De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De PVDA zingt de INTERNATIONALE het Vlaams Belang de Vlaamse Leeuw een wereld van verschil

donderdag 28 december 2023 22:03
Spread the love

Centrumpartijen verkondigen nooit met de extremen in zee te gaan. Men scheert het Vlaams Belang en de PVDA/PTB over dezelfde kam, wat intellectueel oneerlijk is.

Wanneer we een blik werken op de fundamentele mensenrechten dan zien we dat de volgers van Van Grieken er geen probleem mee hebben deze in vraag te stellen, meer nog, ze negeren ze.

Kiezers weten niet dat programma’s die in strijd zijn met de fundamentele mensenrechten op internationaal vlak  België en Vlaanderen tot een paria in de internationale politiek zullen herleiden.

Daar tegenover staat de PVDA als “extreem” verdediger van de fundamentele rechten van de mens. Voor deze linkse partij moeten overal in de wereld deze fundamentele rechten gerespecteerd worden. Als het om veroordelingen gaat wordt immers meestal door een gekleurde bril gekeken. Regimes die voor de VS op een “zwarte lijst” staan worden snel veroordeeld. Andere staten zoals Israël krijgen heel veel krediet.

Ook nationaal zijn de verschillen tussen beiden onoverbrugbaar. De loonnormwet, de vermogensbelasting en de afschaffing van uittredingsvergoedingen voor parlementsleden zijn concrete voorbeelden.

Heel wat toonaangevende vakbondsmensen, zowel van ABVV en ACV ,vinden we op de lijsten van de PVDA. Want vakbonden zijn de kracht van de werkende klasse. Het Vlaams belang is zelfs tegen de vakorganisaties en toch poneren zij de gewone “Vlaamse” mens te verdedigen.

De PVDA ziet de werkende klasse als deze die onze welvaart creëert. De partij maakt geen onderscheid tussen religie, afkomst, nationaliteit, ras, of land van herkomst. Solidariteit is immers internationaal en onvoorwaardelijk.

Het Vlaams belang zingt de Vlaamse Leeuw als uiting voor onze eigenheid die verheven is en verschillend is van alle anderen.

De PVDA/PTB zingt de INTERNATIONALE als uiting van een strijdvaardige solidariteit over alle grenzen heen.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!