De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Niet alles maar veel begint bij luisteren” een handboek voor sociale politici

zondag 8 oktober 2023 22:21
Spread the love

Het boek “Niet alles maar veel begint bij luisteren” van  Dominique Willaert is een aanrader voor alle politici van centrum tot links. Aan de hand van interviews met de gewone mensen uit de Denderstreek worden heel wat mogelijke oorzaken van de verrechtsing duidelijk gemaakt.

Bij het teloorgaan van de industrie in het Denderbekken heeft men in tegenstelling met de periode van de Limburgse mijnsluitingen niet gezorgd voor investeringen in nieuwe bedrijven. Mensen uit deze streek werden gedwongen ,wilden ze er blijven wonen , om naar de hoofdstad te pendelen. In kilometers niet ver af maar inzake werkomgeving een grote wereld van verschil.

Een regio die qua tewerkstelling achteruit gaat houdt de woningprijzen zowel voor aankoop als verhuur binnen de perken. Minder kapitaalkrachtige mensen zagen hun kans om een onbetaalbare drukke hoofdstad te ruilen voor een minder drukke en betaalbare regio.

Het is een open deur instampen door te stellen dat bij de armere inwijkelingen veel mensen van kleur zijn . Een enorme stijging van de diversiteit was het gevolg. Dit hoeft geen probleem te zijn , de manier dat er mee omgegaan wordt is dat wel.

De bevolkingsinstroom zorgt gezien de beperkte plaatselijke arbeidsmarkt voor veel werklozen en een tekort inzake sociale voorzieningen. De instroom zorgt ook voor communicatieproblemen met de plaatselijke bevolking, het feit dat er in de regio veel dialect gesproken wordt maakt het voor de anderstalige inwijkeling nog moeilijker.

Het gebrek aan investeringen is een deel van het probleem. De achterstelling van deze regio zie je ook aan de gebrekkige toegankelijkheid voor sociale woningen en diensten die haast niet meer bereikbaar zijn. Loketten van banken, mutualiteiten, postkantoren, vakbonden en treinstations  sloten hun deuren, het onpersoonlijke internet vervangt het persoonlijk contact en gezien de samenstelling van de bevolking is dit nefast voor het zich thuis voelen in de streek. Dit geldt zowel voor de autochtone als voor de allochtone bevolking.

Uit het boek blijkt dat de “vreemden” echt op zoek zijn naar sociale contacten en sociaal leven in deze regio. Ze volgen cursussen , diverse opleidingen ze willen sociaal vooruit in die denderomgeving .Ze krijgen helemaal geen voorkeursbehandeling inzake sociale voorzieningen.

Politici ziet men er buiten extreem rechts nooit. Waarom zou het dienstbetoon in cafés parochiehuizen en of volkshuizen niet heruitgevonden moeten worden. In een rechtstreeks contact kan de politieker weten wat er om gaat in de hoofden van de mensen. Dienstbetoon zou een luisterend oor kunnen betekenen. Persoonlijk vraag ik me af of de Federale of Regionale overheid geen ondersteuning zou kunnen bieden aan organisaties die besluiten kantoren opnieuw te openen.  Als overheid kan men de post verplichten dit te doen en een openbare bank zou dit ook kunnen en alzo grootbanken onrechtstreeks verplichten hetzelfde te doen.

Rechtse politici zorgen voor verdeeldheid nooit zoeken ze een structurele oplossing voor problemen. Het Vlaams Belang heeft een hekel aan een democratie die gestoeld is op fundamentele mensenrechten.

In deze regio is er werk aan de winkel wil men het tij nog keren.

Dank aan de schrijver om dit met een vlot leesbaarboek  de problematiek van deze regio duidelijk te stellen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!