Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het kapitalisme met de vrije markt bracht ons na de oorlog veel technologische en maatschappelijke vooruitgang. Uit de naweeën van de oorlog werd ook de sociale zekerheid geboren. Vandaag dringt zich de vraag op of het recentere neoliberalisme, dat een uitwas is van het kapitalisme niet op zijn l...

Een gekende slogan is : wat we zelf doen , doen we beter. Met twee duidelijke voorbeelden wordt aangetoond dat dit zeker niet klopt. De Vlaamse zorgverzekering met een kost van 62 € valt dezer dagen in de brievenbus. In sommige kringen noemt men dat de Vlaamse sociale zekerheid. Dit een soc...

Centrumpartijen verkondigen nooit met de extremen in zee te gaan. Men scheert het Vlaams Belang en de PVDA/PTB over dezelfde kam, wat intellectueel oneerlijk is. Wanneer we een blik werken op de fundamentele mensenrechten dan zien we dat de volgers van Van Grieken er geen probleem mee hebben d...

Wanneer inkomsten uit kapitaal voortdurend stijgen en de inkomsten van de werkende klasse niet kunnen stijgen omwille van de loonnorm krijgen we een heropleving van de klassenstrijd. De welvaartskoek wordt asymmetrisch verdeeld, de bezittende klasse neemt voortdurend een groter deel, de werken...

De geloofspraktijk gaat zienderogen achteruit. Deze uitspraak is een opendeur intrappen. Of men het aantal gelovigen kan meten aan de hand van het aantal “pilaarbijters” is een vraag waarop duidelijk NEEN kan geantwoord worden. Ook vandaag zijn mensen er zich van bewust dat ons bestaan niet...

De particratie voert al enkele decennia hoog tij. Dit brengt onze democratie in gevaar. De regeringssamenstelling op het federale niveau is de speeltuin van partijvoorzitters. Ze zadelen de formateur, de latere eerste minister, op met een onmogelijk team.. De koning duidt na een grondige consu...

Trage wegen, een andere naam voor paden die niet bestemd zijn voor gemotoriseerd vervoer, hebben zichzelf heruitgevonden. Vandaag zien we dat deze vergeten en verwaarloosde wegen via een nostalgische geheugen heropgericht worden. Het gaat hem echter niet alleen om nostalgie , eerder om een gevoel...

Het boek “Niet alles maar veel begint bij luisteren” van  Dominique Willaert is een aanrader voor alle politici van centrum tot links. Aan de hand van interviews met de gewone mensen uit de Denderstreek worden heel wat mogelijke oorzaken van de verrechtsing duidelijk gemaakt. Bij het teloorga...

Ik merk wijd verspreid heel veel verontwaardiging en afschuw binnen brede lagen van de samenleving. Mensen die geëngageerd zijn binnen de kerk hebben de meeste redenen om boos en verontwaardigd te zijn. Zij worden immers vereenzelvigd met pedofilie en kindermisbruik. Dit is een zeer pijnlijk g...

Geloof en ongeloof hebben in onze contreien de werkende klasse dikwijls verdeeld. Dikwijls betekent hier: decennia lang. Er waren twee grote zuilen, de christelijke en de socialistische daarnaast een heel beperkte liberale. De leden werden begeleid binnen hun zuil van de wieg tot het graf. ...

Load More