Bron: Amnesty International Vlaanderen
Verslag, Nieuws, Wereld, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Amnesty heeft boodschap voor Saudische buitenlandminister in Brussel

Amnesty-activisten hebben vandaag enkele spandoeken bovengehaald op het ogenblik dat de Saudische minister van Buitenlandse Zaken aankwam aan het Egmontpaleis in Brussel. De minister kwam er een speech geven over het buitenlands beleid van zijn land. Op de spandoeken klaagde Amnesty International dit beleid aan, meer bepaald de oorlogsmisdaden die het Saudische koninkrijk pleegt in Jemen.

vrijdag 23 februari 2018 16:30
Spread the love

“De aanwezigheid van Adel Al-Jubeir in Brussel is voor ons een ideale gelegenheid om de werkelijke buitenlandpolitiek van Saudi-Arabië in herinnering te brengen. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bombardeert meedogenloos ziekenhuizen, scholen en huizen in Jemen. Veelvuldige willekeurige aanvallen en het gebruik van clustermunitie hebben al onnoemelijk veel leed berokkend onder de Jemenitische burgerbevolking”, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

De oorlog in Jemen duurt nu al bijna vier jaar. Amnesty klaagt al lang aan dat alle strijdende partijen in Jemen ernstige mensenrechtenschendingen en inbreuken op het humanitair recht plegen. Naar aanleiding van het bezoek van de Saudische minister wijst de mensenrechtenorganisatie specifiek op de misdaden gepleegd door de leden van de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De luchtaanvallen van de coalitie op Houthi-gebieden zijn vaak willekeurig, buitenproportioneel en gericht op burgers en burgerdoelwitten.

De organisatie roept op om de aanvallen op burgers en civiele infrastructuur te stoppen. Ook aan de willekeurige aanvallen en het gebruik van internationaal verboden wapens zoals clustermunitie moet een einde komen. Bovendien moet er dringend onbeperkte toegang komen voor humanitaire hulp. De strijdende partijen, ook de Saudische coalitie, verhinderen voortdurend dat broodnodige hulp tot bij de burgers geraakt.

Naar aanleiding van het bezoek van de Saudische minister van Buitenlandse Zaken aan Brussel, vraagt Amnesty wederom aan de Waalse overheid om niet langer wapens te verkopen aan Saudi-Arabië. De verkoop is in strijd met het Waalse wapendecreet, maar ook met het Europees recht en het Internationale Wapenhandelsverdrag dat België in 2014 ratificeerde.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!