3000 investerings- en handelsovereenkomsten wereldwijd. Ze betekenen concreet dat investerende bedrijven als ze gehinderd worden in hun bedrijfsvoering, compensatie kunnen eisen van de overheid in het betreffende land.  

Dat geldt ook voor sociaal- en milieubeleid dat invloed kan hebben op de investeringen. 

In een brief aan de VN-Commissie voor de Internationale Handelswetgeving (Uncitral) die gaat over hervorming van het ISDS-systeem, waarschuwen juridische experts dat buitenlandse investeerders mogelijk ISDS zullen aangrijpen om de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs te vertragen. 

Hervorming ISDS 

“Het ISDS-systeem heeft geleid tot een alarmerend aantal claims tegen milieumaatregelen. Dit is nu het snelst groeiende type claims. Ze vormen een bedreiging voor de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Amandine Van den Berghe, medeauteur van de brief.  

Ze dringt er bij regeringen op aan de internationale milieuafspraken te respecteren en in te zetten op een diepgaande en systemische hervorming van het ISDS, zodat het niet meer gebruikt kan worden om het klimaatbeleid te ondermijnen. 

De juridische experts doen onder meer de aanbeveling om een mechanisme te ontwikkelen dat landen de mogelijkheid geeft zich te onttrekken aan traditionele investeringsverdragen en ISDS.  

Voor landen waarbij dat niet kan, zouden maatregelen genomen moeten worden die ertoe leiden dat alleen investeerders die een verantwoord (klimaat)beleid voeren, het ISDS kunnen gebruiken als instrument.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!