Marc Leemans. Foto: DimiTalen, Wikimedia Commons / CC0 1.0
Opinie -

Hoe schandalig is het brugpensioen van Marc Leemans?

De aankondiging van het brugpensioen van Marc Leemans lokte uitzinnige commentaren uit. Dat gebeurt niet toevallig op het moment dat de politieke wereld de pensioenen wil hervormen. De rechterzijde weet dat een overgroot deel van de bevolking - terecht - geen verdere afbraak wil. Vandaar de hysterische campagne.

donderdag 2 maart 2023 21:03
Spread the love

 

Vanwaar de hysterie?

Marc Leemans, topman van ACV stopt op 1 januari 2024. Daartoe zal hij gebruik maken van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT, in de volksmond beter gekend als het brugpensioen.

Om in dat stelsel te kunnen stappen moet je minstens 62 jaar zijn en een loopbaan hebben van minimum 40 jaar. Leemans voldoet aan die voorwaarden.

Om toegang te krijgen moet je door je werkgever ook ontslagen worden. Het is een gangbare praktijk in veel bedrijven. Werknemers maken er graag gebruik van en ook de werkgevers zijn er niet tegen. Zij hebben er namelijk zelf voordeel bij om werknemers op die leeftijd, die aangeven dat ze wil stoppen, te laten gaan.

De heksenjacht komt er niet toevallig op het moment dat de politieke wereld de pensioenen wil hervormen.

Het brugpensioen van Marc Leemans op zich is dus een fait divers. Maar dat was zonder de media en de rechterzijde van het politiek landschap gerekend. De commentaren op het brugpensioen van Leemans waren hysterisch: “schaamteloos”, “frauduleus”, “misbruik”, “bedreiging van de welvaartsstaat”, “compleet gebrek aan verantwoordelijkheidszin”, “verdamping van moreel gezag”, …

De heksenjacht komt er niet toevallig op het moment dat de politieke wereld zich opmaakt om de pensioenen in ons land te hervormen.

De rechterzijde, hierin volmondig ondersteund door de commerciële media, heeft het al langer dan vandaag gemunt op ons pensioenstelsel. Ze willen de mensen (nog) langer laten werken en het SWT stelsel afschaffen. De huidige hetze kadert daarin.

Onfatsoenlijk

Zo’n frontale aanval en al die hysterie is noodzakelijk omdat het ondermijnen van het pensioenstelsel lijnrecht ingaat tegen wat de mensen zelf willen.

Het overgrote deel van de bevolking ziet langer werken gewoon niet zitten. “Amper 16 procent van de Belgen wil werken tot zijn 65ste en drie kwart wil zelfs voor zijn 65ste stoppen.

Dat hoeft niet te verwonderen. De gemiddelde gezonde levensverwachting bij de geboorte is 63,8 jaar. Mensen leven gemiddeld wel langer dan vroeger, maar blijven daarom niet langer fit in vergelijking met vorige generaties. Mensen zijn in elk geval niet gemaakt om na hun 50ste nog hard te werken.

Zo’n frontale aanval is noodzakelijk omdat het ondermijnen van het pensioenstelsel lijnrecht ingaat tegen wat de mensen zelf willen.

De cijfers liegen er niet om In 2022 was 17 procent van de 54-plussers langer dan een maand afwezig van het werk wegens ziekte. Bij de arbeiders was dat zelfs 23 procent. Bij die leeftijdsgroep is 11,5 procent langer dan een jaar afwezig van het werk omwille van ziekte.

Waar haalt men het dan in het hoofd om mensen langer te laten werken en alle mogelijke stelsels om vervroegd te stoppen af te schaffen? Leven we om te werken, of werken we om te leven? Mensen verplichten om lang(er) te laten werken is onfatsoenlijk en een afbraak van de welvaart.

Onbetaalbaar?

‘Onbetaalbaar’ wordt dan gezegd. Maar dat is de reinste flauwe kul. De budgettaire meeruitgaven door de vergrijzing zullen ons tegen 2060 zo’n 4 procent van het bnp kosten. Dat is ongeveer 20 miljard euro per jaar. Dat lijkt veel, maar gezien de hoeveelheid geld die in omloop is, is dat relatief weinig.

Professor De Grauwe van de London School of Economics heeft berekend dat een progressieve vermogensbelasting (vanaf 1 miljoen) jaarlijks al meer dan 14 miljard euro zou opleveren. Een efficiënte strijd tegen de grote belastingfraude en -ontwijking kan minstens ook nog eens 8 miljard euro opbrengen.

Het pensioen is een verdelingsvraagstuk.

In 2020 stroomde 220 miljard euro (je leest het goed) vanuit België naar belastingparadijzen. De superrijken weten gewoon met hun geld geen blijf. Er is bij wijze van spreken geld voor het rapen, het is alleen slecht verdeeld. Maar over die ongelofelijk ongelijke verdeling hoor je geen hysterische commentaren bij de commerciële media en de rechterzijde. Het toont aan aan welke kant ze staan.

Het pensioen is een verdelingsvraagstuk. Ons langer laten werken betekent dat de poenscheppers hun schaamteloos vermogen nog verder kunnen oppotten terwijl wij gezonde levensjaren inleveren.

Als er iets schandalig is, dan is het deze onwaarschijnlijke onrechtvaardige situatie en niet het verdiende brugpensioen van een zeer gewaardeerde vakbondsleider.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!