‘Minister Bacquelaine stuurt aan op Griekse pensioenen in België’

Vakbonden en vrouwenbewegingen vrezen een nieuwe kaalslag in de pensioenen. De maatregelen waar minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine op broedt zijn vooral voor vrouwen zeer nadelig. “Afgaand op de ballonnetjes krijgen we binnenkort pensioenen van 400 euro zoals in Griekenland”, klinkt het.

maandag 7 maart 2016 15:23
Spread the love

Voorlopig moeten de vakbonden en vrouwenorganisaties het doen met ballonnetjes. Minister Bacquelaine liet er de afgelopen weken enkele op in de media. Hij viseert onder meer de zogenaamde gelijkgestelde periodes.Dat zijn de jaren dat een werknemer niet aan de slag was door bijvoorbeeld werkloosheid, brugpensioen of zorgverlof maar die toch meetellen bij de berekening van het pensioen.

Vooral voor vrouwen ziet het er slecht uit als die gelijkgestelde periodes worden beperkt. “75 procent van de vrouwen komt nu al niet aan een volledige loopbaan van 45 jaar. Daarin zitten de gelijkgestelde periodes nochtans vervat”, zegt Anne Léonard van het ACV.

Bij vrouwelijke arbeiders maken die gelijkgestelde periodes nu meer dan de helft uit van de loopbaan. Meer dan 40 procent daarvan betreft periodes van werkloosheid. Bij vrouwelijke werkneemsters gaat nog geen 4 procent van de gelijkstelling over loopbaanonderbreking.

Volgens de vakbonden betekent de aanval op de gelijkgestelde periodes een terugkeer in de tijd van 20 jaar. Na jaren verwaarlozing en afbouw van de pensioenrechten werd vanaf de jaren 1990 een inhaalbeweging ingezet. Het armoederisico bij 65-plussers piekte in 2006 op 23,2 procent.

In 2014 was dat al gedaald tot 16,1 procent. Dat kwam vooral door de welvaartsaanpassing van de uitkeringen die de vakbonden na enkele betogingen binnenhaalden in 2004. Ook de toegang tot het stelsel van het minimumpensioen werd versoepeld waardoor vrouwen iets meer bescherming genoten. De berekeningsplafonds in de pensioenen werden daardoor opgetrokken met 13 procent boven de indexering. De minimumpensioenen gingen sinds 1999 met 21 procent omhoog.

Griekenland

“Het gemiddeld pensioen voor vrouwen is nu 701 euro. Als er geknipt wordt in de gelijkgestelde periodes die voor arbeidsters 53 procent uitmaken, dan krijgen we hier pensioenen van 400 euro zoals in Griekenland”, zegt Jean-François Tamellini van het ABVV.

Wat de welvaartsaanpassing betreft willen werkgevers en de minister van Pensioenen voortaan de prioriteit geven aan wie effectief gewerkt heeft en een voorlopige loopbaan heeft. Volgens de vakbonden is dat discriminerend tegenover alle gepensioneerden die niet aan een loopbaan van 45 jaar komen of die geen recht heeft op een minimumpensioen. Vooral vrouwen bevinden zich bij die groepen.

Vanaf deze week begint de zoektocht van de regering naar (mogelijk) twee miljard om het gat in de begroting te vullen. Bij de vakbonden vrezen ze dat Bacquelaine van dat momentum zal gebruikmaken om met zijn voorstellen uit te pakken.

“Sommige partijen loeren in de richting van de sociale zekerheid. Maar kap aub niet opnieuw op de zwakkeren”, zegt Sabine Slegers van de liberale vakbond ACLVB.

Volgens Magda De Meyer van het Feministisch Socio-Economisch Platform mag er niet getornd worden aan de gelijkgestelde periodes. “Onze maatschappij moet zorg net meer waarderen. Niet voltijds werken is voor veel vrouwen geen keuze maar noodzaak. Omdat zij in sectoren werken waar werkgevers enkel deeltijdse jobs geven zoals de distributie of omdat de kinderopvang ontoereikend is.”

De vakbonden willen met minister Bacquelaine rond de tafel zitten. “Dergelijke hervormingen bekokstoof je niet in de gangen van een kabinet maar bespreek je in de gebruikelijke overlegorganen”, zegt Anne Léonard van het ACV.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!