Actie tegen invoer Canadees CETA-hormonenvlees via Gentse zeehaven

Op woensdag 23 september voeren boeren, klimaatjongeren, burgerinitiatieven en gele hesjes samen actie tegen het akkoord van North Sea Port met de haven van Québec in het kader van het CETA-verdrag tussen Canada en de EU. Zij verklaren de haven CETA-Mercosur vrij.

dinsdag 22 september 2020 14:52
Spread the love

 

De coronapandemie heeft de meeste politieke acties stilgelegd. Eén daarvan is de strijd tegen de zogenaamde vrijhandelsverdragen die noch vrij noch handelsverdragen zijn (zie Alles wat je nog niet wist over vrijhandelsakkoorden CETA en TTIP en waarom verzet wél kan werken en het Dossier Vrijhandelsakkoorden).

Er is niets dat er op wijst dat de EU-instellingen van plan zouden zijn deze akkoorden te laten voor wat ze zijn sinds de coronapandemie. Hoogstens worden ze een paar jaar uitgesteld. De voorstanders van deze verdragen rekenen er op dat het verzet door COVID-19 zal doodbloeden.

Een aantal actiegroepen in Oost-Vlaanderen toont aan dat die strijd verre van voorbij is en nemen als eersten de handschoen terug op. Boeren, klimaatjongeren, burgerinitiatieven en gele hesjes voeren woensdag 23 september 2020 om 17 uur actie aan de nieuwe douanecontrolepost in de Gentse haven.

North Sea Port

Kaart: portfolio-paulinevandevoorde.webnode.be

Niet-geïnformeerde leken denken bij Gent meestal aan een kleine onbelangrijke haven, geprangd tussen Zeebrugge en Antwerpen. De Gentse zeehaven maakt echter deel uit van North Sea Port, een samenwerking tussen de provincies Oost-Vlaanderen met Zeeland en tussen de gemeentes Gent, Evergem, Zelzate met Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Samen is North Sea Port de tiende grootste haven van de EU (op één staat Rotterdam, gevolgd door Antwerpen).

In de Skaldenstraat 56 werd een gloednieuw controlecentrum opgericht speciaal uitgerust voor de controle van diepvriesproducten. De actievoerders vrezen dat langs deze post Canadees vlees in België en de EU zal worden ingevoerd dat niet voldoet aan de gezondheidseisen van Europees vlees.

Het vrijhandelsakkoord EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) voorziet de volledige afschaffing van beschermende maatregelen die de ‘vrije handel’ belemmeren, wat concreet betekent dat de veel laksere wetgeving voor groeihormonen in vlees van Canada (en de VS) voortaan toegepast mag worden in de EU.

Daarmee worden de resultaten van jarenlange acties voor de voedselveiligheid vernietigd, ten bate van de winsten van multinationals. Bovendien wordt door deze nieuwe lange transportketens de ecologische voetafdruk van deze voedingswaren nog vergroot.

Lokaal produceren en consumeren

De actievoerders wijzen er op dat corona de noodzaak versterkt, die reeds voor de pandemie bestond, dat voedsel zoveel mogelijk lokaal moet geproduceerd en geconsumeerd worden.

Zij klagen tevens aan dat de mogelijkheden van CETA reeds worden ingevoerd, terwijl het verdrag nog steeds niet is geratificeerd door alle EU-lidstaten, zoals vereist is. In het Nederlandse parlement wordt binnenkort gestemd en daar is een meerderheid tegen het verdrag. Ook de regionale parlementen van Brussel en Wallonië moeten het verdrag nog ratificeren.

Ook het verdrag van de Mercado Común del Sur (gemeenschappelijke markt van het zuiden – Mercosur) met de EU zal de toegang van hormonenvlees in Europa uitbreiden. Bovendien zal dit massaal industrieel geproduceerde vlees – zelfs met de meerkost van transport over lange afstanden – goedkoper worden aangeboden dan lokaal kwaliteitsvlees. Dat ingevoerde vlees wordt daarenboven gevoed met soja, waarvoor het Amazonewoud wordt gekapt, en de sojateelt vereist intensief gebruik van pesticiden, die als veevoeder in het vlees terechtkomen.

Om al deze redenen verklaren de actievoerders de haven van Gent CETA-Mercosur vrij.

 

Meer info over de actie op hun Facebookpagina.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!