Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het goede nieuws moest vooraan staan: “het rijk van de vrijheid is terug”. De cultuursector staat aan de poort van de grote relance… Zo staat het in de inleiding van de beleidsbrief. Niks van. Zou deze beleidsbrief en begroting geschreven zijn in de zomer? Na de drukproef geen correcties meer mog...

Nog niet eens zo lang geleden schreef ik dat de post van Cultuurminister altijd de laatste was om te verdelen. Heb ik dat fout ingeschat? Deze keer heeft de minister-president himself deze post bezet. Ook de keuze van de kabinetschef, Joachim Pohlmann, onderstreept het belang dat de grootste rege...

Nieuwjaarsbrief in mi groot, de bluestoonaard bij uitstek

Liefste nieuwjaarsgenoot, Ik had er altijd een hekel aan, aan het voordragen van mijn nieuwjaarsbrief. Toch wil ik graag dat jullie mijn brief lezen. Mijn retorisch talent is beperkt en mijn dictie krakkemikkig. Ik vermijd derhalve publieke optredens.Mocht een nieuwjaarsbrief echter op muziek mog...

De minister van culturele achteruitgang?

Sven Gatz heeft het allesbehalve makkelijk. Als minister van de meest toegevoegde (en overbodige) partij in de Vlaamse regering, is zijn macht navenant. Hij lijkt meer op een marionet die de beheersingsstrategie van de andere regeringspartijen, vooral van N-VA, over het cultuurbeleid moet uitbazu...

En dat is voer voor een bizar debat, dezer dagen in de kranten en De Wereld Morgen. De grote jongens voelen zich duidelijk aangesproken (Jan Fabre, Erwin Jans en Guy Cassiers, Prof . Rudi Laermans...) en aangevallen. En ze verweren zich. Lees vooral de tekst van Erwin Jans en Guy Cassiers. Die ka...

We kennen allemaal de Zinnekesparade, de kleurrijke, olijke en vrolijk makende stoet die tweejaarlijks door onze hoofdstad trekt. De parade wordt niet georganiseerd door een evenementenbureau. De deelnemers zijn geen figuranten. Achter elke parade schuilt maandenlang keihard werken achter de sche...

Ik ben een vleeseter, een matige weliswaar, maar ik ben me goed bewust dat veel vlees eten eigenlijk niet zo wijs is, noch voor mijn eigen gezondheid als voor het leefmilieu. En dus matig ik. Reuze T-bonesteaks en reuze Angusbiefstukken laat ik aan roofdieren. Ik ben heus niet de enige. Integende...

“Hoewel een zo sterk mogelijk aanbod de ultieme opdracht is, ligt onze grootste uitdaging wellicht in het verbeteren van de manier waarop we samenwerken.” Het is één van de vele welluidende frases uit het transformatieplan van de VRT-directie dat de besparingsdrift van de Vlaamse Regering in een ...

De nieuwkomersverklaring, de harde stok achter de deur?

The Francken wil het, de federale regering steunt hem hierin. Nieuwkomers moeten binnenkort een nieuwkomersverklaring tekenen? Een soort engagementsverklaring is het. Ze beloven, als ze het document ondertekenen, dat ze zich engageren 'om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinder...

Kunstensubsidies Gatz: eerste keer proeven van de pudding

Jonge makers blijven in de kou staan. Als de verhouding tussen meerjarige en projectsubsidies niet drastisch wijzigt, dan zijn we op weg naar een zeer behoudsgezinde kunstensector. De oorzaak ligt bij de vorige minister van Cultuur, de bosspecialiste Joke Schauvliege, oh ironie. Ze kreeg geen sc...

Load More