CD&V weldra Christen Democratisch en Volks ?

CD&V weldra Christen Democratisch en Volks ?

dinsdag 29 november 2016 14:07
Spread the love

Op het CD&V-congres verbleekte de V van Vlaams.

De mogelijkheid tot herfederalisering van bepaalde bevoegdheden werd voorzichtig maar met een overweldigende meerderheid in de congrestekst geloodst.

Een overwinning van het gezond verstand. Binnen een zeer klein land verschillende milieunormen hanteren, de snelheidsborden op de gewestwegen diversifiëren, het kindergeld afhankelijk maken van de regio met problemen voor nieuw samengestelde gezinnen met partners van verschillende taalrol. In een rivier die de taalgrens volgt kiest een verstandige vis de waterkant langswaar de visvangst nog niet geopend is. Al deze voorbeelden krijgen we aan het buitenland niet uitgelegd.

Die Vlaamse V was ingegeven door de mantra splitsen, splitsen zonder na te denken over de consequenties hieraan verbonden. Vandaag maken we hetzelfde mee met besparen besparen zonder na te denken over het negatieve effect op de samenleving.

Het verbleken van de V is er volgens professor Maddens gekomen onder druk van Beweging.net ( De Morgen 22/11) , deze NV-A-professor ziet hierin de stijgende invloed van de arbeidersbeweging binnen een partij die haar rechter vleugel kwijt gespeeld is aan de NV-A en Open VLD.

Een vraag die ik aan Maddens zou stellen is : als die werknemersinvloed binnen deze centrumpartij zo groot is , waarom bestaat deze regering dan nog?

Ik wil positief blijven, als de Vlaamse V zou verdwijnen om plaats te maken voor de V van volks dan krijgen we een positief verhaal. Die V stond bij de CVP trouwens symbool voor het samenbrengen van mensen.

Misschien kan Wouter Beke al beginnen om de traditionele  Vlaamse Leeuw aan het einde van het congres te schrappen. Dat lied hoort thuis bij fascistische organisaties en naar mijn aanvoelen niet binnen de christendemocratie.

take down
the paywall
steun ons nu!