De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse asociale zekerheden

donderdag 29 februari 2024 19:58
Spread the love

Een gekende slogan is : wat we zelf doen , doen we beter. Met twee duidelijke voorbeelden wordt aangetoond dat dit zeker niet klopt.

De Vlaamse zorgverzekering met een kost van 62 € valt dezer dagen in de brievenbus. In sommige kringen noemt men dat de Vlaamse sociale zekerheid.

Dit een sociale zekerheid noemen is een eufemisme. Iedereen, met uitzondering voor personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten  , betaalt hetzelfde bedrag ongeacht het inkomen. De diensten waarop je later kan beroep doen zijn wel voor iedereen naargelang zijn of haar zorgbehoefte dezelfde. Het feit dat er in de inning geen solidariteit vervat zit betekent dat het een systeem is waar iedereen voor zichzelf betaalt. Wanneer de sociale zekerheid Vlaams zou worden krijgen we dit systeem cadeau.

Dit is niet het enige nefast gevolg van de regionaliseren inzake zaken die inwezen tot de federale sociale zekerheid behoren.

Het kindergeld is nog zo een voorbeeld. De groeipremie behoorde tot de sociale zekerheid. D.w.z.  dat de sociale partners 5werkgevers en werknemers)  mee deze gelden beheerden , behoede deze gelden voor een oneigenlijk gebruik. De sommen die binnen de sociale zekerheid bedoelt zijn voor kindergeld, worden doorgestort naar de gemeenschappen. De Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse regering dus, ziet dat als een inkomst binnen de Vlaamse begroting. Vakbonden en werkgevers hebben hierover geen enkele invloed meer. Het resultaat is gekend , de Vlaamse regering gebruikt dit budget niet volledig waar het voor bedoelt is , dit terwijl de Franstalige gemeenschap dat wel doet.

Zorgen voor zieken , gehandicapten, ouderen en kinderen  is een zaak waaraan  alle Belgen in verhouding tot hun draagkracht moeten bijdragen. De controle van het middenveld is hier nodig , om te beletten dat de gelden juist geint en in de juiste richting vloeien

 

 

 

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!