De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een MOBI-score voor een nieuw beleid

Een MOBI-score voor een nieuw beleid

vrijdag 5 juli 2019 15:47
Spread the love

De Vlaamse overheid ontwikkelde een tool die aangeeft hoe slecht het gevoerde woonbeleid in Vlaanderen de afgelopen jaren gevoerd werd.De MOBI-score is hiervoor zeer handig.

Wanneer men de scores van diverse woonpercelen opzoekt zien we dat de steedse omgeving veel beter scoort dan de boerenbuiten. Wil dat zeggen dat we in de toekomst met zijn allen in de wolkenkrabbers van de stad moeten gaan wonen? Neen, deze tool legt de pijnpunten van het gevoerde beleid bloot, wat uiteraard niet de oorspronkelijke bedoeling was van degenen ( Vlaamse regering, NVA,CD&V,VLD)  die de opdracht gaven deze tool te ontwikkelen.

Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, winkels en diensten, onderwijs, ontspanning, gezondheid en zorg.

De besparingen bij De Lijn zorgen ervoor dat de dichtst bij zijnde bushalte steeds verder af ligt. De gemeenten worden verzocht om zelf hun openbaar vervoer te organiseren, laten het nu precies deze plattelandsgemeenten zijn die dat niet aankunnen.

Inzake wonen heeft men steeds geopteerd voor nieuwe verkavelingen in plaats van te kiezen voor het verdichten van de dorpskernen. Beter uitgebouwde dorpskernen zorgen ervoor dat het interessant wordt voor de lokale handelaar zoals de kruidenier, de beenhouwer en  de bakker om zich lokaal te vestigen. Kleine dorpswinkels zorgen voor een beter cohesie binnen het sociale leven van de dorpsgemeenschap. Eventueel moet men de lokale vestiging van de handelaar fiscaal ondersteunen. Een postgebouw in elk dorpje zou meer dan wenselijk zijn, voor De Post zou dit de mogelijkheid bieden om haar bankactiviteiten lokaal te verankeren, daarenboven zorgt De Post met haar bodes voor een hecht sociaal netwerk . De postbode wordt dan het oog om problemen bij ouderen op te merken en te melden.

De kleine graadschooltjes die vroeger in het gemeentelijk onderwijs bestonden zouden hier te jonge kinderen niet verplichten om de moeilijk bereikbare bus te gebruiken. De kinderen van het dorpsschooltje kunnen hier een fijne gemeenschap vormen.

Dichtere dorpskernen maken de creatie van wijkgezondheidscentra mogelijk wat gratis eerstelijnszorg dichterbij brengt.

Goed uitgebouwde dorpskernen die bereikbaar zijn voor het openbaar vervoer zijn niet milieubelastend ,creëren een warme samenleving en vormen omwille van de goede openbare mobiliteit geen vereenzaamde eilandjes.

mobiscore

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!