Kwaliteit en pluriformiteit van de pers in het gedrang

Kwaliteit en pluriformiteit van de pers in het gedrang

woensdag 6 november 2013 18:30
Spread the love

Het Mediahuis, de fusie van de mediagroepen Corelio en Concentra (uitgevers van Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, De Standaard), leidt ontegensprekelijk tot een verarming van het medialandschap.

Het Mediahuis besliste om 205 jobs te schrappen. De kwaliteit van de pers komt in het gedrang. De politiek moet daar ongerust over zijn. Een kwaliteitsvolle én pluralistische pers is immers een essentiële bouwsteen van een gezonde democratie. Minister van Media Ingrid Lieten (Sp.a) moet het gesprek aangaan met de mediagroepen om hen te vragen hoe zij die kwaliteit en pluriformiteit zullen realiseren.

De kwaliteit van de pers is de voorbije jaren niet gestegen, en nu dreigt er een nieuwe verarming. De diversiteit aan krantentitels, en dus aan bronnen en aan meningen, staat onder forse druk. Morgen zijn er in Vlaanderen nog amper twee krantenuitgevers, de Persgroep en het Mediahuis. Dat zij verschillende titels uitgeven, is uiteraard een rijkdom voor de lezers, maar voor hoe lang nog?

Het Mediahuis besliste vandaag al te schrappen in het personeelsbestand. Niet minder dan 205 ontslagen. Een dergelijke massa aan ontslagen kan niet anders dan een verarming van de kwaliteit van de kranten met zich meebrengen. Het gebrek aan concurrentie tussen de uitgevers zal de kwaliteit niet de hoogte injagen. De controle op de krantenmarkt, en dus ook op de kwaliteit van de journalistiek, wordt voortaan gedeeld tussen twee groepen. We moeten daar ongerust over zijn.

Een kwaliteitsvolle én pluralistische pers is een essentiële bouwsteen van een gezonde democratie. Hun rol als vierde macht kan echter slechts werken als de pluriformiteit van meningen gegarandeerd is. 

De minister van Media moet het gesprek aangaan met de mediagroepen om hen te vragen hoe zij die kwaliteit en pluriformiteit zullen realiseren. De bestaande financiële stromen richting krantengroepen, opleidingssteun, subsidie voor onderzoeksjournalistiek, het project kranten in de klas, het BTW nultarief, maar ook de zeer hoge steun van de federale overheid via tussenkomsten in de postbedeling, de talrijke overheidsadvertenties, zijn samen goed voor ongeveer 250 miljoen euro en zijn belangrijke sleutels om dat af te dwingen. Ik ben steeds bereid een decretaal initiatief te ondersteunen dat de kwaliteit en de pluriformiteit van kranten garandeert.

take down
the paywall
steun ons nu!