"gender pay gap" by Prachatai is marked with CC BY-NC-ND 2.0.

ACV eist maatregelen: “Pensioenkloof vrouwen nog groter dan loonkloof”

Met de campagne ‘Super Maria, mini pensioen?’ legt het ACV ter gelegenheid van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022 acht voorstellen op tafel om de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Die is immers nog groter dan de loonkloof.

dinsdag 8 maart 2022 16:03
Spread the love

 

Het Algemeen Christelijke Vakverbond ACV stelt vast dan in 2022 vrouwen nog steeds gemiddeld 23,1 procent minder verdienen per jaar dan mannen. Wanneer ze met pensioen gaan, ligt hun pensioen gemiddeld zelfs 30 procent lager dan dat van mannen. De pensioenkloof is dus nog groter dan de loonkloof!

Het ACV eist daarom dat de federale regering dit genderperspectief meeneemt als bepalende factor in de geplande pensioenhervorming. Volgens de vakbond zijn de drie belangrijkste – maar niet de enige – oorzaken van de pensioenkloof:

 1. vrouwen werken meer in essentiële en toch minder goedbetaalde jobs en sectoren, waar bovendien de werkomstandigheden fysiek of mentaal vaak zo zwaar dat een volledige loopbaan haast onmogelijk is;
 2. 43,5 procent van de vrouwen werkt deeltijds (tegenover 11 procent van de mannelijke werknemers) en dit gebeurt zeer zelden als een bewuste of vrije keuze; de impact op het loon en op het latere pensioen is dan ook enorm, want loon is de basis voor de berekening van het pensioen;
 3. de gevolgen van moederschap zijn nog steeds de oorzaak van een fikse daling van het inkomen voor vrouwen

Wanneer vrouwen met pensioen gaan, ligt hun pensioen gemiddeld 30 procent lager dan dat van mannen.

Daarom legt het ACV acht maatregelen voor aan de federale regering om de pensioenkloof aan te pakken:

 1. het plan 55-60-65: landingsbanen vanaf 55 jaar in alle sectoren, vervroegd pensioen vanaf 60 jaar en pensioen op 65 jaar;
 2. vermindering van het aantal vereiste loopbaanjaren voor een volledige loopbaan tot 40 jaar (heb je meer dan 40 jaar gewerkt, dan wordt je pensioen hoger);
 3. een hoger minimumpensioen voor iedereen;
 4. behoud en versterking van de gelijkgestelde periodes (de periodes waarin een werknemer niet werkt om allerlei legitieme redenen: werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, ouderschapsverlof en in bepaalde specifieke gevallen ook tijdskrediet);
 5. versterking en bescherming van eindeloopbaanregelingen en een nuchtere kijk op zware beroepen, preventie van zwaarte en loopbaanplanning;
 6. een gezonde en stabiele financiering van het wettelijke pensioenstelsel;
 7. duurzame vooruitzichten op een kwaliteitsvol leven tijdens de loopbaan, op een degelijke eindeloopbaanregeling en pensioen op 65 jaar;
 8. een verbetering van de vervangingsratio (dit is de verhouding van de uitkering van vervangingsinkomens tot het laatst verdiende loon) van alle uitkeringen zodat die groot genoeg zijn om in een degelijke levensstandaard te voorzien.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!